Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

FQ CORONAVIRUS CONFINAMENT TASQUES, ESO i BATXILLERAT ( 30 Març al 3 Abril). Third confinement tasks week.

FQ CORONAVIRUS CONFINAMENT TASQUES, ESO i BATXILLERAT ( 30 Març al 3 Abril). Third confinement tasks week.         CORONAVIRUS19’ CONFINEMENT PERIOD TASKS , WEEK 3 ( 30th March to 3rd April ) :  (física i química tasques).

        
  TOTS ELS ALUMNES DE QUALSEVOL CURS, 2eso, 4eso, 1st and 2nd Batxillerat, HAN DE LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS DETENIDAMENT.                                  INSTRUCCIONS , de les tasques a fer, per la tercera setmana de confinament :   * En aquest article es penjaran, durant el període de confinament per evitar la propagació del CORONAVIRUS COVID19, les tasques a treballar a casa pels alumnes dels cursos de Física i Química de 2ESO, 4ESO i 1st i 2nd de Batxillerat.

     En aquest article, els alumnes han de baixar fins a trobar l’apartat corresponent al seu curs, on trobaran penjades les tasques a fer durant la setmana, el material necessari, els ajuts pertinents, les dates de lliurament i la forma de fer-ho i tot el material addicional necessari per treballar adequadament des de casa. Només cal llegir tot amb cura i calma i seguir les instruccións que es van indicant en cada activitat plantejada.     Els apartats corresponents als diferents cursos els trobareu en diferents colors, verd pels alumnes de FQ 2ESOvioleta pels alumnes de FQ 4ESOblau pels alumnes de Química 1st de Batxillerat i vermell pels alumnes de Química 2nd de batxillerat     Aquesta setmana trobareu aqui les tasques a fer durant la setmana del 30 Març al 3 d’Abril, i després ja es penjaran les tasques per a la següent.

 Els alumnes trobareu, a més de les instruccions i les tasques a realitzar, videos on repassar com fer els exercicis, arxius amb la correcció i resolució dels problemes perquè pugueu consultar-los en cas de no saber ben bé com fer els exercicis i altres links i arxius amb ajuda per poder realitzar les tasques adequadament. Tot ho trobareu a l’apartat corresponent al vostre curs perfectament explicat i organitzat perquè pugueu treballar amb comoditat i amb tranquilitat des de casa. Espero que aprofiteu el material i aneu fent les tasques que es penjen aquí. Espero que ens veiem aviat de nou amb normalitat a classe i tots amb bona salut.


                  - ACTIVITATS I FEINES PER CURSOS :
 - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2ESO FQ del 30 Març al 3 d’Abril.


       Com la setmana pasada, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 6 d’Abril.
     Aquesta setmana teniu només tasques d’Ampliació que són obligatories.     > Tasques de " Ampliació ": (Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).

       1)  Fes les següents activitats i exercicis ( copia els enunciats a la llibreta ) :

      + 1A)  Activitats 1 a 4 sobre solucions :     Enunciats      

           No miris les solucions fins que no sigui absolutament indispensable :     Solucions


         + 1B)  Instruccions per les següents activitats:  Abans de fer les activitats 5 a 8, cal que llegeixes molt bé
            el text dels enunciats. Cal que els llegeixis al menys 5 vegades abans de fer res, que els meditis, i que
            reflexionis sobre el que es diu en ells. Després, mira amb cura les dades numèriques que es propor-
            cionen a les taules en alguns dels exercicis. I ja després comença a llegir les preguntes i a intentar
            contestar-les. Són activitats per a meditar i reflexionar sobre tot el que has après en aquest tema, 
            llavors ho has d’agafar amb calma.  Tens les solucions a les activitats, però no les miris a no ser que 
            sigui totalment indispensable i ho necessitis de veritat per poder contestar les preguntes i per compro-
            var si ho saps fer i si has contestar les preguntes correctament :


                           > Activitat 5 (mescla natural sal de roca) :    Pic        Solucions
                           > Activitat 6 (Corbes de solubilitat) :            Pic         Solucions
                           > Activitat 7 (aliatges) :                              Pic        Solucions
                           > Activitat 8 (Destil.lador solar) :                 Pic         Solucions     - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 4ESO FQ del 30 Març al 3 d’Abril.


   
   Com la setmana pasada, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 6 d’Abril.
     Aquesta setmana teniu tasques d’ampliació que són obligatories i feines extra que són optatives.   Tasques de " Ampliació " :(Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).   1)  Primer de tot consulteu la teoria i els exemples resolts que us poso aquí 
       d’aquesta nova part del tema de forces NO CONCURRENTS. Cal que veieu i
       estudieu primer la teoria i mireu els videos que us penjo aquí i feu per vosal-
       tres mateixos a la vostra llibreta els mateixos exercicis que teniu aquí als vi-
       deos i als exemples resolts. Per tant aquesta setmana heu d’estudiar aquesta
       teoria, i fer a la vostra llibreta els exercicis que apareixen als videos i als e-
       xemples resolts i enviarme’ls a final de setmana. Per tant, fixa’t bé, només hi
       ha un apartat ( el 7 ) on ja diu que no has de fer aquests exercicis (ja ho diu 
       que només és un apartat per a consultar exercicis resolts), però tota la resta, 
       has de fer els mateixos problemes a la teva llibreta. Per tant, has de copiar els
       enunciats, i després de veure els videos, els has de fer per tu mateix a la teva
       llibreta i després enviarme’ls fets abans del dilluns 6 d’Abril per email. Així lla-
       vors has de fer a la teva llibreta, per tu mateix sense mirar els resultats, els
       problemes que apareixen als apartats següents del 1 al 9, excepte el 7 que 
       no els has de fer : + Forces NO CONCURRENTS :


           1)  Explicació 1          Imatge i esquema de vectors no concurrents
 
                                                
           2)  Exemple resolt F no concurrents del mateix sentit
 
                                                  
           3)  Forces no concurrents paral.leles de sentit oposat (explic i imatge)

                                                
           4)  Exemple 2 resolt Forces no concurrents paral.leles de sentit oposat


    5)    > Video 1 : parallel forces exercise with same sense.


