Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

FQ CORONAVIRUS CONFINAMENT TASQUES, ESO i BATXILLERAT ( 1st to 7th of June). 11th Confinement tasks week.

FQ CORONAVIRUS CONFINAMENT TASQUES, ESO i BATXILLERAT ( 1st to 7th of June). 11th Confinement tasks week.


   CORONAVIRUS19’ CONFINEMENT PERIOD TASKS , WEEK 11 (  1st to 7th of June ) :  (física i química tasques).  TOTS ELS ALUMNES DE QUALSEVOL CURS, 2eso, 4eso, 1st and 2nd Batxillerat, HAN DE LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS DETENIDAMENT.                                  INSTRUCCIONS , de les tasques a fer, per la 11ª setmana de confinament :   * En aquest article es penjaran, durant el període de confinament per evitar la propagació del CORONAVIRUS COVID19, les tasques a treballar a casa pels alumnes dels cursos de Física i Química de 2ESO, 4ESO i 1st i 2nd de Batxillerat.


     Els apartats corresponents als diferents cursos els trobareu en diferents colors, verd pels alumnes de FQ 2ESOvioleta pels alumnes de FQ 4ESOblau pels alumnes de Química 1st de Batxillerat i vermell pels alumnes de Química 2nd de batxillerat


     Aquesta setmana trobareu aqui les tasques a fer durant la setmana del 1 al 7 de Juny, i després ja es penjaran les tasques per a la següent.


                  - ACTIVITATS I FEINES PER CURSOS :


 - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2ESO FQ del 1 al 7 de Juny.


       Com en les passades setmanes de confinament, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 8 de Juny.
     Aquesta setmana teniu tasques d’Ampliació que són obligatories i tasques opcionals d’aprofundiment pel que vulgui treballar una mica més.


     > Tasques de " Ampliació "(Tothom ha de fer aquestes activitats d’ampliació, són obligatòries i cal 
           copiar els enunciats de les preguntes que s’han de contestar a la llibreta).

       1Fes les següents activitats i exercicis ( copia els enunciats a la llibreta ) :


       ACTIVITAT 1 OBLIGATÒRIA : 


                   > Tasca 1 : Anem a estudiar la dimensió i grandària dels àtoms. En primer lloc cal llegir
                                     per 3 vegades les pàgines 80 i 81 del teu llibre amb molta tranquilitat.
                                     Després de llegir aquestes pàgines, fes els exercicis 1 al 6 de la pàgina 81.

              
                                                      Enunciats                  Solucions
     Tasques "d’Aprofundiment" que NO són obligatòries sinó opcionals


     ACTIVITAT 2  OPTATIVA - OPCIONAL :


              + Llegeix les pàgines 70 i 71 referents a l’abundància dels elements químics en la natura.
                   És molt interessant, així que disfrutaràs i gaudiràs de llegir aquestes dues pàgines varies
                   vegades.  Quan acabis de llegir aquestes dues pàgines ben bé per varies vegades, fes
                   els exercicis 1 al 7 de la pàgina 71.


                                                      Enunciats                   Solucions

     - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 4ESO FQ del 1 al 7 de Juny.


   Com la setmana pasada, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 8 de Juny.
   Aquesta setmana teniu tasques d’ampliació que són obligatories i feines extra que són optatives.

   Tasques de " d’Ampliació " :(Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).


 
      1. ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ :
 
      + AMPLIACIÓ :  PROPIETATS DELS ELEMENTS, DIMENSIONS I VOLUM ATÒMIC.


        >  Anem a aprofundir en el les dimensions dels àtoms i estudiar la importància del volum iònic i atòmic.
              Primer cal llegir atentament varies vegades les pàgines 34 i 35 del teu llibre.  Una vegada acabis, fes
              els exercicis 1 al 6 de la pàgina 35 :


                                                           Enunciats                Solucions
       1. ACTIVITAT OPTATIVA-OPCIONAL D’APROFUNDIMENT :

 
      + APROFUNDIMENT : Aprofundiment en la taula periòdica.


        >  De la pàgina 40 del teu llibre, fes els exercicis 1 i 2.

 
                                                        Enunciats             Solucions


      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 1st BATXILLERAT QUÍMICA DEL 1 al 7 de Juny.    > Tasques a fer : Tema 6  ESTEQUIOMETRIA I REACCIONS QUÍMIQUES.


          * Aquesta setmana treballarem un fenòmen curiós i important d’oxidació que és la formació de la   
              pàtina de coure  :


          1) Llegiu varies vegades i estudieu la pàgina 190 amb molta atenció. Després
            intenteu el mateix problema resolt d’aquesta pàgina per vosaltres mateixos.
            Una vegada tingueu clar aquest problema, intenteu fer l’exercici APLICA-HO
            de sota d’aquesta pàgina 190. Aquí us deixo la solució per si la necessiteu.


                                                    Solució


        2) Per avençar una mica en les reaccions químiques, qui pugui i vulgui, que 
            llegeixi varies vegades les pàgines 192, 193 i 194.  Després cal fer els
            exemples resolts 7 i 8 d’aquestes pàgines.      Entregar les tasques fetes per email abans del dilluns dia 8 de Juny. Feu 
        fotos a la llibreta i me les envieu per email.

   


      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2nd BATXILLERAT 
       QUÍMICA DEL 1 al 7 de Juny.          - Aquestes són les tasques que cal fer aquesta setmana :  


    > 1. Continueu consultant el material que teniu penjat al bloc del tema de pH, 
           mireu els videos que hi ha penjats perquè expliquen com fer molts tipus 
           d’exercicis tipo del tema de pH , per tant només llegir i consultar els 
            videos :

                            *   AQUÍ LA PRIMERA PART DEL TEMA DE pH
                                        (Teniu molts videos aquí amb problemes resolts que 
                                                     podeu consultar per veure com es fan els problemes).

     
                                     *   I AQUÍ LA SEGONA PART DEL TEMA DE pH.


                                   *  Aquí teniu tots els problemes resolts del tema de pH per si voleu anar estudiant.


                                   * Dossier enunciats exercicis PAU tema pH :    Enunciats

                                   * Dossier solucions exercicis PAU tema pH :     Solucions
    > 2.  Aquesta setmana cal repassar tot el possible d’aquest tema de pH, i acabar
            els exercicis que us hagin quedat pendents per fer d’aquest tema de les
            pàgines 208 a 210.

            En la mesura que pugueu acabar la feina d’aquest tema, començarem el
            tema següent corresponent a les REACCIONS REDOX d’oxidació i reducció.


                 ENTREGAR LES TASQUES ABANS DEL DILLUNS 8 de Juny.0 comentarios