20200531165308-coronavirus-stop-pic11.jpg


   CORONAVIRUS19’ CONFINEMENT PERIOD TASKS , WEEK 10 (  1st to 7th of June ) :  (física i química tasques).  TOTS ELS ALUMNES DE QUALSEVOL CURS, 2eso, 4eso, 1st and 2nd Batxillerat, HAN DE LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS DETENIDAMENT.                                  INSTRUCCIONS , de les tasques a fer, per la 11ª setmana de confinament :   * En aquest article es penjaran, durant el període de confinament per evitar la propagació del CORONAVIRUS COVID19, les tasques a treballar a casa pels alumnes dels cursos de Física i Química de 2ESO, 4ESO i 1st i 2nd de Batxillerat.


     Els apartats corresponents als diferents cursos els trobareu en diferents colors, verd pels alumnes de FQ 2ESOvioleta pels alumnes de FQ 4ESOblau pels alumnes de Química 1st de Batxillerat i vermell pels alumnes de Química 2nd de batxillerat


     Aquesta setmana trobareu aqui les tasques a fer durant la setmana del 1 al 7 de Juny, i després ja es penjaran les tasques per a la següent.


                  - ACTIVITATS I FEINES PER CURSOS :


 - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2ESO FQ del 1 al 7 de Juny.


       Com en les passades setmanes de confinament, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 8 de Juny.
     Aquesta setmana teniu tasques d’Ampliació que són obligatories i tasques opcionals d’aprofundiment pel que vulgui treballar una mica més.


     > Tasques de " Ampliació "(Tothom ha de fer aquestes activitats d’ampliació, són obligatòries i cal 
           copiar els enunciats de les preguntes que s’han de contestar a la llibreta).

       1Fes les següents activitats i exercicis ( copia els enunciats a la llibreta ) :


       ACTIVITAT 1 OBLIGATÒRIA : 


                   > Tasca 1 : Anem a estudiar la dimensió i grandària dels àtoms. En primer lloc cal llegir
                                     per 3 vegades les pàgines 80 i 81 del teu llibre amb molta tranquilitat.
                                     Després de llegir aquestes pàgines, fes els exercicis 1 al 6 de la pàgina 81.

              
                                                      Enunciats                  Solucions
     Tasques "d’Aprofundiment" que NO són obligatòries sinó opcionals


     ACTIVITAT 2  OPTATIVA - OPCIONAL :


              + Llegeix les pàgines 70 i 71 referents a l’abundància dels elements químics en la natura.
                   És molt interessant, així que disfrutaràs i gaudiràs de llegir aquestes dues pàgines varies
                   vegades.  Quan acabis de llegir aquestes dues pàgines ben bé per varies vegades, fes
                   els exercicis 1 al 7 de la pàgina 71.


                                                      Enunciats                   Solucions

     - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 4ESO FQ del 1 al 7 de Juny.


   Com la setmana pasada, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 8 de Juny.
   Aquesta setmana teniu tasques d’ampliació que són obligatories i feines extra que són optatives.

   Tasques de " d’Ampliació " :(Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).


 
      1. ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ :
 
      + AMPLIACIÓ :  PROPIETATS DELS ELEMENTS, DIMENSIONS I VOLUM ATÒMIC.


        >  Anem a aprofundir en el les dimensions dels àtoms i estudiar la importància del volum iònic i atòmic.
              Primer cal llegir atentament varies vegades les pàgines 34 i 35 del teu llibre.  Una vegada acabis, fes
              els exercicis 1 al 6 de la pàgina 35 :


                                                           Enunciats                Solucions
       1. ACTIVITAT OPTATIVA-OPCIONAL D’APROFUNDIMENT :

 
      + APROFUNDIMENT : Aprofundiment en la taula periòdica.


        >  De la pàgina 40 del teu llibre, fes els exercicis 1 i 2.

 
                                                        Enunciats             Solucions


      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 1st BATXILLERAT QUÍMICA DEL 1 al 7 de Juny.    > Tasques a fer : Tema 6  ESTEQUIOMETRIA I REACCIONS QUÍMIQUES.


          * Aquesta setmana treballarem un fenòmen curiós i important d’oxidació que és la formació de la   
              pàtina de coure  :


          1) Llegiu varies vegades i estudieu la pàgina 190 amb molta atenció. Després
            intenteu el mateix problema resolt d’aquesta pàgina per vosaltres mateixos.
            Una vegada tingueu clar aquest problema, intenteu fer l’exercici APLICA-HO
            de sota d’aquesta pàgina 190. Aquí us deixo la solució per si la necessiteu.


                                                    Solució


        2) Per avençar una mica en les reaccions químiques, qui pugui i vulgui, que 
            llegeixi varies vegades les pàgines 192, 193 i 194.  Després cal fer els
            exemples resolts 7 i 8 d’aquestes pàgines.      Entregar les tasques fetes per email abans del dilluns dia 8 de Juny. Feu 
        fotos a la llibreta i me les envieu per email.

   


      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2nd BATXILLERAT 
       QUÍMICA DEL 1 al 7 de Juny.          - Aquestes són les tasques que cal fer aquesta setmana :  


    > 1. Continueu consultant el material que teniu penjat al bloc del tema de pH, 
           mireu els videos que hi ha penjats perquè expliquen com fer molts tipus 
           d’exercicis tipo del tema de pH , per tant només llegir i consultar els 
            videos :

                            *   AQUÍ LA PRIMERA PART DEL TEMA DE pH
                                        (Teniu molts videos aquí amb problemes resolts que 
                                                     podeu consultar per veure com es fan els problemes).

     
                                     *   I AQUÍ LA SEGONA PART DEL TEMA DE pH.


                                   *  Aquí teniu tots els problemes resolts del tema de pH per si voleu anar estudiant.


                                   * Dossier enunciats exercicis PAU tema pH :    Enunciats

                                   * Dossier solucions exercicis PAU tema pH :     Solucions
    > 2.  Aquesta setmana cal repassar tot el possible d’aquest tema de pH, i acabar
            els exercicis que us hagin quedat pendents per fer d’aquest tema de les
            pàgines 208 a 210.

            En la mesura que pugueu acabar la feina d’aquest tema, començarem el
            tema següent corresponent a les REACCIONS REDOX d’oxidació i reducció.


