Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

FQ CORONAVIRUS CONFINAMENT TASQUES, ESO i BATXILLERAT ( 16 al 20 Març). First confinement tasks week.

FQ CORONAVIRUS CONFINAMENT TASQUES, ESO i BATXILLERAT  ( 16 al 20 Març). First confinement tasks week.


   CORONAVIRUS19’ CONFINEMENT PERIOD TASKS ( 16th to 20th March) :  (física i química tasques).

        
  TOTS ELS ALUMNES DE QUALSEVOL CURS, 2eso, 4eso, 1st and 2nd Batxillerat, HAN DE LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS DETENIDAMENT.                                  INSTRUCCIONS 
, de les tasques a fer, per la primera setmana de confinament :   * En aquest article es penjaran, durant el període de confinament per evitar la propagació del CORONAVIRUS COVID19, les tasques a treballar a casa pels alumnes dels cursos de Física i Química de 2ESO, 4ESO i 1st i 2nd de Batxillerat.

     En aquest article, els alumnes han de baixar fins a trobar l’apartat corresponent al seu curs, on trobaran penjades les tasques a fer durant la setmana, el material necessari, els ajuts pertinents, les dates de lliurament i la forma de fer-ho i tot el material addicional necessari per treballar adequadament des de casa. Només cal llegir tot amb cura i calma i seguir les instruccións que es van indicant en cada activitat plantejada.     Els apartats corresponents als diferents cursos els trobareu en diferents colors, verd pels alumnes de FQ 2ESO, violeta pels alumnes de FQ 4ESO, blau pels alumnes de Química 1st de Batxillerat i vermell pels alumnes de Química 2nd de batxillerat     De moment trobareu aqui les tasques a fer durant la setmana del 16 al 20 de Març, i després ja es penjaran les tasques per la setmana del 23 al 27 de Març. 

 Els alumnes trobareu, a més de les instruccions i les tasques a realitzar, videos on repassar com fer els exercicis, arxius amb la correcció i resolució dels problemes perquè pugueu consultar-los en cas de no saber ben bé com fer els exercicis i altres links i arxius amb ajuda per poder realitzar les tasques adequadament. Tot ho trobareu a l’apartat corresponent al vostre curs perfectament explicat i organitzat perquè pugueu treballar amb comoditat i amb tranquilitat des de casa. Espero que aprofiteu el material i aneu fent les tasques que es penjen aquí. Espero que ens veiem aviat de nou amb normalitat a classe i tots amb bona salut.


                  - ACTIVITATS I FEINES PER CURSOS :
  - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2ESO FQ del 16 al 20 Març.

       PRIMER DE TOT, EL QUE HAS DE FER, BENVOLGUT ALUMNE/A, ÉS LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS VARIES VEGADES i AMB MOLTA CURA.     REPETEIXO, LLEGEIX AQUESTES INSTRUCCIONS VARIES VEGADES PRIMER DE TOT!!

    En primer lloc, benvolguts alumnes de 2ESO, trobareu aquí exercicis del que estem treballant a classe sobre el càlcul de la concentració d’un solut en una solució. 
    Aquesta setmana hi ha 3 apartats a treballar: Repàs, Ampliació i Extra. Tothom ha de fer al menys els exercicis proposats als apartats de
REPÀS i AMPLIACIÓ.  Els de l’apartat EXTRA són opcionals i no obligatoris.


     > Primer cal que feu els exercicis que apareixen en l’apartat que diu "repàs" on, a més dels enunciats dels problemes, trobareu les solucions, les quals només heu de mirar en cas de que no sapigueu fer els problemes per vosaltres mateixos o per comprovar si els haveu fet correctament. Teniu de totes maneres molts videos que us he penjat explicant com es fan, així només heu de seguir-los pas a pas en cas de que tingueu problemes per a resoldrel’s.
Mireu els videos per recordar com es fan i no tindreu cap problema en resoldre els problemes que teniu com a feina.

        

     > Una vegada fets els problemes de repàs, aneu a l’apartat que diu "ampliació" i consulteu els arxius que expliquen com fer els problemes i després feu els problemes que apareixen als enunciats.


     >  Per últim tens un apartat d’exercicis "EXTRA" ( el qual és OPCIONAL i 
         OPTATIU, o sigui NO OBLIGATORI ), pels alumnes que vulguin aprofundir
         i treballar encara més. Tens els exercicis resolts en aquest apartat perquè
         puguis tu mateix copiar l’enunciat i després comprovar si l’has fet bé.


