Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

2ESO Física i Química. Unit 3. Les Mescles i tècniques de separació.

2ESO Física i Química. Unit 3. Les Mescles i tècniques de separació.


                                                         Unit 3 :  LES MESCLES .   

                       2ESO FÍSICA I QUÍMICA.     

                                             MESCLES i TÈCNIQUES DE SEPARACIÓ LESSON 
       - MESCLES i COMPONENTS  :  

 
       - Primer de tot mira aquest video per a recordar què era una mescla homogènia i una heterogènia ( l´unic que falta dir en aquest video és que a vegades cal fer servir el microscopi per a dir si és homogènia o no, perquè no és prou observar només a simple vista) :


                                                                               VIDEO


             + Introducció tema mescles :   Introducció

            + Tipus de dispersions (generals) pic llibre :   Pic

             + Preguntes 1 sobre matèria homogènia i heterogènia :   Preguntes 1
 
            + Mescles heterogènies pàg 44:  Text

            + Mescles homogènies pàg 45 :   Text

            + Pissarra exemples mescles homogènies i heterogènies :   Pic pissarra 1
                                                                                                 Pic pissarra 2

            + Exercici mescles homogènies de text i preguntes :   Link

            + Fitxa 1 mescles homogènies i heterogènies :   Pag 1     ,     Pag 2

            + Fitxa 1b dissolucions i les seves parts :   Pag 1     Pag 2

            + Fitxa 2 Solut i dissolvent :   Pag 1     Pag 2

            + Taula explicativa de les parts d’una dissolució amb exemples :  taula pic

            + Taula explicativa de les parts d’un col.loïde amb exemples :   taula pic

            + Exercicis de preguntes sobre mescles homogènies i heterogènies pàg 45:   Link

            + Esquema got amb colacao, components llet mescla heterogènia :  Pic 1     Pic 2

            + Pic estructura de la distribució de partícules en una dissolució :   Pic

            + Pic estructura de la distribució de partícules en un col.loïde :   Pic

             + Després ves al següent web, llegeix la lectura i contesta als exercicis:


                                 http://www.tiposde.org/ciencias-naturales/111-tipos-de-mezclas/


                 i contesta a les següents preguntes :


1. Escribe las propiedades de las mezclas homogéneas y heterogéneas.

2. Analiza las diferencias entre los dos tipos de mezclas.

3. Poner cinco ejemplos de cada tipo

      + Repassa aqui les mescles homogènies i heterogènies :  Bloc

       + Ves a la diapositiva 11 d’aquesta presentació i digues que són substancies solubles i insolubles :                                                                                     Link

       + Observa aquesta diapositiva i escriu la diferència entre líquids miscibles i immiscibles : Pic 1   Pic 2

       + Pissarra exemples soluble i insoluble i miscible i immiscible :   Pic

       + Mescles que anem a preparar i hauràs de classificar com homogènies o heterogènies :    

          Mescla 1 :  sucre i llenties     Mescla 2 :  aigua i oli     Mescla 3 :  aigua i sal     FOTO                                      Mescla 4 : aigua i sorra         Mescla 5 :  aigua i vinagre     FOTO

        + Practice 1 lab :  Homogeneous and heterogeneous mixtures preparation :   Info card

        + Taula (fitxa) per classificar mescles en homogènies, heterogènies i col.loïodes :  Fitxa

                                                     practice lab pic 1         practice lab pic 2

        + Practice 2 lab : Transforming a heterogeneous mix into a homogeneous one :

                        worksheet 1      worksheet 2                    worksheet 1 solution      worksheet 2 solution

                                                                          Lab pic practice


 - TÈCNIQUES DE SEPARACIÓ : 

             + Pic pissarra de les primeres 3 tècniques de separació que hem fet (ebullició, decantació i filtració ) : Pic
            + Fotos de les 3 tècniques de separació que haveu fet al laboratori :  pic1  pic2  pic3  pic4
            + Tècniques de separació fonamentals que anem a estudiar :  Pic
            + Mètodes de separació de mescles 1 :   Link 1
            + Mètodes de separació de mescles 2 :   Link 2 

            + Tècniques de separació de mescles :    Decantació           i           embut de decantació
                                                                       Cristal.lització 1    ,        Cristal.lització 2
                                                                       Web 1 amb videos
                                                                             Web 2 amb slides (diapositives)
                                                                       Web 3 amb slides (diapositives)
                                                                       Web 4 presentació prezi
                                                                       Video algunes tècniques de separació
                                                                       Videos destil.lació :  Video 1     Video 2     Video 3
                                                                             Foto esquema destil.lació :   Pic

            + Pic llibre il.lustració decantació i filtració :   Pic

            + Pic pissarra resultats de la pràctica laboratori de Cromatografia en paper de tintes :   

                                            Pic 1           Foto explicació perquè serveix i què es la Cromatografia

                   * I aquí teniu fotos de les cromatografies que hem fet al laboratori per separar algunes
                      tintes de bolis i retoladors. Recordeu que vam fer la separació de les mateixes tintes
                      però en una cromatografia vam fer servir aigua com a dissolvent i en l’altra alcohol :

