Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

FQ CORONAVIRUS CONFINAMENT TASQUES, ESO i BATXILLERAT ( 23 al 27 Març). Second confinement tasks week.

FQ CORONAVIRUS CONFINAMENT TASQUES, ESO i BATXILLERAT ( 23 al 27 Març). Second confinement tasks week.      CORONAVIRUS19’ CONFINEMENT PERIOD TASKS , WEEK 2 ( 23rd to 27th March ) :  (física i química tasques).

        
  TOTS ELS ALUMNES DE QUALSEVOL CURS, 2eso, 4eso, 1st and 2nd Batxillerat, HAN DE LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS DETENIDAMENT.                                  INSTRUCCIONS , de les tasques a fer, per la segona setmana de confinament :   * En aquest article es penjaran, durant el període de confinament per evitar la propagació del CORONAVIRUS COVID19, les tasques a treballar a casa pels alumnes dels cursos de Física i Química de 2ESO, 4ESO i 1st i 2nd de Batxillerat.

     En aquest article, els alumnes han de baixar fins a trobar l’apartat corresponent al seu curs, on trobaran penjades les tasques a fer durant la setmana, el material necessari, els ajuts pertinents, les dates de lliurament i la forma de fer-ho i tot el material addicional necessari per treballar adequadament des de casa. Només cal llegir tot amb cura i calma i seguir les instruccións que es van indicant en cada activitat plantejada.     Els apartats corresponents als diferents cursos els trobareu en diferents colors, verd pels alumnes de FQ 2ESOvioleta pels alumnes de FQ 4ESOblau pels alumnes de Química 1st de Batxillerat i vermell pels alumnes de Química 2nd de batxillerat     Aquesta setmana trobareu aqui les tasques a fer durant la setmana del 23 al 27 de Març, i després ja es penjaran les tasques per a la següent.

 Els alumnes trobareu, a més de les instruccions i les tasques a realitzar, videos on repassar com fer els exercicis, arxius amb la correcció i resolució dels problemes perquè pugueu consultar-los en cas de no saber ben bé com fer els exercicis i altres links i arxius amb ajuda per poder realitzar les tasques adequadament. Tot ho trobareu a l’apartat corresponent al vostre curs perfectament explicat i organitzat perquè pugueu treballar amb comoditat i amb tranquilitat des de casa. Espero que aprofiteu el material i aneu fent les tasques que es penjen aquí. Espero que ens veiem aviat de nou amb normalitat a classe i tots amb bona salut.


                  - ACTIVITATS I FEINES PER CURSOS :
 - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2ESO FQ del 23 al 27 Març.


       Com la setmana pasada, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 30 de Març.
     Aquesta setmana teniu tasques de Repàs i Ampliació que són obligatories i feines extra que són optatives.    > Tasques de " Repàs ": (Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).

       1)  Del següent arxiu has de fer només del 1 al 17, la resta no. No miris les  
           solucions (que estàn a la pag 4 de l’arxiu ) de com es fan a no ser que 
           sigui extrictament necessari :


                                                         Exercicis i solucions
       > Tasques "d’ampliació" :(Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).

        1) Fes aquestes activitats, els enunciats els trobaràs al final del tema del teu
            llibre de text. Llegeix i repassa el teu llibre per fer aquestes activitats :


                      > Activitat 1 (classificació de mescles) :        Pic
                           > Activitat 2 (esquema destil.lació) :            Pic
                           > Activitat 4 (Corbes de solubilitat) :            Pic

         > Exercicis "EXTRA" (opcionals pels que vulguin treballar més) :

       *  Intenta fer aquests exercicis, mira les solucions si ho necessites :


    - Primer i segon problemes corregits :  Copia els enunciats sense mirar les solucions :

      https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaN1NqbFpIajVQQ2M/view?usp=sharing


    - Tercer problema corregit . (No es veu a la foto però diu que la solución ha d’estar al 72%) :

      https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDacjM0dnA4S2lsbW8/view?usp=sharing


    - Quart problema corregit :

       https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaUmpBRTNVSk5lMVE/view?usp=sharing


    - Cinquè problema corregit :

       https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaanlMdFEtN3Y3OTA/view?usp=sharing


  - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 4ESO FQ del 23 al 27 Març.


