Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

2ESO Física i Química. Unit 8. EL MOVIMENT, velocitat i acceleració.

2ESO Física i Química. Unit 8.  EL MOVIMENT, velocitat i acceleració.        


                                                            Unit 8 : EL MOVIMENT .

                       2ESO FÍSICA I QUÍMICA.     

                                                          MOVIMENT  (MOTION LESSON )
       - EL MOVIMENT  :  
          PUNT 1
       - Llegeix al llibre sobre els conceptes fonamentals per entendre el moviment, com
         el sistema de referència, la posició, la trajectòria, la distancia recorreguda, el 
         desplaçament i el temps:    pag 134 i 135

       + Fes els exercicis 1 a 3 de pag 135 :    Enunciats      Solucions           PUNT 2
       + Què és la velocitat i quines unitats té? , factors de conversió per transformar la 
           velocitat a altres unitats, què és la velocitat mitjana i en què es diferència de la 
           velocitat instantània perquè la velocitat és una magnitud vectorial i quina diferència
           hi ha entre la veloctat i la celeritat o "speed" :  pag 136 i 137

       + Fes els exercicis 1 a 3 de pag 137 :     Enunciats      Solucions           PUNT 3
       + Moviment Rectilini Uniforme (MRU) , què és i com es caracteritza, equació de 
           moviment i gràfiques x - t  i  v - t :    pag 138 i 139

                        > Fitxa 1 Moviment MRU :   Fitxa 1      Solucions

                          > Pic pissarra equació moviment MRU teoria :   Pic

                                                     * Ex 1 equació moviment :   Enunciat      Solució
                                                     * Ex 2 equació moviment :   Enunciat      Solució


       + Fes els exercicis 1 a 3 pag 139 :          Enunciats       Solucions

                        > Videos MRU :  video 1     video 2     video 3     video 4     video 5


       + Exercicis extra de repàs per l’examen de MRU :   Enunciats    Solucions           PUNT 4
       + Moviment Rectilini Uniformement Accelerat (MRUA), què és i perquè es caracteritza,
           què és l’acceleeració i quines unitats té, equacions del MRUA, gràfiques x-t , v-t i a-t.
           pag 140, 141 i 142

       + Fes els exercicis 1 a 5 pag 142 :          Enunciats       Solucions

                         > Videos acceleració :  Video 1     Video 2     Video 3


           PUNT 5
       + Moviment circular uniforme (MCU)  pag 143           PUNT 6
       + Causes del moviment : LES FORCES (introducció) , Lleis de Newton :  pag 146 i 147

       + Fes els exercicis 1 i 2 pag 147 :            Enunciats       Solucions
          PUNT 7

       + Moviment link 1          + Moviment link 2          + Moviment link 3

       + Moviment link 4          + Moviment link 5          + Moviment link 6

       + Moviment link 7          + Moviment link 8          + Moviment link 9

       + Moviment link 10        + Moviment link 11 
        > Pic pissarra repàs breu ENERGIA i potència i formes d’energia abans d’anar de sortida :  Pic

         > Fitxa repàs ENERGIA i POTÈNCIA :      Enunciats      Solució

         > Pic pissarra repàs ENERGIA MECÀNICA :    Pic0 comentarios