         Una vegada acabeu la feina, recordeu copiar els enunciats de les activitats i problemes a la vostra llibreta, podeu fer fotos a tot el que haveu fet cada setmana i penjar-les en un arxiu del vostre drive i crear un pdf i enviar-me aquest pdf per email. Cal que m’envieu en un pdf la feina que haveu fet al finalitzar cada setmana de treball que teniu aquí al bloc. Per tant, després de cada article penjat aquí cada setmana, has d’enviar un pdf amb la teva feina per email al professor perquè pugui veure la feina que has fet. Així llavors el primer email que m’has d’enviar amb la teva feina ha de ser abans del dilluns 23 de Març, feina que correspon a aquest article i a la primera setmana de treball de confinament i de tasques penjades aquí al bloc.    > Tasques de "Repàs": (Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).

       1) Aquí teniu una foto amb les fórmules que heu de saber i cal fer servir per
           fer els problemes de càlculs de concentracions de les dissolucions :   Pic

           Tots els alumnes que encara no ho han fet cal que acabin els exercicis del
           1 al 6 de la pàgina 53, aquí teniu els enunciats :     Enunciats        

                                         Solucions :             pag 1               pag 2


        2) Mireu aquest video fins al final per a repassar :   Video
   
            Ara, tal com has vist en el video, fes l’exercici següent en aquest enunciat :  

               Calcula la concentració en tant per cent en massa i també en g/l d’una
               dissolució que conté 87 grams de sal dissolts en 890 ml d’aigua, si saps
               que 890 ml d’aigua són també 890 grams d’aigua.


        3) Mira aquest video i després, intenta fer tu els mateixos exercicis per tu
            mateix sense mirar el video :   Video     > Tasques "d’ampliació" :(Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).

        1) Mira el següent video atentament :   Video

            Ara fes tu exactament el mateix amb aquest enunciat :

              Calcula el % en Volum de solut en una mescla homogènia o dissolució
              que s’ha preparat barrejant 15 ml d’oli en 300 ml de benzina.

              
         2) Mira aquests 2 exercicis en aquest video :    Video

             Ara fes tu exactament el mateix amb aquests 2 enunciats :

            1. Es dissolen 54ml d’aigua en una ampolla que conté 130ml d’alcohol.
                Calcula el % en volum de solut de la dissolució.

            2. Tenim una barreja de 270 ml d’oli amb benzina al 72% en volum de 
                benzina, quin és el volum que hi ha de cada component en la mescla?.


          3)  Mira aquest video sobre com calcular la massa de solut a partir del
               valor de la concentració en massa en g/l :    Video

               Ara fes tu exactament el mateix amb aquest enunciat:

                 Calcula la quantitat de sucre que es hi ha en una dissolució de 
                 600ml de volum la qual conté una concentració de 9,8 grams de 
                 sucre per litre (9,8 g/l).


           4)  Mira per últim aquest video de com s’aïlla una variable o lletra quan està
                al denominador d’una expressió matemàtica. En aquest cas son equacions
                diferents però no passa res, tu observa el video de com aïlla i calcula la 
                lletra que està a sota de la divisió o fracció. Després pensa com faries tu
                el mateix però quan la fórmula és  C = m / V (concentració igual massa del
                solut dividit pel volum de la dissolució). D’aquesta manera podràs aïllar la
                V o volum d’aquesta expressió i així calcular el volum d’una dissolució
                a partir de les dades de la concentració en g/l :   Video

                Ara fes tu exactament el mateix i aplica-ho a aquest enunciat :

                  Tenim una solució de concentració coneguda de 32 g/l d’alcohol 
                  en aigua. Ens porten al laboratori una solució en un got que conté 
                  exactament 8 grams d’alcohol.  Quin volum té la solució total que 
                  hi ha dintre del got?.

                        Per si ho necessites, aqui tens la resolució de l’exercici :    Solució     > Exercicis "EXTRA" (opcionals pels que vulguin treballar més) :

          *  I per últim, si vols encara repassar més exercicis, pots fer els següents que
           apareixen en aquests videos :    Video 1     Video 2     Video 3

          * Si encara vols fer més exercicis extra per a repassar, pots fer els que vulguis
             d’aquesta presentació, en la qual els tens tots resolts :   Exercicis


  - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 4ESO FQ del 16 al 20 Març.


   En primer lloc, benvolguts alumnes de 4ESO, trobareu aquí exercicis del que estem treballant a classe sobre el càlcul de forces en un plà inclinat. Primer cal que feu els exercicis que apareixen en l’apartat que diu "repàs" on, a més dels enunciats dels problemes, trobareu les solucions, les quals només heu de mirar en cas de que no sapigueu fer els problemes per vosaltres mateixos o per comprovar si els haveu fet correctament.
    Una vegada fets els problemes de repàs, aneu a l’apartat que diu "ampliació" i consulteu els arxius que expliquen com fer els problemes i després feu els problemes que apareixen als enunciats.


