Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

FQ CORONAVIRUS CONFINAMENT TASQUES, ESO i BATXILLERAT ( 20th to 26th April). 5th Confinement tasks week.

FQ CORONAVIRUS CONFINAMENT TASQUES, ESO i BATXILLERAT ( 20th to 26th April). 5th Confinement tasks week.


        CORONAVIRUS19’ CONFINEMENT PERIOD TASKS , WEEK 5 ( 20th to 26th April ) :  (física i química tasques).

        
  TOTS ELS ALUMNES DE QUALSEVOL CURS, 2eso, 4eso, 1st and 2nd Batxillerat, HAN DE LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS DETENIDAMENT.                                  INSTRUCCIONS , de les tasques a fer, per la 5ª setmana de confinament :   * En aquest article es penjaran, durant el període de confinament per evitar la propagació del CORONAVIRUS COVID19, les tasques a treballar a casa pels alumnes dels cursos de Física i Química de 2ESO, 4ESO i 1st i 2nd de Batxillerat.

     Els alumnes han de baixar fins a trobar l’apartat corresponent al seu curs, on trobaran penjades les tasques a fer durant la setmana, el material necessari, els ajuts pertinents, les dates de lliurament i la forma de fer-ho i tot el material addicional necessari per treballar adequadament des de casa. Només cal llegir tot amb cura i calma i seguir les instruccións que es van indicant en cada activitat plantejada.     Els apartats corresponents als diferents cursos els trobareu en diferents colors, verd pels alumnes de FQ 2ESOvioleta pels alumnes de FQ 4ESOblau pels alumnes de Química 1st de Batxillerat i vermell pels alumnes de Química 2nd de batxillerat
                  - ACTIVITATS I FEINES PER CURSOS :
 - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2ESO FQ del 20 al 26 d’Abril.


       Hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets, abans del dilluns 27 d’Abril.
     Aquesta setmana teniu tasques d’Ampliació que són obligatories i tasques opcionals d’aprofundiment pel que vulgui treballar una mica més.
    > Tasques de " Ampliació ": (Tothom ha de fer aquestes activitats d’ampliació, són obligatòries i cal copiar els enunciats de les preguntes que s’han de contestar a la llibreta).

       1) Fes les següents activitats i exercicis ( copia els enunciats a la llibreta ) :   ACTIVITAT 1 :

           + Abans de fer l’activitat, et deixo una web perquè repassis l’estructura de l’àtom i les parts
              que té i les subpartícules (protó, neutró i electró) que constitueixen cada part de l’àtom. A
              més, en aquest web, pots veure la història de l’atom i els models atòmics que existeixen fins
              que s’ha arribat al model actual en el qual sabem que hi ha un nucli amb els protons i neu-
              trons i una escorça amb els electrons orbitant al voltant del nucli atòmic. Llegeix amb cura
              aquest link perquè és molt interessant :


                                                                       LINK                                                           + Ves a aquest simulador ( fes servir el primer simulador dels tres 
           que apareixen quan fas click en el link que he penjat, el 
           que diu : EL ÁTOMO ) i construeix cinc àtoms de diferent tipus, posant el 
               nombre correcte de protons i neutrons en el nucli i d’electrons en les òrbites exteriors. 
                Fixa’t que has de construir els àtoms fins que la pàgina et digui que són estables.
                Quan acabis fes fotos als 5 àtoms que has construït. 
               Recorda desplegar els apartats de nombre màssic i estable o inestable del simulador, que  
               t’ajudarà a saber construir els àtoms. El simulador t’ajudarà a reconèixer quin tipus d’àtom 
               estàs construint conforme el nombre de protons que vagis afegint a l’estructura de l’àtom :     


                                      LINK :    SIMULADOR DE CONSTRUCCIÓ D’ÀTOMS


 Tasques " EXTRA OPCIONALS": (Aquestes activitats NO són obligatòries, són opcionals pel que vulgui treballar més, però tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta si les fa).

   2) Fes les següents activitats i exercicis ( copia els enunciats a la llibreta ) :

    ACTIVITAT 2 EXTRA OPCIONAL, NO OBLIGATÒRIA :


              + Consulta aquesta web i mira els videos, després de veure tots els videos, explica a la teva llibre-
                 quina relació veus que hi ha entre l’estructura dels àtoms i els conceptes d’element químic i
                 compost químic :


                                                                       LINK      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 4ESO FQ del 20 al 26 d’Abril.