                 ENTREGAR LES TASQUES ABANS DEL DILLUNS 8 de Juny.20200524203708-coronavirus-stop-pic10.jpg


CORONAVIRUS19’ CONFINEMENT PERIOD TASKS , WEEK 10 (  25th to 31st of May ) :  (física i química tasques).  TOTS ELS ALUMNES DE QUALSEVOL CURS, 2eso, 4eso, 1st and 2nd Batxillerat, HAN DE LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS DETENIDAMENT.                                  INSTRUCCIONS , de les tasques a fer, per la 10ª setmana de confinament :   * En aquest article es penjaran, durant el període de confinament per evitar la propagació del CORONAVIRUS COVID19, les tasques a treballar a casa pels alumnes dels cursos de Física i Química de 2ESO, 4ESO i 1st i 2nd de Batxillerat.


     Els apartats corresponents als diferents cursos els trobareu en diferents colors, verd pels alumnes de FQ 2ESOvioleta pels alumnes de FQ 4ESOblau pels alumnes de Química 1st de Batxillerat i vermell pels alumnes de Química 2nd de batxillerat


     Aquesta setmana trobareu aqui les tasques a fer durant la setmana del 25 al 31 de Maig, i després ja es penjaran les tasques per a la següent.


                  - ACTIVITATS I FEINES PER CURSOS :


 - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2ESO FQ del 25 al 31 de Maig.


       Com en les passades setmanes de confinament, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 1 de Juny.
     Aquesta setmana teniu tasques d’Ampliació que són obligatories i tasques opcionals d’aprofundiment pel que vulgui treballar una mica més.


     > Tasques de " Ampliació "(Tothom ha de fer aquestes activitats d’ampliació, són obligatòries i cal 
           copiar els enunciats de les preguntes que s’han de contestar a la llibreta).

       1Fes les següents activitats i exercicis ( copia els enunciats a la llibreta ) :


       ACTIVITAT 1 OBLIGATÒRIA : 


              + Consulta el nom dels grups (famílies) i períodes de la taula periòdica en el següent enllaç : 

                                                                        LINK


              + Llegeix la pàgina 65 del teu llibre i estudia el que diu d’on provenen el noms dels elements.


                   > Tasca 1 : Avuí has d’aprendre de memòria tres elements de cada grup 
                                       important de la taula periòdica.

                                     O sigui, 3 noms i símbols dels elements alcalins de la primera columna (a 
                                     escollir per tu), 3 noms i símbols dels metalls alcalinoterris de la segona 
                                     columna (a escollir per tu), tres símbols i noms de metalls de transició
                                     que són els que estan entre la columna 3 i la 12 de la taula periòdica, des-
                                     près 3 símbols i noms de no metalls que són els que estan a la dreta de la 
                                     taula periòdica entre les columnes 13 i 17 (millor que agafis algun entre a-
                                     questes columnes però entre les files o períodes 2 i 3), i per últim 3 noms i
                                     símbols dels gasos nobles que son els de la última columna del sistema periò-
                                     dic.  El que has de fer és escriure a la llibreta, en columnes per  a cada grup
                                     , els noms i símbols dels 3 elements que hagis escollit per a cada grup...i 
                                     has  de intentar aprendre’ls de memòria per a aquesta setmana.  Indica 
                                     també el nombre atòmic  Z de cadascuna dels elements que hagis escollit. 
                                     Consulta la taula periòdica de la pàgina 65 del teu llibre per a fer aquest 
                                     exercici.
                                     

              

     Tasques "d’Aprofundiment" que NO són obligatòries sinó opcionals


     ACTIVITAT 2  OPTATIVA - OPCIONAL :


              + Llegeix les pàgines 68 i 69 del teu llibre i fes els exercicis 1 al 3 de la pàgina 68. Consisteix
                   en estudiar els elements no metàl.lics i els metal.loides.

     - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 4ESO FQ del 25 al 31 de Maig.


   Com la setmana pasada, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 1 de Juny.
   Aquesta setmana teniu tasques d’ampliació que són obligatories i feines extra que són optatives.

   Tasques de " d’Ampliació " :(Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).

 
      1. ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ :
 
      + AMPLIACIÓ :  MODELS ATÒMICS : 


        >  Anem a aprofundir en el coneixement dels elements metàl.lics i no metàl.lics de la taula periòdica.
             Llavors cal llegir atentament les pàgines 32 i 33 del teu llibre i, en acabar, fer els exercicis 1 al 5 de la
             pàgina 33 :


                                                           Enunciats               Solucions
       1. ACTIVITAT OPTATIVA-OPCIONAL D’APROFUNDIMENT :
 
      + APROFUNDIMENT :  LA MATÈRIA I LA SEVA ESTRUCTURA : 


        >  Avuí has d’aprendre de memòria tres elements de cada grup important de la taula 
             periòdica.

             O sigui, 3 noms i símbols dels elements alcalins de la primera columna (a escollir per tu), 3 
             noms i símbols dels metalls alcalinoterris de la segona columna (a escollir per tu), tres símbols 
             i noms de metalls de transició que són els que estan entre la columna 3 i la 12 de la taula  
             periòdica, desprès 3 símbols i noms de no metalls que són els que estan a la dreta de la 
             taula periòdica entre les columnes 13 i 17 (millor que agafis algun entre aquestes columnes 
             però entre les files o períodes 2 i 3), i per últim 3 noms i símbols dels gasos nobles que son els 
             de la última columna del sistema periòdic.  El que has de fer és escriure a la llibreta, en 
             columnes per  a cada grup els noms i símbols dels 3 elements que hagis escollit per a cada 
             grup, i has  de intentar aprendre’ls de memòria per a aquesta setmana.  
             Indica també el nombre atòmic  Z de cadascuna dels elements que hagis escollit. 
             Consulta la taula periòdica del teu llibre per a fer aquest exercici.
      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 1st BATXILLERAT QUÍMICA DEL 25 al 31 de Maig.    > Tasques a fer : Tema 6  ESTEQUIOMETRIA I REACCIONS QUÍMIQUES.


          * Aquesta setmana treballarem aspectes relacionats amb el rendiment de les reaccions químiques :

          1) Llegiu i estudieu les pàgines 188 i 189 i feu els problemes resolts d’aquestes
            pàgines.

        2) El que tingui més temps i vulgui, que faci els exercicis APLICA-HO de la 
            pàgina 189.


                                                   Solucions


      Entregar les tasques fetes per email abans del dilluns dia 1 de Juny. Feu 
        fotos a la llibreta i me les envieu per email.