   
   Com la setmana pasada, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 30 de Març.
     Aquesta setmana teniu tasques d’ampliació que són obligatories i feines extra que són optatives.   Tasques de " Ampliació " :(Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).   1)  Primer de tot mireu i consulteu aquesta teoria : 

                                        1- Dinàmica del moviment circular uniforme :  Explicació i imatge

                                        2- Components de la força pes en un pla inclinat :  Explicació i imatge

                                        3- Link resum lleis de Newton.            Atre resum de les lleis de Newton

                                        4- Gravitació universal de Newton :  Explicació i imatge     2) Després mireu aquest Video curt sobre les lleis de Newton :   Lleis de Newton     3) Com a tasques d’ampliació heu de fer els següents exercicis ( tots els de la 
      pag1 d’enunciats, tots els de la pag 2 excepte el 7 de la pag 2, tots els de la 
      pag 3, tots els de la pag 4 i tots els de la pag 5 excepte el 46 ) no mireu les 
      solucions fins que no sigui extrictament necessari. Mireu el video primer : 


                                > Enunciats de les 5 pàgines d’enunciats que heu de fer :


                                             Enunciats                         Solucions
    Tasques " Extra " , opcionals pels que vulguin treballar més :
      (Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).

     
        Fer els exercicis 7 de la pàgina 2 i el 46 de la pàgina 5 d’enunciats de 
      l’apartat anterior d’ampliació.             Enunciats                         Solucions

  - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 1st BATXILLERAT QUÍMICA DEL 23 AL 27 MARÇ.    > Tasques a fer del 23 al 27 Març :


          1) Llegir 2 vegades cada dia d’aquesta setmana les pàgines 120 a 128 del 
            llibre (amb cura i atenció i interés...res de llegir per llegir).


          2) Fer els exercicis números 27 al 33 de les pàgines 133 i 134 del llibre. Us  
           deixaré aquí penjades les solucions d’aquests exercicis perquè pugueu 
           comprovar si els feu correctament. 


                                           Solucions als exercicis          3) Després de llegir amb cura les pàgines 122, 123 i 124, contesta per escrit
            a aquestes dues preguntes :

                          a) Com explicaries amb claredat i concisió que una dissolució
                              necessiti de més temperatura per aconseguir bullir que el
                              mateix volum de dissolvent pur sense solut?.

                          b) I més complicat encara, com explicaries amb precisió que una
                              dissolució necessiti d’una temperatura més baixa, o sigui de
                              més fred, per aconseguir congelar-se o solidificar-se que la
                              mateixa quantitat de dissolvent pur sense solut?
                              

         4) Veieu aquests videos abans de fer els exemples indicats a sota :


                  > Propietats col.ligatives :   Link 1     Link 2     Link 3

                  > Video de propietats col.ligatives, llei de Raoult :   Video 1    Video 2

                  > Video d’exercici d’augment de la T d’ebullició :   Video

                  > Video d’exercici de descens crioscòpic :   Video

                  > Video d’exercici de pressió osmòtica :   Video

                      > Video explicatiu de les propietats col.ligatives :   Video

                      > Més de propietats col.ligatives :   Video


             Estudiar i fer elx exemples 12 de pag 122, 13 de pag 12, 14 de pag 125,
             15 de pag 127 i 16 de pag 128, fins que els puguis tornar a fer tu mateix
             sense necessitat de mirar el llibre.


  - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2nd BATXILLERAT QUÍMICA DEL 23 AL 27 MARÇ :     - Aquestes són les tasques que cal fer aquesta setmana :


    > 1. Exercicis que heu de fer aquesta setmana del dossier PAU de cinètica.

      Aquesta setmana, del següent dossier heu d’acabar els exercicis que queden 
      per fer després dels 5 primers que vàreu fer la setmana passada :

                                             
                        Dossier d’exercicis PAU cinètica :       Enunciats         Solucions


          
          > 2. Exercicis que heu de fer aquesta setmana del vostre llibre :


             *  Aquesta setmana, torneu a fer i repassar els següents exercicis :


                           1) Fer i acabar els exercicis 1 al 16 de la pàgina 136 del llibre.

                               Aquí teniu les solucions per a comprovar-los :     Solucions
        > 3. Videos que cal que torneu a veure sobre resolució d’exercicis de cinètica 
             química i que cal que torneu a intentar fer per vosaltres mateixos després 
             de veure els videos :


                              Video 1                  Video 2                     Video 3

                               Video 4                   Video 5 (teoria)         Video 6 (teoria)

                               Video 7                   Video 8                     Video 9

 

           > 4. Començar a llegir el tema 6 d’Equilibri químic. Llegir una primera vegada
              , simplement com a primera toma de contacte, el tema sencer del vostre 
               llibre, des de la pàgina 137 fins a la 164. Després de llegir el tema del
               vostre llibre podeu acudir a l’apartat del bloc on teniu el material penjat
               d’aquest tema d’equilibri i començar a consultar parts d’aquest material:

                            

                               Material del bloc del tema d’Equilibri químic.                     * Una vegada llegida la teoria podeu consultar els exemples 1,2 i 3 resolts i fets del 
                     llibre de les pàgines 142, 143 i 144,  i una vegada els estudieu, intenteu fer-los per 
                     vosaltres mateixos sense mirar el llibre.


0 comentarios