   
   Com la setmana pasada, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 27 d’Abril.
     Aquesta setmana teniu tasques de repàs i d’ampliació que són obligatories i feines extra que són optatives.   Tasques de " Repàs i d’Ampliació " : (còpia els enunciats).   *  Aquesta setmana hauràs de treballar els conceptes i problemes sobre equili-
        bri de forces i el seu càlcul, equilibri de rotació d’un cos, aprofundirem en la 
        força pes, el centre de gravetat d’un cos i el seu recolçament sobre el terra i
        per últim les aplicacions de les forces a certes màquines i tecnologia :     ACTIVITAT DE REPÀS :
 
     + REPÀS :  SEGONA LLEI DE NEWTON : 


       > a) Fes els exemples resolts 1 al 5 que tens fets a les pàgines 184 i 185 del teu llibre, però no miris les
                resolucions fins que no sigui estrictament necessari. 
      1. ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ :
 
      + AMPLIACIÓ :  GRAVITACIÓ UNIVERSAL (Tema 10 del teu llibre ) : 


        > a) Llegeix bé varies vegades les pàgines 197, 198 i 199 del teu llibre.

         > b) Observa i estudia primer els exemples resolts 2 i 3 de la pàgina 199 i intenta fer-los per tu mateix 
                després sense mirar les solucions.


      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 1st BATXILLERAT QUÍMICA DEL 20 al 26 d’Abril.    > Tasques de repàs i d’ampliació :


          1) Llegeix amb cura les pàgines 122 a 125 i reflexiona de nou sobre aquestes
           dues preguntes ( no cal que les escriguis altra vegada ) : 

                          a) Com explicaries amb claredat i concisió que una dissolució
                              necessiti de més temperatura per aconseguir bullir que el
                              mateix volum de dissolvent pur sense solut?.

                          b) I més complicat encara, com explicaries amb precisió que una
                              dissolució necessiti d’una temperatura més baixa, o sigui de
                              més fred, per aconseguir congelar-se o solidificar-se que la
                              mateixa quantitat de dissolvent pur sense solut?
                              

         2) Veieu aquests videos de nou per a recordar la teoria que necessiteu per 
             fer els problemes d’aquesta setmana :


                  > Propietats col.ligatives :   Link 1     Link 2     Link 3

                  > Video de propietats col.ligatives, llei de Raoult :   Video 1    Video 2

                  > Video d’exercici d’augment de la T d’ebullició :   Video

                  > Video d’exercici de descens crioscòpic :   Video

                  > Video d’exercici de pressió osmòtica :   Video

                      > Video explicatiu de les propietats col.ligatives :   Video

                      > Més de propietats col.ligatives :   Video           3) Fes els problemes 34 al 40 de la pàgina 134. Aquí et deixo les 
               solucions a aquests problemes, però no les mireu fins que no sigui 
               estrictament necessari perquè necessiteu l’ajuda per saber-los fer :

                                                      
                                                     Solucions


      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2nd BATXILLERAT QUÍMICA DEL 20 al 27 d’Abril :     - Aquestes són les tasques que cal fer aquesta setmana : 

     
          
     > 1. Feu els exercicis d’equilibri del 6 al 14 de les pàgines 166 i 167. Us deixo les 
           solucions als exercicis aquí :

                                                   SOLUCIONS 

          + Aquí teniu la solució correcta a l’apartat b de l’exercici 3 de la pàg 166, que la que us he enviat
             estava malament :

                                                                         solució


       + Aquí us deixo un petit pdf on trobeu la demostració de com arribar a la rela-
          ció entre la Kp i la Kc :

                                                        PDF


    > 2. Feina addicional :

           > Per avençar feina, aquí teniu les solucions dels exercicis del 15 al 23 :


                                                   SOLUCIONS


           > També les solucions i enunciats del dossier d’exercicis PAU d’aquest
               tema d’equilibri químic :

               * Dossier problemes PAU equilibri quimic :     Enunciats          Solucions
 

0 comentarios