   


      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2nd BATXILLERAT 
       QUÍMICA DEL 25 al 31 de Maig.          - Aquestes són les tasques que cal fer aquesta setmana :  


    > 1. Continueu consultant el material que teniu penjat al bloc del tema de pH, 
           mireu els videos que hi ha penjats perquè expliquen com fer molts tipus 
           d’exercicis tipo del tema de pH , per tant només llegir i consultar els 
            videos :

                            *   AQUÍ LA PRIMERA PART DEL TEMA DE pH
                                        (Teniu molts videos aquí amb problemes resolts que 
                                                     podeu consultar per veure com es fan els problemes).

     
                                     *   I AQUÍ LA SEGONA PART DEL TEMA DE pH.


                                   *  Aquí teniu tots els problemes resolts del tema de pH per si voleu anar estudiant.


                                   * Dossier enunciats exercicis PAU tema pH :    Enunciats

                                   * Dossier solucions exercicis PAU tema pH :     Solucions
    > 2.  Aquesta setmana ens centrarem en les valoracions i volumetries, per tant 
            cal llegir i estudiar les pàgines 200 a la 203. 

            Heu d’intentar fer els exercicis 27 al 52 de les pàgines 209 i 210. (Els que
            pugueu, és clar, ja que són molts).


                 ENTREGAR LES TASQUES ABANS DEL DILLUNS 1 de Juny.20200517183838-coronavirus-stop-pic9.jpgCORONAVIRUS19’ CONFINEMENT PERIOD TASKS , WEEK 9 (  18th to 24th of May ) :  (física i química tasques).  TOTS ELS ALUMNES DE QUALSEVOL CURS, 2eso, 4eso, 1st and 2nd Batxillerat, HAN DE LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS DETENIDAMENT.                                  INSTRUCCIONS , de les tasques a fer, per la 9ª setmana de confinament :   * En aquest article es penjaran, durant el període de confinament per evitar la propagació del CORONAVIRUS COVID19, les tasques a treballar a casa pels alumnes dels cursos de Física i Química de 2ESO, 4ESO i 1st i 2nd de Batxillerat.


     Els apartats corresponents als diferents cursos els trobareu en diferents colors, verd pels alumnes de FQ 2ESOvioleta pels alumnes de FQ 4ESOblau pels alumnes de Química 1st de Batxillerat i vermell pels alumnes de Química 2nd de batxillerat


     Aquesta setmana trobareu aqui les tasques a fer durant la setmana del 18 al 24 de Maig, i després ja es penjaran les tasques per a la següent.


                  - ACTIVITATS I FEINES PER CURSOS :


 - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2ESO FQ del 18 al 24 de Maig.


       Com en les passades setmanes de confinament, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 25 de Maig.
     Aquesta setmana teniu tasques d’Ampliació que són obligatories i tasques opcionals d’aprofundiment pel que vulgui treballar una mica més.


     > Tasques de " Ampliació "(Tothom ha de fer aquestes activitats d’ampliació, són obligatòries i cal 
           copiar els enunciats de les preguntes que s’han de contestar a la llibreta).

       1Fes les següents activitats i exercicis ( copia els enunciats a la llibreta ) :


       ACTIVITAT 1 OBLIGATÒRIA : 


              + Consulta el nom dels grups (famílies) i períodes de la taula periòdica en el següent enllaç : 

                                                                        LINK


              + Llegeix altra vegada les pàgines 64 i 65 del teu llibre i fes els següents exercicis :


                   > Tasca 1 : Fes els exercicis 8 i 9 de la pàgina 76 del llibre:      Enunciats        Solucions

                   > Tasca 2 : Contesta a les següents preguntes :      Enunciats         Solucions


                + Et deixo una altra molt bona web on pots consultar informació de cada element
                     químic i les característiques de la taula periòdica dels elements :   TAULA


                  


     Tasques "d’Aprofundiment" que NO són obligatòries sinó opcionals


     ACTIVITAT 2  OPTATIVA - OPCIONAL :


              + Llegeix les pàgines 66 i 67 del teu llibre i fes els exercicis 1 al 5 de la pàgina 67


                                                  Enunciats                  Solucions


              - Et deixo una molt bona web on pots consultar informació de cada element
                químic i les característiques de la taula periòdica dels elements :   TAULA


                - Repassa en aquest bloc l’origen de la taula periòdica i dels elements químics:   BLOC

              - Pots repassar en aquest fantàstic simulador com construir els àtoms de nou :  Simulador

     - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 4ESO FQ del 18 al 24 de Maig.


   Com la setmana pasada, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 25 de Maig.
   Aquesta setmana teniu tasques d’ampliació que són obligatories i feines extra que són optatives.

   Tasques de " d’Ampliació " :(Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).


   *  Comencem la part de Química del curs amb el tema 2 del vostre llibre que
       parla dels elements químics i la taula periòdica dels elements : 
      1. ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ :
 
      + AMPLIACIÓ :  MODELS ATÒMICS : 


        >  Llegir les pàgines 30 i 31 i fer els exercicis 1 al 9 de la pàgina 30 :


                                                     Enunciats                Solucions
       1. ACTIVITAT OPTATIVA-OPCIONAL D’APROFUNDIMENT :
 
      + APROFUNDIMENT :  LA MATÈRIA I LA SEVA ESTRUCTURA : 


        >  Llegir una altra vegada les pàgines 28 i 29 i explicar la reactivitat dels àtoms i ions de dalt 
            de la pàgina 29 a partir de la seva configuració electrònica.  (Ho comentarem a classe a les
            videoconferències d’aquesta setmana).


                                                   pdf explicació electrons d’enllaç


      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 1st BATXILLERAT QUÍMICA DEL 18 al 24 de Maig.    > Tasques a fer : Tema 6  ESTEQUIOMETRIA I REACCIONS QUÍMIQUES.


          1) Llegiu i estudieu les pàgines 186 i 187 i feu els problemes resolts d’aquestes
            pàgines.

        2) El que tingui més temps i vulgui, que faci els exercicis M’ENTRENO de la 
            pàgina 187.


                                                   Solució


      Entregar les tasques fetes per email abans del dilluns dia 25 de Maig. Feu 
        fotos a la llibreta i me les envieu per email.

   


      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2nd BATXILLERAT 
       QUÍMICA DEL 18 al 24 de Maig.          - Aquestes són les tasques que cal fer aquesta setmana :  


    > 1. Continueu consultant el material que teniu penjat al bloc del tema de pH, 
           mireu els videos que hi ha penjats perquè expliquen com fer molts tipus 
           d’exercicis tipo del tema de pH , per tant només llegir i consultar els 
            videos :

                            *   AQUÍ LA PRIMERA PART DEL TEMA DE pH
                                        (Teniu molts videos aquí amb problemes resolts que 
                                                     podeu consultar per veure com es fan els problemes).

