Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

FQ CORONAVIRUS CONFINAMENT TASQUES, ESO i BATXILLERAT ( 25th to 31st of May). 10th Confinement tasks week.

FQ CORONAVIRUS CONFINAMENT TASQUES, ESO i BATXILLERAT ( 25th to 31st of May). 10th Confinement tasks week.


CORONAVIRUS19’ CONFINEMENT PERIOD TASKS , WEEK 10 (  25th to 31st of May ) :  (física i química tasques).  TOTS ELS ALUMNES DE QUALSEVOL CURS, 2eso, 4eso, 1st and 2nd Batxillerat, HAN DE LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS DETENIDAMENT.                                  INSTRUCCIONS , de les tasques a fer, per la 10ª setmana de confinament :   * En aquest article es penjaran, durant el període de confinament per evitar la propagació del CORONAVIRUS COVID19, les tasques a treballar a casa pels alumnes dels cursos de Física i Química de 2ESO, 4ESO i 1st i 2nd de Batxillerat.


     Els apartats corresponents als diferents cursos els trobareu en diferents colors, verd pels alumnes de FQ 2ESOvioleta pels alumnes de FQ 4ESOblau pels alumnes de Química 1st de Batxillerat i vermell pels alumnes de Química 2nd de batxillerat


     Aquesta setmana trobareu aqui les tasques a fer durant la setmana del 25 al 31 de Maig, i després ja es penjaran les tasques per a la següent.


                  - ACTIVITATS I FEINES PER CURSOS :


 - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2ESO FQ del 25 al 31 de Maig.


       Com en les passades setmanes de confinament, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 1 de Juny.
     Aquesta setmana teniu tasques d’Ampliació que són obligatories i tasques opcionals d’aprofundiment pel que vulgui treballar una mica més.


     > Tasques de " Ampliació "(Tothom ha de fer aquestes activitats d’ampliació, són obligatòries i cal 
           copiar els enunciats de les preguntes que s’han de contestar a la llibreta).

       1Fes les següents activitats i exercicis ( copia els enunciats a la llibreta ) :


       ACTIVITAT 1 OBLIGATÒRIA : 


              + Consulta el nom dels grups (famílies) i períodes de la taula periòdica en el següent enllaç : 

                                                                        LINK


              + Llegeix la pàgina 65 del teu llibre i estudia el que diu d’on provenen el noms dels elements.


                   > Tasca 1 : Avuí has d’aprendre de memòria tres elements de cada grup 
                                       important de la taula periòdica.

                                     O sigui, 3 noms i símbols dels elements alcalins de la primera columna (a 
                                     escollir per tu), 3 noms i símbols dels metalls alcalinoterris de la segona 
                                     columna (a escollir per tu), tres símbols i noms de metalls de transició
                                     que són els que estan entre la columna 3 i la 12 de la taula periòdica, des-
                                     près 3 símbols i noms de no metalls que són els que estan a la dreta de la 
                                     taula periòdica entre les columnes 13 i 17 (millor que agafis algun entre a-
                                     questes columnes però entre les files o períodes 2 i 3), i per últim 3 noms i
                                     símbols dels gasos nobles que son els de la última columna del sistema periò-
                                     dic.  El que has de fer és escriure a la llibreta, en columnes per  a cada grup
                                     , els noms i símbols dels 3 elements que hagis escollit per a cada grup...i 
                                     has  de intentar aprendre’ls de memòria per a aquesta setmana.  Indica 
                                     també el nombre atòmic  Z de cadascuna dels elements que hagis escollit. 
                                     Consulta la taula periòdica de la pàgina 65 del teu llibre per a fer aquest 
                                     exercici.
                                     

              

     Tasques "d’Aprofundiment" que NO són obligatòries sinó opcionals


     ACTIVITAT 2  OPTATIVA - OPCIONAL :


              + Llegeix les pàgines 68 i 69 del teu llibre i fes els exercicis 1 al 3 de la pàgina 68. Consisteix
                   en estudiar els elements no metàl.lics i els metal.loides.

     - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 4ESO FQ del 25 al 31 de Maig.


