Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

3 ESO Article 30 : Projecte

3 ESO Article 30 : Projecte

          

  PRESENTACIÓ DEL PROJECTE " L’AIGUA QUE BEC".

SESSIÓ 1 i 2.


     ACTIVITAT 1 : Fes una taula amb dues columnes en un full al teu dossier i, com t’indiqui el profesor, escriu a la columna de l’esquerra el que recordes o saps sobre les solucions i les reaccios químiques. Una vegada acabis, mira els videos 1, 2 i 3 que es proposen més a sota. L’ altra columna de la taula l’ompliras després de veure els videos.


   - Després de la introducció del projecte que ha fet el professor, consulta els següents videos per a conèixer com d’important són les solucions a la nostra vida quotidiana i perquè convé i interessa saber com funcionen i on i per a què es fan servir. I a la vegada podràs veure quina relació poden tenir les solucions amb una reacció química :


    1) VIDEO 1 :  https://www.youtube.com/watch?v=TO13HCSbxuY


    2) VIDEO 2 :  Comença a veure aquest video a partir del minut 12 i 20 segons :

         https://www.youtube.com/watch?v=2e31MOq5Xpw


    3) VIDEO 3 : https://www.youtube.com/watch?v=0XobZ3x-N1k

       

     Després de veure els videos us dividireu en grups a la classe segons us digui el professor i fareu les següents activitats :


     ACTIVITAT 2 :  Ara que ja has vist els videos, omple la columna de la dreta de la taula que vas començar al principi de la classe.


     ACTIVITAT 3 :

              Cada grup, en col.laboració de tots els seus membres, haurà de plantejar en un full les 5 preguntes que considerin més importants i generals que cal que els altres grups sàpiguen contestar sobre els dos videos.

               De manera que quan passin aquestes 5 preguntes als altres grups perquè les contestin, s’assegurin de que amb aquestes 5 qüestions estarán preguntant, en general, el més important del que cal saber sobre perquè les solucions i reaccions químiques són importants al nostre món i la nostra vida quotidiana.

                Per últim el grup-classe decidirà quin grup ha contestat millor a les preguntes plantejades.

    

     DEURES PER A CASA : Has de veure aquests videos :

     Videos de deures :   https://www.youtube.com/watch?v=fayXRqeWTSI

                                      https://www.youtube.com/watch?v=2sNcedcyln8


 

       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

 - Per a veure, de manera resumida, el que estudiarem en aquest projecte sobre les solucions, pots consultar els següents enllaços :


  1)  https://prezi.com/7t6iyebsrxqv/soluciones-quimicas/

  2)  http://www.eduteka.org/proyectos.php/1/8819

0 comentarios