      6)    > Video 2 : parallel forces exercise with different sense.


     7)   > Aquests exercicis d’aquesta web no els has de fer a la llibreta, és només per a consultar i que puguis veure exemples de com es fan aquests exercicis.


       8)    > VIDEO WITH PROBLEM’S SOLUTION.


       9)    + Now try by yourself the following exercises about non concurrent parallel forces:

                           Wording exercise 1 :   FOTO  ( like forces )
                           Solution exercise 1:     FOTO 

                           Wording exercise 2 :    FOTO( unlike forces )
                           Solution exercise 2 :    FOTO
      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 1st BATXILLERAT QUÍMICA DEL 30 Març AL 3 d’Abril.    > Tasques a fer del 30 Març al 3 d’Abril : ( Com encara no he rebut res de
        vosaltres aquesta setmana anterior, us torno a posar el mateix material que
        ja tenieu perquè suposo que no us ha donat temps a fer tant d’exercici a més
        que hi ha molta teoria nova per estudiar d’aquesta part nova del tema. Per 
        tant us torno a posar la mateixa feina perquè pugueu acabar els problemes i
        a més repassar la part de teoria nova i repassar els exemples resolts que heu
        de fer, i també pugueu repassar els problemes dels videos que us he penjat :


          1) Llegir 2 vegades cada dia d’aquesta setmana les pàgines 120 a 128 del 
            llibre (amb cura i atenció i interés...res de llegir per llegir).


          2) Fer els exercicis números 27 al 33 de les pàgines 133 i 134 del llibre. Us  
           deixaré aquí penjades les solucions d’aquests exercicis perquè pugueu 
           comprovar si els feu correctament. 


                                           Solucions als exercicis          3) Després de llegir amb cura les pàgines 122, 123 i 124, contesta per escrit
            a aquestes dues preguntes :

                          a) Com explicaries amb claredat i concisió que una dissolució
                              necessiti de més temperatura per aconseguir bullir que el
                              mateix volum de dissolvent pur sense solut?.

                          b) I més complicat encara, com explicaries amb precisió que una
                              dissolució necessiti d’una temperatura més baixa, o sigui de
                              més fred, per aconseguir congelar-se o solidificar-se que la
                              mateixa quantitat de dissolvent pur sense solut?
                              

         4) Veieu aquests videos abans de fer els exemples indicats a sota :


                  > Propietats col.ligatives :   Link 1     Link 2     Link 3

                  > Video de propietats col.ligatives, llei de Raoult :   Video 1    Video 2

                  > Video d’exercici d’augment de la T d’ebullició :   Video

                  > Video d’exercici de descens crioscòpic :   Video

                  > Video d’exercici de pressió osmòtica :   Video

                      > Video explicatiu de les propietats col.ligatives :   Video

                      > Més de propietats col.ligatives :   Video


             Estudiar i fer elx exemples 12 de pag 122, 13 de pag 12, 14 de pag 125,
             15 de pag 127 i 16 de pag 128, fins que els puguis tornar a fer tu mateix
             sense necessitat de mirar el llibre.      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2nd BATXILLERAT QUÍMICA DEL 30 Març al 3 d’Abril :     - Aquestes són les tasques que cal fer aquesta setmana : 

      Com haveu tingut prou feina la setmana passada i encara veig que necessiteu repassar una mica més  
      alguns problemes de cinètica, aquesta setmana cal que repasseu una mica més els problemes que us 
      queden per acabar del tema de cinètica i els videos que us vaig penjat la setmana passada, i un penjaré
      aquí alguna ajuda més respecte dels problemes de cinètica que m’haveu dit que haveu tingut més dificul-
      tats.   Per altra banda, us torno a posar com a feina aquesta setmana també el començar a llegir la teoria
      del nou tema d’equilibri químic i començar a estudiar i fer els primers exemples resolts del tema que us 
      indico aquí a sota en l’apartat 2.           > 1.  Material complementari per tornar a fer i estudiar el problema de cinè-
                tica 3 de la sèria 1 de les PAU del 2017 : ( ho penjaré aviat )        > 2. Començar a llegir el tema 6 d’Equilibri químic. Llegir una primera vegada
              , simplement com a primera toma de contacte, el tema sencer del vostre 
               llibre, des de la pàgina 137 fins a la 164. Després de llegir el tema del
               vostre llibre podeu acudir a l’apartat del bloc on teniu el material penjat
               d’aquest tema d’equilibri i començar a consultar parts d’aquest material:

                            

                               Material del bloc del tema d’Equilibri químic.                     * Una vegada llegida la teoria podeu consultar els exemples 1,2 i 3 resolts i fets del 
                     llibre de les pàgines 142, 143 i 144,  i una vegada els estudieu, intenteu fer-los per 
                     vosaltres mateixos sense mirar el llibre.0 comentarios