     
                                     *   I AQUÍ LA SEGONA PART DEL TEMA DE pH.


                                   *  Aquí teniu tots els problemes resolts del tema de pH per si voleu anar estudiant.


                                   * Dossier enunciats exercicis PAU tema pH :    Enunciats

                                   * Dossier solucions exercicis PAU tema pH :     Solucions
    > 2.  Aquesta setmana cal llegir les pàgines corresponents a la neutralització i
            a les solucions amortidores, per tant cal llegir i estudiar les pàgines 185 a la
            203. Heu d’intentar fer els exercicis resolts 9, 10 ,11 i 12 del llibre.


                 ENTREGAR LES TASQUES ABANS DEL DILLUNS 25 MAIG.

20200503144242-coronavirus-stop-pic8.jpg

CORONAVIRUS19’ CONFINEMENT PERIOD TASKS , WEEK 8 (  11th to 17th of May ) :  (física i química tasques).  TOTS ELS ALUMNES DE QUALSEVOL CURS, 2eso, 4eso, 1st and 2nd Batxillerat, HAN DE LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS DETENIDAMENT.                                  INSTRUCCIONS , de les tasques a fer, per la 8ª setmana de confinament :   * En aquest article es penjaran, durant el període de confinament per evitar la propagació del CORONAVIRUS COVID19, les tasques a treballar a casa pels alumnes dels cursos de Física i Química de 2ESO, 4ESO i 1st i 2nd de Batxillerat.


     Els apartats corresponents als diferents cursos els trobareu en diferents colors, verd pels alumnes de FQ 2ESOvioleta pels alumnes de FQ 4ESOblau pels alumnes de Química 1st de Batxillerat i vermell pels alumnes de Química 2nd de batxillerat


     Aquesta setmana trobareu aqui les tasques a fer durant la setmana del 11 al 17 de Maig, i després ja es penjaran les tasques per a la següent.


                  - ACTIVITATS I FEINES PER CURSOS :


 - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2ESO FQ del 11 al 17 de Maig.


       Com en les passades setmanes de confinament, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 18 de Maig.
     Aquesta setmana teniu tasques d’Ampliació que són obligatories i tasques opcionals d’aprofundiment pel que vulgui treballar una mica més.


     > Tasques de " Ampliació "(Tothom ha de fer aquestes activitats d’ampliació, són obligatòries i cal 
           copiar els enunciats de les preguntes que s’han de contestar a la llibreta).

       1Fes les següents activitats i exercicis ( copia els enunciats a la llibreta ) :


       ACTIVITAT 1 OBLIGATÒRIA : 


               + Llegeix, varies vegades, les pàgines 64 i 65 del teu llibre. i fes els exercicis 1, 2 i 3 de la
                   pàgina 65.

 
                                                  Enunciats                     Solucions                + Et deixo una molt bona web on pots consultar informació de cada element
                     químic i les característiques de la taula periòdica dels elements :   TAULA


                  


     Tasques "d’Aprofundiment" que NO són obligatòries sinó opcionals


     ACTIVITAT 2  OPTATIVA - OPCIONAL :


              + Ara consulta aquesta WEB i fes un quadre a la teva llibreta on escriguis els símbols i noms
              de tres elements de cadascun dels següents grups o famílies de la taula periòdica ( metalls 
              alcalins, metalls alcalinoterris, metalls de transició, halògens i gasos nobles).

            > Després de llegir i consultar el material que apareix en la següent PÀGINA WEB, contesta a 
              aquestes preguntes, les quals has de copiar a la teva llibreta :

                 a) Què és la taula periòdica dels elements i per què serveix?

                 b) Quin és el criteri que es segueix per a classificar els elements químics a la taula
                     periòdica dels elements?.

                 c) Qui va desenvolupar i crear la taula periòdica dels elements?.

                 d) Com es representen els elements químics a la taula periòdica dels elements?.

                 e) Apareixen compostos químics en la taula periòdica dels elements?    per què?
                    
                 f) Què són els períodes i els grups de la taula periòdica dels elements?.


              - Et deixo una molt bona web on pots consultar informació de cada element
                químic i les característiques de la taula periòdica dels elements :   TAULA     - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 4ESO FQ del 11 al 17 de Maig.


   Com la setmana pasada, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 18 de Maig.
   Aquesta setmana teniu tasques de repàs i d’ampliació que són obligatories i feines extra que són optatives.

   Tasques de " Repàs i d’Ampliació " :(Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).


   *  Comencem la part de Química del curs amb el tema 2 del vostre llibre que
       parla dels elements químics i la taula periòdica dels elements : 
      1. ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ :
 
      + AMPLIACIÓ :  MODELS ATÒMICS : 


        >  Llegir les pàgines 28 i 29 del llibre i fer els exercicis 1 a 9 de la pàgina 29. Qui tingui molta feina
             d’altres assignatures aquesta setmana pot fer només de la 1 a la 5, però qui pugui, que faci de la 1
             a la 9.


                                                     Enunciats                Solucions
       1. ACTIVITAT OPTATIVA-OPCIONAL D’APROFUNDIMENT :
 
      + APROFUNDIMENT :  LA MATÈRIA I LA SEVA ESTRUCTURA : 


        >  Qui vulgui pot consultar aquesta web i fer un resum de la història de com s’ha desenvolupat
             la taula periòdica dels elements fins arribar a la actual.

                                      
                                                     WEB 1                WEB 2                  
      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 1st BATXILLERAT QUÍMICA DEL 11 al 17 de Maig.    > Tasques a fer : Tema 6  ESTEQUIOMETRIA I REACCIONS QUÍMIQUES.


          1) Llegiu i estudieu les pàgines 182 i 183 i feu els problemes resolts d’aquestes
            pàgines.

        2) El que tingui més temps i vulgui, que faci els exercicis APLICA-HO de les
            pàgines 182 i 183.


                                                   Solucions


      Entregar les tasques fetes per email abans del dilluns dia 18 de Maig. Feu 
        fotos a la llibreta i me les envieu per email.

   


      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2nd BATXILLERAT 
       QUÍMICA DEL 11 al 17 de Maig.          - Aquestes són les tasques que cal fer aquesta setmana :  


    > 1. Continueu consultant el material que teniu penjat al bloc del tema de pH, 
           mireu els videos que hi ha penjats perquè expliquen com fer molts tipus 
           d’exercicis tipo del tema de pH , per tant només llegir i consultar els 
            videos :

                            *   AQUÍ LA PRIMERA PART DEL TEMA DE pH
                                        (Teniu molts videos aquí amb problemes resolts que 
                                                     podeu consultar per veure com es fan els problemes).

