Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

4ESO Física i Química 2019-2020-2021 : Unitat : TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS.

4ESO Física i Química 2019-2020-2021 : Unitat : TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS.


                                     Unitat :  TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS.   

                       4ESO FÍSICA I QUÍMICA.     

                                                                    TAULA PERIÒDICA
     1. MODELS ATÒMICS i TAULA PERIÒDICA DELS ELEMENTS :
 
      + MODELS ATÒMICS :  ACTIVITAT ( T1 ).

 
                                                    Taula periòdica dels elements per a consultar.


                                          Taula periodica totalment buida per imprimir i treballar :  JPG    PDF        > a)       1. Consulta, repassa i llegeix la informació de les pàgines 26 i 27.

                       2. Consulta i llegeix les següents webs on t’expliquen els models atòmics i com s’organitza la 
                           taula periòdica en grups i períodes que corresponen als nivells energètics :

                                                         Web 1           Web 2         Web 3 

                                                         - Video raigs catòdics Model Thompson.


          > b)       Fes els exercicis 1 al 4 de la pàgina 27  ( enunciats )    ( solucions )


       2. ACTIVITAT D’APROFUNDIMENT :
 
      + APROFUNDIMENT :  LA MATÈRIA I LA SEVA ESTRUCTURA :  ACTIVITAT ( T2 ).


        >  Consulta, si vols aprofundir una mica més en aquesta primera introducció a la quimica, els
             apartats d’introducció, propietats i classificació del següent bloc :


                                                                       BLOC

 
                                     hoja en blanco para explicaciones
             
                                                 hoja con sistema periodico para explicaciones
        3. CONFIGURACIONS ELECTRÒNIQUES :
 
      + AMPLIACIÓ :  CONFIGURACIONS ELECTRÒNIQUES :  ACTIVITAT ( T3 ).


        > a)       1. Consulta, repassa i llegeix la informació de les pàgines 26 , 27 i 28.

                       2. Consulta i llegeix les següents webs on t’expliquen els models atòmics i com s’organitza la 
                           taula periòdica en grups i períodes que corresponen als nivells energètics :

                                                                  Web 1           Web 2        

                       * Unió d’orbitals :  exemples  

                       * Full per explicar i construir les configuracions electròniques :   Full


          > b)       Fes els exercicis 5, 6 i 7 de la pàgina 27  ( enunciats )     ( solucions )

          > c)       Fes les configuracions electròniques dels elements sodi (Na) , clor (Cl) i carboni (C).

                                                                     ( solucions )

          > Aquí teniu una bona pàgina per a consultar com fer les configuracions electròniques dels elements :

                                                                         Pàgina
        4. ACTIVITAT OPTATIVA-OPCIONAL D’APROFUNDIMENT :
 
      + APROFUNDIMENT :  LA MATÈRIA I LA SEVA ESTRUCTURA :  ACTIVITAT ( T4 ).


        >  Llegeix les pàgines 28 i 29 i fes un bon esquema a la llibreta del més important.

 
                                     hoja en blanco para explicaciones
             
                                                 hoja con sistema periodico para explicaciones


     


          5. ELECTRONS DE VALÈNCIA i IONS :
 
      + AMPLIACIÓ :  CONFIGURACIONS ELECTRÒNIQUES :  ACTIVITAT ( T5 ).


        >  Llegir les pàgines 28 i 29 del llibre i fer els exercicis 1 a 9 de la pàgina 29. 


                                                     Enunciats                Solucions

       6. HISTÒRIA DE LA TAULA PERIÒDICA 1 :
 
      + APROFUNDIMENT :  LA TAULA PERIÒDICA 1 :   ACTIVITAT ( T6 ). 


        >  consultar aquesta web i fer un resum de la història de com s’ha desenvolupat
             la taula periòdica dels elements fins arribar a la actual.

                                      
                                                     WEB 1                WEB 2    


                       Foto pissarra amb el nom dels grups o famílies de la taula periòdica.

          7. ELEMENTS i ORGANITZACIÓ DE LA TAULA PERIÒDICA :
 
      + AMPLIACIÓ :  
           ELEMENTS i ESTRUCTURA DE LA TAULA PERIÒDICA :  ACTIVITAT ( T7 ).


        >  Llegir les pàgines 30 i 31 i fer els exercicis 1 al 9 de la pàgina 30 :


                                                     Enunciats                Solucions

       8. ELECTRONS D’ENLLAÇ :
 
      + APROFUNDIMENT :  ELECTRONS D’ENLLAÇ :  ACTIVITAT ( T8 ).


