Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

FQ CORONAVIRUS CONFINAMENT TASQUES, ESO i BATXILLERAT ( 8th to 14th of June). 12th Confinement tasks week.

FQ CORONAVIRUS CONFINAMENT TASQUES, ESO i BATXILLERAT ( 8th to 14th of June). 12th Confinement tasks week.

      CORONAVIRUS19’ CONFINEMENT PERIOD TASKS , WEEK 12 (  8th to 14th of June ) :  (física i química tasques).  TOTS ELS ALUMNES DE QUALSEVOL CURS, 2eso, 4eso, 1st and 2nd Batxillerat, HAN DE LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS DETENIDAMENT.                                  INSTRUCCIONS , de les tasques a fer, per la 12ª setmana de confinament :   * En aquest article es penjaran, durant el període de confinament per evitar la propagació del CORONAVIRUS COVID19, les tasques a treballar a casa pels alumnes dels cursos de Física i Química de 2ESO, 4ESO i 1st i 2nd de Batxillerat.


     Els apartats corresponents als diferents cursos els trobareu en diferents colors, verd pels alumnes de FQ 2ESOvioleta pels alumnes de FQ 4ESOblau pels alumnes de Química 1st de Batxillerat i vermell pels alumnes de Química 2nd de batxillerat


     Aquesta setmana trobareu aqui les tasques a fer durant la setmana del 8 al 14 de Juny, i després ja es penjaran les tasques per a la següent.


                  - ACTIVITATS I FEINES PER CURSOS :


 - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2ESO FQ del 8 al 14 de Juny.


       Com en les passades setmanes de confinament, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 15 de Juny.
     Aquesta setmana teniu tasques d’Ampliació que són obligatories i tasques opcionals d’aprofundiment pel que vulgui treballar una mica més.


     > Tasques de " Ampliació "(Tothom ha de fer aquestes activitats d’ampliació, són obligatòries i cal 
           copiar els enunciats de les preguntes que s’han de contestar a la llibreta).

       1Fes les següents activitats i exercicis ( copia els enunciats a la llibreta ) :


       ACTIVITAT 1 OBLIGATÒRIA : 


                   > Tasca 1 : Anem a estudiar aquesta setmana els models atòmics i la història de com ha 
                                     evolucionat la idea de l’àtom fins arribar al model actual de l’àtom. 
                                     En primer lloc cal llegir per 3 vegades les pàgines 82 i 83 del teu llibre.
                                     Després de llegir aquestes pàgines, fes els exercicis 1 al 6 de la pàgina 83.

              
                                                           Enunciats                  Solucions
     Tasques "d’Aprofundiment" que NO són obligatòries sinó opcionals


     ACTIVITAT 2  OPTATIVA - OPCIONAL :


              + Repassa les pàgines 80 i 81 que vas estudiar la setmana passada i fes els exercicis 1 i 3 
                   de la pàgina 90.


                                   Enunciat ex 1             Enunciat ex 3                  Solucions

     - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 4ESO FQ del 8 al 14 de Juny.


   Com la setmana pasada, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 15 de Juny.
   Aquesta setmana teniu tasques d’ampliació que són obligatories i feines extra que són optatives.

   Tasques de " d’Ampliació " :(Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).


 
      1. ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ :
 
      + AMPLIACIÓ :  PROPIETATS DELS ELEMENTS, DIMENSIONS I VOLUM ATÒMIC.


        >  Aquesta setmana anem a estudiar un curiós mètode per identificar alguns elements químics pel seu
             color de la flama i la relació que hi ha entre el color de la flama que provoquen i la seva estructura
             atòmica. Després de llegir varies vegades les pàgines 36 i 37 del teu llibre, fes l’exercici 1 de la pàgina
             37 :


                                                           Enunciat                Solució
       1. ACTIVITAT OPTATIVA-OPCIONAL D’APROFUNDIMENT :

 
      + APROFUNDIMENT : Aprofundiment en la taula periòdica.


        >  Llegeix i repassa el que ja vam comentar en alguna videoconferència sobre l’enllaç iònic i la
            regla de l’octet. Pots repasar també la teoria sobre l’enllaç covalent. Així, com a tasca 
            d’aprofundiment per aquesta setmana et recomano que llegeixes ben bé varies vegades les pà-
            gines 44, 45, 46, 47, 48 i 49 del teu llibre. Deixarem els exercicis per la propera setmana, per
            tant aquesta setmana només llegeix varies vegades, si pots, durant la setmana, aquestes pà-
            gines que t’he indicat.

 
                                                      


      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 1st BATXILLERAT QUÍMICA DEL 8 al 14 de Juny.    > Tasques a fer : Tema 6  ESTEQUIOMETRIA I REACCIONS QUÍMIQUES.


          1) Aquesta setmana cal aprofundir una mica més en els tipus de reaccions
            químiques que cal tractar enguany. Com és una part del tema una mica ex-
            tensa, us deixo només les pàgines que cal llegir i, si teniu prou temps, feu
            els exemples resolts. Intenteu fer-los per vosaltres mateixos una vegada
            els hi hagueu consultat i estudiat suficientment, així com també llegir les
            pàgines del llibre que aquí us indico.
            Per tant, llegiu les pàgines 192 a la 197 i fer els exemples resolts 7, 8, 9 i 
            10 d’aquestes pàgines.      Entregar les tasques fetes per email abans del dilluns dia 15 de Juny. Feu 
        fotos a la llibreta i me les envieu per email.

   
      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2nd BATXILLERAT 
       QUÍMICA DEL 8 al 14 de Juny.          - Aquestes són les tasques que cal fer aquesta setmana :  


    > 1. Continuem ara amb l’estudi del següent tema REDOX del temari.
           El primer que farem serà consultar i llegir el material que teniu penjat al 
           bloc referent al tema d’oxidació i reducció. 
           Mireu els videos que hi ha penjats perquè expliquen com fer molts tipus 
           d’exercicis tipo del tema redox , per tant només llegir i consultar els 
            videos :


                        * Aquí teniu el material del blog del tema REDOX.

                        *  AQUÍ TENIU EL DOSSIER D’EXERCICIS RESOLTS             INTENTAR FER LES TASQUES ABANS DEL DILLUNS 15 de Juny.
0 comentarios