   
    PRIMER DE TOT, EL QUE HAS DE FER, BENVOLGUT ALUMNE/A, ÉS LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS VARIES VEGADES i AMB MOLTA CURA.     REPETEIXO, LLEGEIX AQUESTES INSTRUCCIONS VARIES VEGADES PRIMER DE TOT!!


    
   Una vegada acabeu la feina, recordeu copiar els enunciats de les activitats i problemes a la vostra llibreta, podeu fer fotos a tot el que haveu fet cada setmana i penjar-les en un arxiu del vostre drive i crear un pdf i enviar-me aquest pdf per email. Cal que m’envieu en un pdf la feina que haveu fet al finalitzar cada setmana de treball que teniu aquí al bloc. Per tant, després de cada article penjat aquí cada setmana, has d’enviar un pdf amb la teva feina per email al professor perquè pugui veure la feina que has fet. Així llavors el primer email que m’has d’enviar amb la teva feina ha de ser abans del dilluns 23 de Març, feina que correspon a aquest article i a la primera setmana de treball de confinament i de tasques penjades aquí al bloc.   Tasques de "Repàs" :(Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).

   1) Fes els següents exercicis que veus als enunciats, i no miris les solucions a no 
      ser que ho necessitis realment o per comprovar si els has resolt correctament :

        Exercicis 1 al 4 de forces resultants, perpendiculars o no :    

                                            Enunciats            Solucions   Tasques "d’ampliació" :(Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).


    1) Repassa el que vam fer a classe de com resoldre i calcular l’acceleració d’un
        cos que baixa o puja per un pla inclinat degut al seu pes o a l’acció d’una força
        i amb la presència d’una força de fregament. Ara a continuació, intenta resoldre
        els enunciats de problemes següents, i no miris les solucions a no ser que ho
        necessitis realment o per a comprovar si els has resolt correctament.

        Enunciats : 

          1.- Una caixa de 2kg de massa comença a pujar per un pla inclinat amb un
               angle de 30 graus amb l’horitzontal amb una velocitat inicial de 4m/s. A
               mesura que va pujant va frenant fins que comença a baixar de nou. Sabent
               que el coeficient de fregament és de 0,25 calcula l’acceleració amb la qual
               puja la caixa.


           2.- El mateix enunciat que abans, però ara calcula l’acceleració amb la qual
                la caixa baixa.


           3.- Un transportista empeny una caixa per sobre d’un pla inclinat el qual forma
                un angle de 30 graus amb l’horitzontal. Rep una trucada al mòbil i solta la
                caixa la qual comença a caure per la pendent sota l’acció del seu pes.
                Calcula l’acceleració que porta la causa si no existeix fregament.


           4.- El pes d’una caixa és de 1200N i es troba a sobre d’un pla inclinat que té
                3 metres de llarg i ascendeix una altura de 1,75m. Determineu les 
                components de la força pes a sobre del pla inclinat.


                                     
                                               Solucions dels problemes  - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 1st BATXILLERAT QUÍMICA DEL 16 AL 20 MARÇ.


    En primer lloc, benvolguts alumnes de 1st Batxillerat, trobareu aquí exercicis del que estem treballant a classe sobre el càlcul de concentració de les solucions i sobre com treballar problemes amb dilucions, que és la nova part del tema que haviem començat. 
    Us deixo penjats els problemes que cal que feu durant aquesta setmana i també penjades les solucions als problemes, perquè les consulteu en cas de necessitat. Us aconsello que primer de tot llegiu ben bé la part del tema del llibre que parla sobre les dilucions.     PRIMER DE TOT, EL QUE HAS DE FER, BENVOLGUT ALUMNE/A, ÉS LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS VARIES VEGADES i AMB MOLTA CURA.     REPETEIXO, LLEGEIX AQUESTES INSTRUCCIONS VARIES VEGADES PRIMER DE TOT!!


    
   Una vegada acabeu la feina, recordeu copiar els enunciats de les activitats i problemes a la vostra llibreta, podeu fer fotos a tot el que haveu fet cada setmana i penjar-les en un arxiu del vostre drive i crear un pdf i enviar-me aquest pdf per email. Si no podeu fer això, procureu tenir-ho tot fet a la llibreta i m’ho donareu el primer dia que tornem a classe amb normalitat.    > Tasques a fer del 16 al 20 Març :


       1) El primer de tot és que llegiu ben bé 3 vegades de la pàgina 117 a la 131.
           De moment no farem exercicis referents a les propietats de les solucions,
           però està bé que aneu llegint ja la teoria al respecte. Així que com a primera
           feina durant els dies de la setmana del 16 al 20 Març cal que llegiu cada dia
           per 3 vegades des de la pàgina 117 fins a la 131 del llibre.

