Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

2ESO Física i Química. Unit 7. LES FORCES.

2ESO Física i Química. Unit 7. LES FORCES.                                                                Unit 7 : LES FORCES .

                       2ESO FÍSICA I QUÍMICA.     

                                                                ( FORCES LESSON )
       - LES FORCES  :  


          PUNT 1
       +  a) Què són les forces i efectes que poden produir :    Link   

                    a1) Pic pissarra introducció a tipus de forces, definició de força i efectes que poden produir :  Pic

                    a2) Pic pissarra explicant què és un dinamòmetre i quants newtons de força corresponen a 1kg de
                          massa :    Pic

                    a3) Pic pissarra comparant la fórmula de la 2ª llei de Newton amb la fórmula de la força pes:  Pic
                          Pic pissarra amb els enunciats dels 2 exercicis que cal fer sobre la fórmula de la llei de Newton
                          i la fórmula per calcular el pes:   Enunciats     Solucions


                    a4) Aquí tens les pàgines 146 i 147 del llibre per fer la feina de la classe de guàrdia del dimecres
                          en la qual has de resumir el més important sobre les lleis de Newton i també explicar a la 
                          llibreta les diferències i semblances entre les fórmules del pes (P=m.g)  i de la 2ª llei de
                          Newton (F=m.a) :  pag 146     pag 147

                    a5) Aquí us deixo les pàgines 116 a la 119 del llibre perquè pugueu fer la feina de la guàrdia que
                          teniu aquest dijous, on heu de llegir de la 116 fins a la 119 i després fer un resum del que és
                          la llei de Hooke i copiar la fórmula a la llibreta, així com explicar què és un dinamòmetre i com
                          funciona (que ja el vam fer servir al laboratori l’altre dia), i per últim heu de fer els 2 exemples
                          resolts de la pàgina 119 :      pag 116     pag 117     pag 118     pag 119

                                                         exemples resolts 1 i 2 de la pàg 119       + b) Llegeix també al teu llibre sobre com explicar que són les forces i quins tipus hi ha
          i quins efectes poden produir :    pag 116  i   117

                     b2) Llei de Hooke :     Simulador 1          Simulador 2

                    b3) Intenta fer els exemples resolts 1 i 2 de la pàgina 117 :  Pic


       + c) Fes els exercicis 1 al 4 de pag 117 :    Enunciats     Solucions           PUNT 2
       + a) Què és la força Pes i la diferència amb la massa, i repàs de la gravetat.
           També estudiem altres forces quotidianes com la tensió, la força de fregament
            , la força normal i la força motriu:  pag 118   i   119

                     a2) Intenta fer els exemples resolts 1 i 2 de la pàgina 119 :   Pic

       + b) Fes els exercicis 1 al 5 de pag 119 :     Enunciats     Solucions          PUNT 3
       + a) Què són forces concurrents i exemple d’exercici :   Pic pissarra 1       Pic pissarra 2

 


0 comentarios