Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

FQ CORONAVIRUS CONFINAMENT TASQUES, ESO i BATXILLERAT ( 27th of April to 3rd of May). 6th Confinement tasks week.

FQ CORONAVIRUS CONFINAMENT TASQUES, ESO i BATXILLERAT ( 27th of April to 3rd of May). 6th Confinement tasks week.


   CORONAVIRUS19’ CONFINEMENT PERIOD TASKS , WEEK 6 (  27th of April to 3rd of May ) :  (física i química tasques).

        
  TOTS ELS ALUMNES DE QUALSEVOL CURS, 2eso, 4eso, 1st and 2nd Batxillerat, HAN DE LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS DETENIDAMENT.                                  INSTRUCCIONS , de les tasques a fer, per la 6ª setmana de confinament :   * En aquest article es penjaran, durant el període de confinament per evitar la propagació del CORONAVIRUS COVID19, les tasques a treballar a casa pels alumnes dels cursos de Física i Química de 2ESO, 4ESO i 1st i 2nd de Batxillerat.


     Els apartats corresponents als diferents cursos els trobareu en diferents colors, verd pels alumnes de FQ 2ESOvioleta pels alumnes de FQ 4ESOblau pels alumnes de Química 1st de Batxillerat i vermell pels alumnes de Química 2nd de batxillerat


     Aquesta setmana trobareu aqui les tasques a fer durant la setmana del 27 d’Abril al 3 de Maig, i després ja es penjaran les tasques per a la següent.


                  - ACTIVITATS I FEINES PER CURSOS :


 - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2ESO FQ del 27 d’Abril al 3 de Maig.


       Com en les passades setmanes de confinament, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 4 de Maig.
     Aquesta setmana teniu tasques d’Ampliació que són obligatories i tasques opcionals d’aprofundiment pel que vulgui treballar una mica més.


     > Tasques de " Ampliació ": (Tothom ha de fer aquestes activitats d’ampliació, són obligatòries i cal 
           copiar els enunciats de les preguntes que s’han de contestar a la llibreta).

       1Fes les següents activitats i exercicis ( copia els enunciats a la llibreta ) :


       ACTIVITAT 1 OBLIGATÒRIA : 


              + Aquí tens un simulador per construir molècules de diferents tipus i aprendre a juntar
                  àtoms de diferents elements químics per formar molècules de diferents compostos químics.
                  Descarregat l’aplicatiu al següent link i construeix dues de les sèries de molècules que es 
                  proposen en el simulador i després fes fotos a les molècules que has construït i les
                   envies per email al teu professor.
                  No oblidis anotar al teu quadern el nom de les molècules i dels elements que les formen :


                                              SIMULADOR PER CONSTRUIR MOLÈCULES


                + Aquest és un bloc on podeu consultar les substàncies simples i compostes, i com entendre
                   la composició i estructura de la matèria des de la teoria cinèticomolecular fins als elements químics :

                                                                             BLOC
     Tasques "d’Aprofundiment" que NO són obligatòries sinó opcionals


     ACTIVITAT 2  OPTATIVA - OPCIONAL :

       1) Després del que ja has après sobre els elements i compostos, torna a llegir
          de nou les pàgines 62 i 63 del teu llibre i fes els exercicis 1 al 6 de la pàgina
          63:

                                                     Enunciats dels exercicis 1 al 6


          - Per si tens curiositat, aquí et deixo una molt bona web on pots consultar informació de cada element
            de la taula periòdica i les característiques de la taula periòdica dels elements :   TAULA     - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 4ESO FQ del 27 d’Abril al 3 de Maig.


   Com la setmana pasada, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 4 de Maig.
   Aquesta setmana teniu tasques de repàs i d’ampliació que són obligatories i feines extra que són optatives.

   Tasques de " Repàs i d’Ampliació " :(Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).


   *  Comencem la part de Química del curs amb el tema 2 del vostre llibre que
       parla dels elements químics i la taula periòdica dels elements : 
      1. ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ :
 
      + AMPLIACIÓ :  MODELS ATÒMICS : 


        > a)       1. Consulta, repassa i llegeix la informació de les pàgines 26 i 27.

                       2. Consulta i llegeix les següents webs on t’expliquen els models atòmics i com s’organitza la 
                           taula periòdica en grups i períodes que corresponen als nivells energètics :

                                                                  Web 1           Web 2        


          > b)       Fes els exercicis 1 al 4 de la pàgina 27  ( enunciats )   
       1. ACTIVITAT OPTATIVA-OPCIONAL D’APROFUNDIMENT :
 
      + APROFUNDIMENT :  LA MATÈRIA I LA SEVA ESTRUCTURA : 


        >  Consulta, si vols aprofundir una mica més en aquesta primera introducció a la quimica, els
             apartats d’introducció, propietats i classificació del següent bloc :


                                                                       BLOC

 
                                     hoja en blanco para explicaciones
             
                                                 hoja con sistema periodico para explicaciones


      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 1st BATXILLERAT QUÍMICA DEL 27 d’Abril al 3 de Maig.    > Tasques a fer : Tema 6  ESTEQUIOMETRIA I REACCIONS QUÍMIQUES.


          1) Primer de tot cal que llegiu ben bé, amb cura, i varies vegades les pàgines 
           176 a 179 del vostre llibre.

          2) Veieu aquests videos : (Pots fer els exemples que apareixen en els videos
              com a exercicis per a practicar).


              > Igualació d’equacions químiques :  Video 1    Video 2     Video 3    Video 4  

              > Tipus de reaccions químiques :      Video 1      Video 2           3) Feu els exercicis M’ENTRENO de la pàgina 178.              Solucions
 


      Entregar les tasques fetes per email abans del dilluns dia 4 de Maig. Feu fotos 
        a la llibreta i me les envieu per email.

   


      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2nd BATXILLERAT 
       QUÍMICA DEL 27 d’Abril al 3 de Maig.          - Aquestes són les tasques que cal fer aquesta setmana : 

     
          
     > 1. Primer de tot acabeu els exercicis que us quedin per acabar del tema d’equi-
           libri químic :            
                                      SOLUCIONS EXERCICIS 15 al 23


    > 2. A continuació anem a començar el tema de pH o transferència de protons,
           el qual és una continuació del tema d’equilibri però aplicat a les reaccions
           àcid-base. Cal que llegiu les pàgines de la 170 a la 178 varies vegades. 


    > 3. Aneu consultant el material que teniu penjat al bloc del tema de pH :

                            *   AQUÍ LA PRIMERA PART DEL TEMA DE pH
                                        (Teniu molts videos aquí amb problemes resolts que 
                                                     podeu consultar per veure com es fan els problemes).

     
                                     *   I AQUÍ LA SEGONA PART DEL TEMA DE pH.


                                   *  Aquí teniu tots els problemes resolts del tema de pH per si voleu anar estudiant.
    > 4. Feu els exemples resolts 1,2 i 3 del llibre de les pàgines 179 i 180.                 ENTREGAR LES TASQUES ABANS DEL DILLUNS 4 MAIG.


0 comentarios