       2) Cal que mireu els exemples resolts del llibre números : 9, 10 i 11 de les
           pàgines 118 i 119. Per tant cal que els mireu, estudieu, i els intenteu fer
           després sense mirar el llibre i ser capaços de fer-los per vosaltres mateixos.

       3) Fer els exercicis números 19 al 26 de la pàgina 133 del llibre. Us deixaré
           aquí penjades les solucions a aquests exercicis perquè pugueu comprovar
           si els feu correctament. 


                                               Solucions als exercicis


        4) Us penjaré aquí alguns videos amb problemes resolts perquè pugueu 
            practicar i repassar la resolució d’aquests tipus de problemes sobre
            dilucions. Observa els videos i intenta fer els exercicis per tu mateix.


                 Video 1            Video 2  (d’aquest video 2 fer només el primer exercici)

                 Video 3            Video 4             Video 5    > D’aquest video, ja us aniré dient quins exercicis heu de mirar i fer, de quin 
       minut a quin minut heu de mirar el video, intentar fer-los a casa sense mirar i           després comprovar els resultats mirant el video :      Video extra

       (D’aquest video extra  feu aquesta setmana el següent) :

                              1. exercici que comença al minut 13:12 del video
                              2. exercici que comença al minut 16:25 del video
                              3. exercici que comença al minut  25:43 del video
                              4. exercici que comença al minut  30:10 del video
                              5. exercici que comença al minut  1:27:26 del video
 

  - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2nd BATXILLERAT QUÍMICA DEL 16 AL 20 MARÇ.


    En primer lloc, benvolguts alumnes de 2nd Batxillerat, hem tingut la mala sort de no poder fer l’examen que teníem programat just per aquest divendres passat ja que havíem acabat el tema. El farem quan tornem després d’aquest perìode de confinament.

    Primer de tot, si us plau, llegiu ben ben bé tot el tema nou de Cinètica del vostre llibre e intenteu fer els exemples resolts que hi apareixen per vosaltres mateixos.  Jo us deixo penjades aquí les resolucions dels primers problemes del dossier PAU de cinètica que us vaig repartir i que vam començar ja el dijous passat.  Per tant ara us diré els problemes de cinètica del dossier que cal que tingueu fets a final de la setmana del 16 al 27 de Març, i us penjo també les resolucions del problemes perquè veieu com es fan.

    A més, ja saveu que podeu anar a l’apartat que ja coneixeu del bloc de 2nd de Batxillerat on teniu tot el material per a repassar i problemes extra i videos amb exercicis resolts per consultar.          "ABANS DE COMENÇAR, SI US PLAU, LLEGEIX TOT EL TEMA DE
          CINÈTICA QUÍMICA DEL TEU LLIBRE LENTAMENT i AMB TEMPS
          AL MENYS TRES VEGADES ABANS DE FER ELS EXERCICIS".
     PRIMER DE TOT, EL QUE HAS DE FER, BENVOLGUT ALUMNE/A, ÉS LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS VARIES VEGADES i AMB MOLTA CURA.     REPETEIXO, LLEGEIX AQUESTES INSTRUCCIONS VARIES VEGADES PRIMER DE TOT!!


    
   Una vegada acabeu la feina, recordeu copiar els enunciats de les activitats i problemes a la vostra llibreta, podeu fer fotos a tot el que haveu fet cada setmana i penjar-les en un arxiu del vostre drive i crear un pdf i enviar-me aquest pdf per email. Si no podeu fer això, procureu tenir-ho tot fet a la llibreta i m’ho donareu el primer dia que tornem a classe amb normalitat.
          > Exercicis que heu de fer aquesta setmana del dossier PAU de cinètica :

             Aquesta setmana, del següent dossier heu de fer els primers 5 exercicis :

                                             
                        Dossier d’exercicis PAU cinètica :       Enunciats         Solucions


          
          > Exercicis que heu de fer aquesta setmana del vostre llibre :


             *  Aquesta setmana, feu els següents exemples resolts del llibre. Després
                d’estudiar-los i llegir-los, has d’intentar copiar els enunciats i resoldrel’s
                per tu mateix sense mirar el llibre:

                                
                           1) Exemples resolts 1 de pag 120 del llibre, 2 de pag 127 i 3 de pag 129.

                           2) Feu els exercicis 1 al 16 de la pàgina 136 del llibre.

                               Aquí teniu les solucions per a comprovar-los :    Solucions
         > Videos que podeu veure sobre resolució d’exercicis de cinètica química
             i que podeu intentar fer-los per vosaltres mateixos després de veure els
             videos :


                              Video 1                  Video 2                     Video 3

                               Video 4                   Video 5 (teoria)         Video 6 (teoria)

                               Video 7                   Video 8                     Video 9

 


0 comentarios