                                       Pic 1     Pic 2     Pic 3     Pic 4     Pic 5     Pic 6     Pic 7   

            + Elements i compostos 1 :   Link 1

            + Webquest sobre mescles i separació de mescles :  Webquest

             + Videos i material sobre separació de residus urbans (Mescles) :   link

             + En aquest pdf pots repassar les mescles i tècniques de separació :  Pdf

             + Aquí pots repassar moltíssimes coses més sobre les mescles i les
                tècniques de separació i veure aplicacions pràctiques :   Link

            + Lab practice :  Separating mixtures in a solid 1 :        pag 1        pag 2

            + Lab practice :  Separation by solubility :        pag 1       pag 2

            + Lab practice :  Separating mixtures in a liquid :      pag 1   

            + Lab practice :  Separation by distillation :       pag 1

            + Lab practice :  Separation by chromatography :      pag 1       pag 2
        - DISPERSIONS COL.LOÏDALS, SUSPENSIONS i EMULSIONS : 


             + Presentació sobre emulsions, dispersions col.loïdals i suspensions :   Prezi
 
            + Mira el següent video sobre què són els col.loïdes :   Video

            + Dispersions col.loïdals :   Pag 1     ,     Pag 2

            + Distribució de les molècules en un col.loïde :   Pic

            + La llet :   Link

            + Fitxa 1 Col.lïdes i medi de dispersió i fase dispersa :   Fitxa      Solució

            + Efecte Tyndall (col.loïdes) :   Pic explicació

            + Aquí tens esquemes, resums i més activitats per a repassar aquesta part del tema, en ordre
               creixent de dificultat i complexitat en cas de que vulguis saber-ne més : 

                               Pdf 1   Link 2    Link 3   Link 4   Link 5  Link 6   Link 7   Link 8

            + Colloids pages , info cards : 

                              pag 1     pag 2     pag 3     pag 4     pag 5     pag 6     pag 7     pag 8

                Info cards solutions:

                              sol1        sol2       sol3       sol4        sol5       sol6       sol7       sol8       
     

            + Practice lab : Tyndall effect and preparing a solution properly :      pag 1             pag2

                                          pic 1                     pic 2                       pic 3

            + Video, cómo hacer Jelly (gelatina de frutas) :   video gelatina


            + 11-Febrer ( Dia internacional de la dona a la ciència) : Comic en castellà (activitats)

            + Fes servir aquest molt bon resum del tema per estudiar, tant pels tipus de mescles,
               la diferència entre substància pura, molècula i compost químic, i les diverses tècniques
               de separació que hem estudiat :

                                                                RESUM 1

                                                                     RESUM 2


          * CONTINGUTS QUE ENTREN PER A L’EXAMEN DE LA PRIMERA PART 
             DEL TEMA DE MESCLES :    PIC    
      - CONCENTRACIÓ DE LES SOLUCIONS :


             + Solucions diluïdes i concentrades :   Pic

             + Solució saturada i solubilitat :     Pic

             + Foto pissarra amb les formes d’expressar la quantitat de solut en una dissolució :  Pic

             + Foto pissarra càlcul del % en massa de solut i exemple :    Pic

                         > Exercici extra pel càlcul del % en massa de solut :     Enunciat     Solució

             + Foto pissarra amb un primer exercici de calcular la C i el % de solut :    Pic

                         > Exercicis 2 i 2prima per calcular % en massa de solut d’una dissolució (enunciats).
                              Solucions.

                         > Exercicis extra per calcula el %m solut i la C en g/l :   Pic pissarra exercicis 1 i 2
                                                                                                                  Solucions

                                                                                                         Pic pissarra exercicis 3 i 4
                                                                                                                  Solucions


             + Concentració d’una solució ( tant per cent en massa i volum i exemple ) :     Pic

             + Concentració d’una solució ( en massa-volum i exemple ) :     Pic

             + Concentració dissolució en grams per litre etc :

                          > Pic pissarra teoria.
                          > Exercicis 1 i 2 enunciats    i      solucions

             + Presentació diapositives curta explicant les formes d’expressar la concentració d’una solució :   Link

             + Activitats inicials 1 a 6 sobre solucions :     Pic      Solucions

             + Preparació d’una solució ( indicacions per preparar 2 tipus de dissolucions ) :    Pic 1a   Pic 1b
                                                                                                                                 Pic 2

             + Activitats 1 a 4 sobre solucions :     Pic       Solucions

             + Activitats de repàs :

                           > Activitat 1 (classificació de mescles) :        Pic
                           > Activitat 2 (esquema destil.lació) :            Pic
                           > Activitat 3 (mescla natural sal de roca) :    Pic
                           > Activitat 4 (Corbes de solubilitat) :            Pic
                           > Activitat 5 (aliatges) :                              Pic
                           > Activitat 6 (Destil.lador solar) :                 Pic

              + Exercicis resolts més complexos sobre càlcul de concentracions en % :   Link

              + Aquí tens més exercicis de tot tipus de concentració amb les solucions (extra 1 ) :

                                                    Link                      Solucions


              + Aquí en aquesta presentació podeu repassar les formes d’expressar la concentració
                 d’una solució i altres parts del tema de mescles :    SLIDES

              + Síntesi i repàs del tema :   Resum

0 comentarios