     
                                     *   I AQUÍ LA SEGONA PART DEL TEMA DE pH.


                                   *  Aquí teniu tots els problemes resolts del tema de pH per si voleu anar estudiant.


                                   * Dossier enunciats exercicis PAU tema pH :    Enunciats

                                   * Dossier solucions exercicis PAU tema pH :     Solucions
    > 3.  Com molts de vosaltres no haveu tingut temps, intenteu fer aquesta
            setmana els exemples resolts 4 a 8 del llibre de les pàgines 181 a 183.
            
            Com no vau tenir prou temps la setmana passada, intenteu fer aquesta
            setmana els exercicis 1 al 12 de la pàgina 208. 

            I, qui pugui , que vagi avançant i faci els exemples resolts 9, 
            10 i 11 de les pàgines 187 a la 191, i llegir també les pàgines 187 
            a 191.
           


                 ENTREGAR LES TASQUES ABANS DEL DILLUNS 18 MAIG.


20200430091009-coronavirus-stop-pic7.jpg


CORONAVIRUS19’ CONFINEMENT PERIOD TASKS , WEEK 7 (  4th to 10th of May ) :  (física i química tasques).  TOTS ELS ALUMNES DE QUALSEVOL CURS, 2eso, 4eso, 1st and 2nd Batxillerat, HAN DE LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS DETENIDAMENT.                                  INSTRUCCIONS , de les tasques a fer, per la 7ª setmana de confinament :   * En aquest article es penjaran, durant el període de confinament per evitar la propagació del CORONAVIRUS COVID19, les tasques a treballar a casa pels alumnes dels cursos de Física i Química de 2ESO, 4ESO i 1st i 2nd de Batxillerat.


     Els apartats corresponents als diferents cursos els trobareu en diferents colors, verd pels alumnes de FQ 2ESOvioleta pels alumnes de FQ 4ESOblau pels alumnes de Química 1st de Batxillerat i vermell pels alumnes de Química 2nd de batxillerat


     Aquesta setmana trobareu aqui les tasques a fer durant la setmana del 4 al 10 de Maig, i després ja es penjaran les tasques per a la següent.


                  - ACTIVITATS I FEINES PER CURSOS :


 - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2ESO FQ del 4 al 10 de Maig.


       Com en les passades setmanes de confinament, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 11 de Maig.
     Aquesta setmana teniu tasques d’Ampliació que són obligatories i tasques opcionals d’aprofundiment pel que vulgui treballar una mica més.


     > Tasques de " Ampliació "(Tothom ha de fer aquestes activitats d’ampliació, són obligatòries i cal 
           copiar els enunciats de les preguntes que s’han de contestar a la llibreta).

       1Fes les següents activitats i exercicis ( copia els enunciats a la llibreta ) :


       ACTIVITAT 1 OBLIGATÒRIA : 


              + Després del que ja has après sobre els elements i compostos, torna a 
               llegir de nou les pàgines 62 i 63 del teu llibre i contesta a les següents 
               preguntes:


                                                     preguntes a contestar

     Tasques "d’Aprofundiment" que NO són obligatòries sinó opcionals


     ACTIVITAT 2  OPTATIVA - OPCIONAL :


              Llegeix un parell de vegades les pàgines 64 i 65 del teu llibre. Consulta a més 
                   aquesta WEB per aprofundir i aprendre què és i com s’organitza la taula periòdica dels 
                   elements químics.  Quan acabis de consultar tot el material, fes un bon esquema del
                   més important de les pàgines 64 i 65.     - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 4ESO FQ del 4 al 10 de Maig.


   Com la setmana pasada, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 11 de Maig.
   Aquesta setmana teniu tasques de repàs i d’ampliació que són obligatories i feines extra que són optatives.

   Tasques de " Repàs i d’Ampliació " :(Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).


   *  Comencem la part de Química del curs amb el tema 2 del vostre llibre que
       parla dels elements químics i la taula periòdica dels elements : 
      1. ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ :
 
      + AMPLIACIÓ :  MODELS ATÒMICS : 


        > a)       1. Consulta, repassa i llegeix la informació de les pàgines 26 , 27 i 28.

                       2. Consulta i llegeix les següents webs on t’expliquen els models atòmics i com s’organitza la 
                           taula periòdica en grups i períodes que corresponen als nivells energètics :

                                                                  Web 1           Web 2        

                       * Unió d’orbitals :  exemples  

                       * Full per explicar i construir les configuracions electròniques :   Full


          > b)       Fes els exercicis 5, 6 i 7 de la pàgina 27  ( enunciats )     ( solucions )

          > c)       Fes les configuracions electròniques dels elements sodi (Na) , clor (Cl) i carboni (C).

                                                                     ( solucions )

          > Aquí teniu una bona pàgina per a consultar com fer les configuracions electròniques dels elements :

                                                                         Pàgina
       1. ACTIVITAT OPTATIVA-OPCIONAL D’APROFUNDIMENT :
 
      + APROFUNDIMENT :  LA MATÈRIA I LA SEVA ESTRUCTURA : 


        >  Llegeix les pàgines 2829 i fes un bon esquema a la llibreta del més important.

 
                                     hoja en blanco para explicaciones
             
                                                 hoja con sistema periodico para explicaciones      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 1st BATXILLERAT QUÍMICA DEL 4 al 10 de Maig.    > Tasques a fer : Tema 6  ESTEQUIOMETRIA I REACCIONS QUÍMIQUES.


          1) Primer de tot cal que llegiu ben bé, amb cura, i varies vegades les pàgines 
           180 i 181 del vostre llibre.


        2) Feu els exemples resolts 1,2 i 3 de les pàgines 180 i 181 i feu l’exercici
            M’entreno 2 de la pàgina 181.

                                     solució de l'exercici M'entreno 2
 


      Entregar les tasques fetes per email abans del dilluns dia 11 de Maig. Feu 
        fotos a la llibreta i me les envieu per email.

   


      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2nd BATXILLERAT 
       QUÍMICA DEL 4 al 10 de Maig.          - Aquestes són les tasques que cal fer aquesta setmana : 

     
   
    > 1. Comencem el tema de pH o transferència de protons,
           el qual és una continuació del tema d’equilibri però aplicat a les reaccions
           àcid-base. Cal que llegiu les pàgines de la 170 a la 178 varies vegades. 


