Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

1D ESTUDI ASSISTIT DEL DIVENDRES 23-3-12.

Grup 1D ESTUDI ASSISTIT 23-3-12 de 17 a 18 horas:

( Carlos , Octavio, Daniel , Mireia, Rubén, Luís, Rosa, Ana, Julio).

Feïnes per a fer a l´estudi assistit del divendres 23-3-12
(el que no et doni temps ho acabes a casa) :

-Acabar els deures que no vàreu fer ahir quan vaig passar per les taules, que són: de les pàgines 58,60 i 62 els exercicis 20,21,24,26,27 i 28.
-Acabar l´exercici blau de la pàgina 68 amb les paraules que apareixen en el quadre de sota del text.
-Fer, a més,copiant els enunciats a la llibreta, els següents exercicis:

1- Explica les diferències principals entre la perspectiva cavallera, la perspectiva isomètrica i la perspectiva cònica. (Si no t´en recordes busca al llibre o a internet).

2- Dibuixa una piscina en perspectiva cavallera i al costat en perspectiva isomètrica.

3- Explica la diferència entre què és una escala natural, una escala de reducció i una escala
d´ampliació, digues un exemple de cadascuna a més de l´explicació.

4- La fórmula per a trobar una escala és:

escala = mides del dibuix / mides de l´objecte real

Amb aquesta fórmula, dibuixa un boli a la teva llibreta que no sigui igual al boli real, després mesura la llargària del teu dibuix i amb la fórmula calcula a quina escala està fet el dibuix.

5- Digues dos exemples on utilitzis escales d´ampliació i dos on utilitzis escales de reducció.

6- Què és acotar una peça o una figura?.

7- Llegeix l´apartat referent a l´acotament al llibre i fes un dibuix d´una calculadora i acota-la.

8- Què diferència hi ha entre una cota en sèrie, una en paral.lel i una mixta?. Consulta el teu llibre.

9- Quins són els quatre elements principals de l´acotament?.

0 comentarios