   Com la setmana pasada, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 1 de Juny.
   Aquesta setmana teniu tasques d’ampliació que són obligatories i feines extra que són optatives.

   Tasques de " d’Ampliació " :(Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).

 
      1. ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ :
 
      + AMPLIACIÓ :  MODELS ATÒMICS : 


        >  Anem a aprofundir en el coneixement dels elements metàl.lics i no metàl.lics de la taula periòdica.
             Llavors cal llegir atentament les pàgines 32 i 33 del teu llibre i, en acabar, fer els exercicis 1 al 5 de la
             pàgina 33 :


                                                           Enunciats               Solucions
       1. ACTIVITAT OPTATIVA-OPCIONAL D’APROFUNDIMENT :
 
      + APROFUNDIMENT :  LA MATÈRIA I LA SEVA ESTRUCTURA : 


        >  Avuí has d’aprendre de memòria tres elements de cada grup important de la taula 
             periòdica.

             O sigui, 3 noms i símbols dels elements alcalins de la primera columna (a escollir per tu), 3 
             noms i símbols dels metalls alcalinoterris de la segona columna (a escollir per tu), tres símbols 
             i noms de metalls de transició que són els que estan entre la columna 3 i la 12 de la taula  
             periòdica, desprès 3 símbols i noms de no metalls que són els que estan a la dreta de la 
             taula periòdica entre les columnes 13 i 17 (millor que agafis algun entre aquestes columnes 
             però entre les files o períodes 2 i 3), i per últim 3 noms i símbols dels gasos nobles que son els 
             de la última columna del sistema periòdic.  El que has de fer és escriure a la llibreta, en 
             columnes per  a cada grup els noms i símbols dels 3 elements que hagis escollit per a cada 
             grup, i has  de intentar aprendre’ls de memòria per a aquesta setmana.  
             Indica també el nombre atòmic  Z de cadascuna dels elements que hagis escollit. 
             Consulta la taula periòdica del teu llibre per a fer aquest exercici.
      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 1st BATXILLERAT QUÍMICA DEL 25 al 31 de Maig.    > Tasques a fer : Tema 6  ESTEQUIOMETRIA I REACCIONS QUÍMIQUES.


          * Aquesta setmana treballarem aspectes relacionats amb el rendiment de les reaccions químiques :

          1) Llegiu i estudieu les pàgines 188 i 189 i feu els problemes resolts d’aquestes
            pàgines.

        2) El que tingui més temps i vulgui, que faci els exercicis APLICA-HO de la 
            pàgina 189.


                                                   Solucions


      Entregar les tasques fetes per email abans del dilluns dia 1 de Juny. Feu 
        fotos a la llibreta i me les envieu per email.

   


      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2nd BATXILLERAT 
       QUÍMICA DEL 25 al 31 de Maig.          - Aquestes són les tasques que cal fer aquesta setmana :  


    > 1. Continueu consultant el material que teniu penjat al bloc del tema de pH, 
           mireu els videos que hi ha penjats perquè expliquen com fer molts tipus 
           d’exercicis tipo del tema de pH , per tant només llegir i consultar els 
            videos :

                            *   AQUÍ LA PRIMERA PART DEL TEMA DE pH
                                        (Teniu molts videos aquí amb problemes resolts que 
                                                     podeu consultar per veure com es fan els problemes).

     
                                     *   I AQUÍ LA SEGONA PART DEL TEMA DE pH.


                                   *  Aquí teniu tots els problemes resolts del tema de pH per si voleu anar estudiant.


                                   * Dossier enunciats exercicis PAU tema pH :    Enunciats

                                   * Dossier solucions exercicis PAU tema pH :     Solucions
    > 2.  Aquesta setmana ens centrarem en les valoracions i volumetries, per tant 
            cal llegir i estudiar les pàgines 200 a la 203. 

            Heu d’intentar fer els exercicis 27 al 52 de les pàgines 209 i 210. (Els que
            pugueu, és clar, ja que són molts).


                 ENTREGAR LES TASQUES ABANS DEL DILLUNS 1 de Juny.0 comentarios