Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

4 ESO tecnologia

4 ESO Tecnologia. Ampliació : Electricitat i magnetisme. 24-5-12.

4 ESO Tecnologia. Inducción corriente contínua i alterna. Ley de Faraday. Por qué corriente alterna en las centrales generadoras de electricidad. 24-5-12.

4 ESO Tecnologia. Video sobre la generació d´electricitat, turbina i generador. 24-5-12.

4 ESO Tecnologia, exercicis exemples de la Llei d´Ohm i conceptes elèctrics bàsics. 21-5-12

* Aquí teniu una serie de pàgines web on podeu consultar en ordre i practicar, i pas a pas amb exercicis resolts, els aspectes més importants sobre circuits elèctrics per a entendre el que estem estudiant sobre les instal.lacions elèctriques als habitatges :


1- En aquest web es poden consultar exercicis resolts sobre circuits senzills de corrent continu. Ara els farem a classe per fer-ne alguns exemples senzills:

http://www.slideshare.net/elprofetito/introduccin-ley-de-ohm-presentation


2- Per a realitzar exercicis una mica més complicats, també resolts, podeu anar a la següent web:

http://dieumsnh.qfb.umich.mx/electro/problemas_ley_ohm.htm


3- I en el següent web podeu repassar els conceptes de potència i resistència així com alguns exercicis senzills:

http://www.profesorenlinea.cl/fisica/ElectricidadPotenciaResist.htm


4- I al següent web podeu repassar com es calculen resistències en paral.lel i en serie:

http://www.mailxmail.com/curso-electronica-basica/combinacion-resistencias-resistencias-serie-paralelo


5- En els següents webs podeu repassar tots els conceptes importants d´electricitat:

http://www.sapiensman.com/electrotecnia/problemas7.htm
http://es.scribd.com/doc/20837131/RESISTENCIAS-EN-SERIE-Y-PARALELO
http://www.monografias.com/trabajos40/circuitos-electricos/circuitos-electricos2.shtml

4 ESO TECNOLOGIA. TEMA 4 Video 3. Resumen instal.lacions elèctriques en habitatges.

4 ESO TECNOLOGIA. TEMA 4 Video 2. Principis d´electricitat.

4 ESO TECNOLOGIA. Tema 4 Video 1, sobre instal.lació elèctrica d´habitatges.

4 ESO : Projecte de maqueta i plànol d´un habitatge.

12-12-2011       Grups 4ESO Tecnologia :


Projecte de la casa en cartró pluma i plànol corresponent.


  • Els alumnes realitzaran el projecte formant grups de 2 o 3 membres, seguint les instruccions que anirà donant el professor.

  • El proper Dijous 15-12-11 els alumnes començaran a l´aula
   polivalent , per grups, el disseny del plànol sobre el que després
   construiran la maqueta de la casa en cartró-pluma. Per fer el
   plànol caldrà una cartolina gran per grup de color clar. 
   L´habitatge ha de constar de dues plantes com a mínim i ha de tenir els elements que s´han explicat durant el tema.

  • El plànol de la casa estarà a escala 1:50 (o sigui que 1 cm del
   plànol del paper correspondrà a 50 cm de la casa hipotètica
   real). Per tant, per exemple, si una paret de la casa mesura 4m al
   plànol mesurarà 8cm).

  • Després, la maqueta de l´habitatge es farà a escala (a escollir)
   1: 2    ó   1:3 respecte del plànol (o sigui, 1 cm del plànol
   correspondrà a 2cm de la maqueta. Així la maqueta sortirà de
   doble tamany que al plànol). Per realitzar la maqueta els alumnes
   poden emprar cartró-pluma, cartolina o simplement cartró.

Grup 1: Eric G. , Marc Gir.

Grup 2: Janira , Estela.

Grup 3: Eric M. , Marc Gut.

Grup 4: Daniel T. , IvánF.

Grup 5: Haris, Pablo, Oscar.

Grup 6: Daniel A. , Joao, Alexandra.

Grup 7: Jonathan, Matías.