    > 2. Aneu consultant el material que teniu penjat al bloc del tema de pH, mireu
           els videos que hi ha penjats perquè expliquen com fer molts tipus d’exerci-
           cis tipo del tema de pH , per tant només llegir i consultar els videos :

                            *   AQUÍ LA PRIMERA PART DEL TEMA DE pH
                                        (Teniu molts videos aquí amb problemes resolts que 
                                                     podeu consultar per veure com es fan els problemes).

     
                                     *   I AQUÍ LA SEGONA PART DEL TEMA DE pH.


                                   *  Aquí teniu tots els problemes resolts del tema de pH per si voleu anar estudiant.


                                   * Dossier enunciats exercicis PAU tema pH :    Enunciats

                                   * Dossier solucions exercicis PAU tema pH :     Solucions    > 3. Feu els exemples resolts 4 a 8 del llibre de les pàgines 181 a 183.
            El dijous dia 7-5-20 us aclariré dubtes d’aquests exercicis en la 
            videoconferència que farem a les 10h del matí.

           Si podeu, feu tambe els exercicis 1 al 12 de la pàgina 208. Si no podeu, feu 
           els que pugueu, i ja comentaré alguns el proper dia quan fem la videoconfe-
           rència i ja fareu la resta la propera setmana, intenteu fer alguns si podeu.
                            ENTREGAR LES TASQUES ABANS DEL DILLUNS 11 MAIG.


20200421175954-coronavirus-stop-pic6.jpg


   CORONAVIRUS19’ CONFINEMENT PERIOD TASKS , WEEK 6 (  27th of April to 3rd of May ) :  (física i química tasques).

        
  TOTS ELS ALUMNES DE QUALSEVOL CURS, 2eso, 4eso, 1st and 2nd Batxillerat, HAN DE LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS DETENIDAMENT.                                  INSTRUCCIONS , de les tasques a fer, per la 6ª setmana de confinament :   * En aquest article es penjaran, durant el període de confinament per evitar la propagació del CORONAVIRUS COVID19, les tasques a treballar a casa pels alumnes dels cursos de Física i Química de 2ESO, 4ESO i 1st i 2nd de Batxillerat.


     Els apartats corresponents als diferents cursos els trobareu en diferents colors, verd pels alumnes de FQ 2ESOvioleta pels alumnes de FQ 4ESOblau pels alumnes de Química 1st de Batxillerat i vermell pels alumnes de Química 2nd de batxillerat


     Aquesta setmana trobareu aqui les tasques a fer durant la setmana del 27 d’Abril al 3 de Maig, i després ja es penjaran les tasques per a la següent.


                  - ACTIVITATS I FEINES PER CURSOS :


 - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2ESO FQ del 27 d’Abril al 3 de Maig.


       Com en les passades setmanes de confinament, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 4 de Maig.
     Aquesta setmana teniu tasques d’Ampliació que són obligatories i tasques opcionals d’aprofundiment pel que vulgui treballar una mica més.


     > Tasques de " Ampliació ": (Tothom ha de fer aquestes activitats d’ampliació, són obligatòries i cal 
           copiar els enunciats de les preguntes que s’han de contestar a la llibreta).

       1Fes les següents activitats i exercicis ( copia els enunciats a la llibreta ) :


       ACTIVITAT 1 OBLIGATÒRIA : 


              + Aquí tens un simulador per construir molècules de diferents tipus i aprendre a juntar
                  àtoms de diferents elements químics per formar molècules de diferents compostos químics.
                  Descarregat l’aplicatiu al següent link i construeix dues de les sèries de molècules que es 
                  proposen en el simulador i després fes fotos a les molècules que has construït i les
                   envies per email al teu professor.
                  No oblidis anotar al teu quadern el nom de les molècules i dels elements que les formen :


                                              SIMULADOR PER CONSTRUIR MOLÈCULES


                + Aquest és un bloc on podeu consultar les substàncies simples i compostes, i com entendre
                   la composició i estructura de la matèria des de la teoria cinèticomolecular fins als elements químics :

                                                                             BLOC
     Tasques "d’Aprofundiment" que NO són obligatòries sinó opcionals


     ACTIVITAT 2  OPTATIVA - OPCIONAL :

       1) Després del que ja has après sobre els elements i compostos, torna a llegir
          de nou les pàgines 62 i 63 del teu llibre i fes els exercicis 1 al 6 de la pàgina
          63:

                                                     Enunciats dels exercicis 1 al 6


          - Per si tens curiositat, aquí et deixo una molt bona web on pots consultar informació de cada element
            de la taula periòdica i les característiques de la taula periòdica dels elements :   TAULA     - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 4ESO FQ del 27 d’Abril al 3 de Maig.


   Com la setmana pasada, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 4 de Maig.
   Aquesta setmana teniu tasques de repàs i d’ampliació que són obligatories i feines extra que són optatives.

   Tasques de " Repàs i d’Ampliació " :(Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).


   *  Comencem la part de Química del curs amb el tema 2 del vostre llibre que
       parla dels elements químics i la taula periòdica dels elements : 
      1. ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ :
 
      + AMPLIACIÓ :  MODELS ATÒMICS : 


        > a)       1. Consulta, repassa i llegeix la informació de les pàgines 26 i 27.

                       2. Consulta i llegeix les següents webs on t’expliquen els models atòmics i com s’organitza la 
                           taula periòdica en grups i períodes que corresponen als nivells energètics :

                                                                  Web 1           Web 2        


          > b)       Fes els exercicis 1 al 4 de la pàgina 27  ( enunciats )   
       1. ACTIVITAT OPTATIVA-OPCIONAL D’APROFUNDIMENT :
 
      + APROFUNDIMENT :  LA MATÈRIA I LA SEVA ESTRUCTURA : 


        >  Consulta, si vols aprofundir una mica més en aquesta primera introducció a la quimica, els
             apartats d’introducció, propietats i classificació del següent bloc :


                                                                       BLOC

 
                                     hoja en blanco para explicaciones
             
                                                 hoja con sistema periodico para explicaciones


      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 1st BATXILLERAT QUÍMICA DEL 27 d’Abril al 3 de Maig.    > Tasques a fer : Tema 6  ESTEQUIOMETRIA I REACCIONS QUÍMIQUES.


          1) Primer de tot cal que llegiu ben bé, amb cura, i varies vegades les pàgines 
           176 a 179 del vostre llibre.

          2) Veieu aquests videos : (Pots fer els exemples que apareixen en els videos
              com a exercicis per a practicar).


