Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

Deures 2B6 relacionat amb deures 2B3 i 2B4.


Aquests alumnes que estan treballant el video en anglés sobre la dissolució de la sal en l´aigua i que previament han fet els deures 2B3 i els 2B4, al acabar de visitar totes les pàgines web i veure el videos, haurien de tenir una mica clar com es el procés de dissolució d´una substància iònica com la sal en l´aigua, i haurien de tenir una idea de quin tipus i com està formada la substància iònica que és la sal.
Doncs bé, al acabar aquests deures, cal que en un arxiu word contestin aquestes qüestions per finalitzar l´activitat. Cal que en el word fiqueu el tìtol: DISSOLUCIÓ D´UNA SUBSTÀNCIA IÒNICA EN AIGUA, LA SAL.

1.- Després d´haver vist els videos i haver visitat les pàgines web, què diries que caracteritza el que és un sòlid o substància iònica com la sal?.
2.- Per què penses que la sal es dissol tan bé en l´aigua? , com ho fa?.
3.- Quina diferència trobes que hi ha entre el que és un àtom neutre i el que es un ió?.
4.- Quins tipus de ions hi ha i com s´anomenen?.
5.- Quin penses que és el punt fonamental o més important que permet que la sal formi una mescla homogènia amb l´aigua i no una mescla heterogènia?.

0 comentarios