Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

3 ESO Article 31 : DISCUSSIÓ OBJECTIUS DEL PROJECTE.

3 ESO Article 31 :  DISCUSSIÓ OBJECTIUS DEL PROJECTE.SESSIÓ 3.

REFLEXIÓ SOBRE TEMA DEL PROJECTE : PER QUÈ ESTUDIAR L’AIGUA??.


ACTIVITAT 4.

        - A) Discutiu dintre del vostre grup les següents qüestions i contesteu-les al dossier :

 - 1. Per què penses que el profesor ha escollit aquest projecte per a treballar el tema de dissolucions i reaccions químiques i mediambient i no un altre diferent?.

 - 2. Penses que, d’alguna manera, té a veure la purificació o neteja de l’aigua amb el nostre entorn o la nostra vida quotidiana o el món que ens envolta?. 

 - 3. Pensa en quins àmbits  pot ser important tenir cura de l’aigua ( fàbriques, hospitals, begudes, medicines, rius, mars, ciutats, pobles, països, ...etc). Escriu un petit paràgraf comentant el que TU penses al respecte de tot això.ACTIVITAT 5.

 - B) Després de comentar a classe el que farem en aquest projecte i tinguis una mica de idea sobre el que anem a treballar, i després de veure els videos de l’article 30 i de la presentación que ha fet el professor, us repartiré un full amb una taula on discutirem sobre els objectius d’aprenentatge que anem a perseguir en aquest projecte i els quals aneu a fer vosaltres mateixos, decidint què és i què no important en aquest projecte.


 - Aquests  Objectius i procediments seran els que plantejarem entre tots en un inici per a començar a treballar, però és clar, el més normal és que sigui una idea preliminar ja que encara no hem començat a treballar res fent pràctica per tant és normal que quan arribem a l’acabament del projecte veiem que, pot ser, cal modificar alguns dels objectius inicials perquè pot ser calia haver pensat algún de diferent.

     Així doncs, a l’acabament del projecte tornarem a fer un repàs d’aquest full amb els objectius i procediments inicials per si cal modificar-los per tenir-los ja correctament enunciats i definits.


     FOTOCÒPIA QUE REPARTIRÉ A CLASSE ENTRE ELS GRUPS QUE HAVEU FORMAT PER A DISCUTIR ELS OBJECTIUS DEL PROJECTE I ELS PROCEDIMENTS QUE PENSEU QUE NECESSITAREM PER LOGRAR-LOS.
0 comentarios