              > Igualació d’equacions químiques :  Video 1    Video 2     Video 3    Video 4  

              > Tipus de reaccions químiques :      Video 1      Video 2           3) Feu els exercicis M’ENTRENO de la pàgina 178.              Solucions
 


      Entregar les tasques fetes per email abans del dilluns dia 4 de Maig. Feu fotos 
        a la llibreta i me les envieu per email.

   


      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2nd BATXILLERAT 
       QUÍMICA DEL 27 d’Abril al 3 de Maig.          - Aquestes són les tasques que cal fer aquesta setmana : 

     
          
     > 1. Primer de tot acabeu els exercicis que us quedin per acabar del tema d’equi-
           libri químic :            
                                      SOLUCIONS EXERCICIS 15 al 23


    > 2. A continuació anem a començar el tema de pH o transferència de protons,
           el qual és una continuació del tema d’equilibri però aplicat a les reaccions
           àcid-base. Cal que llegiu les pàgines de la 170 a la 178 varies vegades. 


    > 3. Aneu consultant el material que teniu penjat al bloc del tema de pH :

                            *   AQUÍ LA PRIMERA PART DEL TEMA DE pH
                                        (Teniu molts videos aquí amb problemes resolts que 
                                                     podeu consultar per veure com es fan els problemes).

     
                                     *   I AQUÍ LA SEGONA PART DEL TEMA DE pH.


                                   *  Aquí teniu tots els problemes resolts del tema de pH per si voleu anar estudiant.
    > 4. Feu els exemples resolts 1,2 i 3 del llibre de les pàgines 179 i 180.                 ENTREGAR LES TASQUES ABANS DEL DILLUNS 4 MAIG.


20200416200954-coronavirus-stop-pic5.jpg


        CORONAVIRUS19’ CONFINEMENT PERIOD TASKS , WEEK 5 ( 20th to 26th April ) :  (física i química tasques).

        
  TOTS ELS ALUMNES DE QUALSEVOL CURS, 2eso, 4eso, 1st and 2nd Batxillerat, HAN DE LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS DETENIDAMENT.                                  INSTRUCCIONS , de les tasques a fer, per la 5ª setmana de confinament :   * En aquest article es penjaran, durant el període de confinament per evitar la propagació del CORONAVIRUS COVID19, les tasques a treballar a casa pels alumnes dels cursos de Física i Química de 2ESO, 4ESO i 1st i 2nd de Batxillerat.

     Els alumnes han de baixar fins a trobar l’apartat corresponent al seu curs, on trobaran penjades les tasques a fer durant la setmana, el material necessari, els ajuts pertinents, les dates de lliurament i la forma de fer-ho i tot el material addicional necessari per treballar adequadament des de casa. Només cal llegir tot amb cura i calma i seguir les instruccións que es van indicant en cada activitat plantejada.     Els apartats corresponents als diferents cursos els trobareu en diferents colors, verd pels alumnes de FQ 2ESOvioleta pels alumnes de FQ 4ESOblau pels alumnes de Química 1st de Batxillerat i vermell pels alumnes de Química 2nd de batxillerat
                  - ACTIVITATS I FEINES PER CURSOS :
 - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2ESO FQ del 20 al 26 d’Abril.


       Hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets, abans del dilluns 27 d’Abril.
     Aquesta setmana teniu tasques d’Ampliació que són obligatories i tasques opcionals d’aprofundiment pel que vulgui treballar una mica més.
    > Tasques de " Ampliació ": (Tothom ha de fer aquestes activitats d’ampliació, són obligatòries i cal copiar els enunciats de les preguntes que s’han de contestar a la llibreta).

       1) Fes les següents activitats i exercicis ( copia els enunciats a la llibreta ) :   ACTIVITAT 1 :

           + Abans de fer l’activitat, et deixo una web perquè repassis l’estructura de l’àtom i les parts
              que té i les subpartícules (protó, neutró i electró) que constitueixen cada part de l’àtom. A
              més, en aquest web, pots veure la història de l’atom i els models atòmics que existeixen fins
              que s’ha arribat al model actual en el qual sabem que hi ha un nucli amb els protons i neu-
              trons i una escorça amb els electrons orbitant al voltant del nucli atòmic. Llegeix amb cura
              aquest link perquè és molt interessant :


                                                                       LINK                                                           + Ves a aquest simulador ( fes servir el primer simulador dels tres 
           que apareixen quan fas click en el link que he penjat, el 
           que diu : EL ÁTOMO ) i construeix cinc àtoms de diferent tipus, posant el 
               nombre correcte de protons i neutrons en el nucli i d’electrons en les òrbites exteriors. 
                Fixa’t que has de construir els àtoms fins que la pàgina et digui que són estables.
                Quan acabis fes fotos als 5 àtoms que has construït. 
               Recorda desplegar els apartats de nombre màssic i estable o inestable del simulador, que  
               t’ajudarà a saber construir els àtoms. El simulador t’ajudarà a reconèixer quin tipus d’àtom 
               estàs construint conforme el nombre de protons que vagis afegint a l’estructura de l’àtom :     


                                      LINK :    SIMULADOR DE CONSTRUCCIÓ D’ÀTOMS


 Tasques " EXTRA OPCIONALS": (Aquestes activitats NO són obligatòries, són opcionals pel que vulgui treballar més, però tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta si les fa).

   2) Fes les següents activitats i exercicis ( copia els enunciats a la llibreta ) :

    ACTIVITAT 2 EXTRA OPCIONAL, NO OBLIGATÒRIA :


              + Consulta aquesta web i mira els videos, després de veure tots els videos, explica a la teva llibre-
                 quina relació veus que hi ha entre l’estructura dels àtoms i els conceptes d’element químic i
                 compost químic :


                                                                       LINK      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 4ESO FQ del 20 al 26 d’Abril.


   
   Com la setmana pasada, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 27 d’Abril.
     Aquesta setmana teniu tasques de repàs i d’ampliació que són obligatories i feines extra que són optatives.   Tasques de " Repàs i d’Ampliació " : (còpia els enunciats).   *  Aquesta setmana hauràs de treballar els conceptes i problemes sobre equili-
        bri de forces i el seu càlcul, equilibri de rotació d’un cos, aprofundirem en la 
        força pes, el centre de gravetat d’un cos i el seu recolçament sobre el terra i
        per últim les aplicacions de les forces a certes màquines i tecnologia :     ACTIVITAT DE REPÀS :
 
     + REPÀS :  SEGONA LLEI DE NEWTON : 


       > a) Fes els exemples resolts 1 al 5 que tens fets a les pàgines 184 i 185 del teu llibre, però no miris les
                resolucions fins que no sigui estrictament necessari. 
      1. ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ :
 
      + AMPLIACIÓ :  GRAVITACIÓ UNIVERSAL (Tema 10 del teu llibre ) : 


        > a) Llegeix bé varies vegades les pàgines 197, 198 i 199 del teu llibre.

         > b) Observa i estudia primer els exemples resolts 2 i 3 de la pàgina 199 i intenta fer-los per tu mateix 
                després sense mirar les solucions.


      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 1st BATXILLERAT QUÍMICA DEL 20 al 26 d’Abril.    > Tasques de repàs i d’ampliació :


          1) Llegeix amb cura les pàgines 122 a 125 i reflexiona de nou sobre aquestes
           dues preguntes ( no cal que les escriguis altra vegada ) : 

                          a) Com explicaries amb claredat i concisió que una dissolució
                              necessiti de més temperatura per aconseguir bullir que el
                              mateix volum de dissolvent pur sense solut?.

                          b) I més complicat encara, com explicaries amb precisió que una
                              dissolució necessiti d’una temperatura més baixa, o sigui de
                              més fred, per aconseguir congelar-se o solidificar-se que la
                              mateixa quantitat de dissolvent pur sense solut?
                              

         2) Veieu aquests videos de nou per a recordar la teoria que necessiteu per 
             fer els problemes d’aquesta setmana :


                  > Propietats col.ligatives :   Link 1     Link 2     Link 3

                  > Video de propietats col.ligatives, llei de Raoult :   Video 1    Video 2

                  > Video d’exercici d’augment de la T d’ebullició :   Video

                  > Video d’exercici de descens crioscòpic :   Video

                  > Video d’exercici de pressió osmòtica :   Video

                      > Video explicatiu de les propietats col.ligatives :   Video

                      > Més de propietats col.ligatives :   Video           3) Fes els problemes 34 al 40 de la pàgina 134. Aquí et deixo les 
               solucions a aquests problemes, però no les mireu fins que no sigui 
               estrictament necessari perquè necessiteu l’ajuda per saber-los fer :

                                                      
                                                     Solucions


      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2nd BATXILLERAT QUÍMICA DEL 20 al 27 d’Abril :     - Aquestes són les tasques que cal fer aquesta setmana : 

     
          
     > 1. Feu els exercicis d’equilibri del 6 al 14 de les pàgines 166 i 167. Us deixo les 
           solucions als exercicis aquí :

                                                   SOLUCIONS 

          + Aquí teniu la solució correcta a l’apartat b de l’exercici 3 de la pàg 166, que la que us he enviat
             estava malament :

                                                                         solució


       + Aquí us deixo un petit pdf on trobeu la demostració de com arribar a la rela-
          ció entre la Kp i la Kc :

                                                        PDF


    > 2. Feina addicional :

           > Per avençar feina, aquí teniu les solucions dels exercicis del 15 al 23 :


                                                   SOLUCIONS


           > També les solucions i enunciats del dossier d’exercicis PAU d’aquest
               tema d’equilibri químic :

               * Dossier problemes PAU equilibri quimic :     Enunciats          Solucions
 

20200413113514-coronavirus-stop-pic4.jpg

        CORONAVIRUS19’ CONFINEMENT PERIOD TASKS , WEEK 4 ( 14th to 19th April ) :  (física i química tasques).

        
  TOTS ELS ALUMNES DE QUALSEVOL CURS, 2eso, 4eso, 1st and 2nd Batxillerat, HAN DE LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS DETENIDAMENT.                                  INSTRUCCIONS , de les tasques a fer, per la 4ª setmana de confinament :   * En aquest article es penjaran, durant el període de confinament per evitar la propagació del CORONAVIRUS COVID19, les tasques a treballar a casa pels alumnes dels cursos de Física i Química de 2ESO, 4ESO i 1st i 2nd de Batxillerat.

     En aquest article, els alumnes han de baixar fins a trobar l’apartat corresponent al seu curs, on trobaran penjades les tasques a fer durant la setmana, el material necessari, els ajuts pertinents, les dates de lliurament i la forma de fer-ho i tot el material addicional necessari per treballar adequadament des de casa. Només cal llegir tot amb cura i calma i seguir les instruccións que es van indicant en cada activitat plantejada.     Els apartats corresponents als diferents cursos els trobareu en diferents colors, verd pels alumnes de FQ 2ESOvioleta pels alumnes de FQ 4ESOblau pels alumnes de Química 1st de Batxillerat i vermell pels alumnes de Química 2nd de batxillerat     Aquesta setmana trobareu aqui les tasques a fer durant la setmana del 14 al 19 d’Abril, i després ja es penjaran les tasques per a la següent.

 Els alumnes trobareu, a més de les instruccions i les tasques a realitzar, videos on repassar com fer els exercicis, arxius amb la correcció i resolució dels problemes perquè pugueu consultar-los en cas de no saber ben bé com fer els exercicis i altres links i arxius amb ajuda per poder realitzar les tasques adequadament. Tot ho trobareu a l’apartat corresponent al vostre curs perfectament explicat i organitzat perquè pugueu treballar amb comoditat i amb tranquilitat des de casa. Espero que aprofiteu el material i aneu fent les tasques que es penjen aquí. Espero que ens veiem aviat de nou amb normalitat a classe i tots amb bona salut.


                  - ACTIVITATS I FEINES PER CURSOS :
 - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2ESO FQ del 14 al 19 d’Abril.


       Com en les passades setmanes de confinament, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 20 d’Abril.
     Aquesta setmana teniu tasques d’Ampliació que són obligatories i tasques opcionals d’aprofundiment pel que vulgui treballar una mica més.
    > Tasques de " Ampliació ": (Tothom ha de fer aquestes activitats d’ampliació, són obligatòries i cal copiar els enunciats de les preguntes que s’han de contestar a la llibreta).

       1) Fes les següents activitats i exercicis ( copia els enunciats a la llibreta ) :

      > TEMA 4 "ELEMENTS I COMPOSTOS QUÍMICS" :


   ACTIVITAT 1 :

           + Llegeix aquesta introducció que parla del que aprendràs en aquest nou tema i els objectius
              del que has de conèixer en aquesta lliçó,  i reflexiona una mica sobre les preguntes que es 
              plantegen :       Introducció

           + Primer de tot llegeix la pàgina 62 del teu llibre que la tens també aquí :  pàg 62