        >  Llegir una altra vegada les pàgines 28 i 29 i explicar la reactivitat dels àtoms i ions de dalt 
            de la pàgina 29 a partir de la seva configuració electrònica.  


                                                   pdf explicació electrons d’enllaç
          9.CARÀCTER METÀL.LIC i NO METÀL.LIC :
 
      + AMPLIACIÓ :  CARÀCTER METÀL.LIC i NO METÀL.LIC :   ACTIVITAT ( T9 ).


        >  Anem a aprofundir en el coneixement dels elements metàl.lics i no metàl.lics de la taula periòdica.
             Llavors cal llegir atentament les pàgines 32 i 33 del teu llibre i, en acabar, fer els exercicis 1 al 5 de la
             pàgina 33 :


                                                           Enunciats               Solucions
       10. ELEMENTS DE LA TAULA PERIÒDICA :
 
      + APROFUNDIMENT : 
           GRUPS i PERIÓDES DE LA TAULA PERIÒDICA :  ACTIVITAT ( T10 ).


        >  Avuí has d’aprendre de memòria tres elements de cada grup important de la taula 
             periòdica.

             O sigui, 3 noms i símbols dels elements alcalins de la primera columna (a escollir per tu), 3 
             noms i símbols dels metalls alcalinoterris de la segona columna (a escollir per tu), tres 
             símbols noms de metalls de transició que són els que estan entre la columna 3 i la 12 de la 
             taula periòdica, desprès 3 símbols i noms de no metalls que són els que estan a la dreta de la 
             taula periòdica entre les columnes 13 i 17 (millor que agafis algun entre aquestes columnes 
             però entre les files o períodes 2 i 3), i per últim 3 noms i símbols dels gasos nobles que són 
             els de la última columna del sistema periòdic.  El que has de fer és escriure a la llibreta, en 
             columnes per  a cada grup els noms i símbols dels 3 elements que hagis escollit per a cada 
             grup, i has  de intentar aprendre’ls de memòria per a aquesta setmana.  
             Indica també el nombre atòmic  Z de cadascuna dels elements que hagis escollit. 
             Consulta la taula periòdica del teu llibre per a fer aquest exercici.

          11. PROPIETATS PERIÒDIQUES DELS ELEMENTS :
 
      + AMPLIACIÓ :  
           PROPIETATS DELS ELEMENTS, DIMENSIONS I VOLUM ATÒMIC. ACTIVITAT ( T11 ).


        >  Anem a aprofundir en el les dimensions dels àtoms i estudiar la importància del volum iònic i atòmic.
              Primer cal llegir atentament varies vegades les pàgines 34 i 35 del teu llibre.  Una vegada acabis, fes
              els exercicis 1 al 6 de la pàgina 35 :


                                                           Enunciats                Solucions


         >  Video sobre la variació del radi atòmic a la taula periòdica :    Video 1       Video 2

         >  Web on podeu llegir la definició de radi atòmic i la variació d’aquest a la taula periòdica :   Web

         > Qüestionari perquè pugueu comprovar el que haveu après respecte als radis dels elements químics :  Link
        12. ACTIVITATS REPÀS INICIALS DE LA TAULA PERIÒDICA :

 
      + REPÀS i APROFUNDIMENT :  ELEMENTS TAULA PERIÒDICA.  ACTIVITAT ( T12 ).


        >  De la pàgina 40 del teu llibre, fes els exercicis 1 i 2.

 
                                                        Enunciats             Solucions

          13. IDENTIFICACIÓ D’ELEMENTS QUÍMICS :
 
      + AMPLIACIÓ :  COLOR DE LA FLAMA D’ALGUNS ELEMENTS.  ACTIVITAT ( T13 ).


        >  Aquesta setmana anem a estudiar un curiós mètode per identificar alguns elements químics pel seu
             color de la flama i la relació que hi ha entre el color de la flama que provoquen i la seva estructura
             atòmica. Després de llegir varies vegades les pàgines 36 i 37 del teu llibre, fes l’exercici 1 de la pàgina
             37 :


                                                           Enunciat                Solució


 
          > Pots consultar els següents links per fer recerca de més informació al respecte :

                    LINK 1     LINK 2     LINK 3     LINK 4 (videos)     LINK 5 (Video)      LINK 6 (Video)

                    LINK 7 (Video)     LINK 8 (Video)     LINK 9 (Video)     LINK 10 (Video)     LINK 11 (Video)
        14. REPÀS ENLLAÇ IÒNIC i COVALENT :

 
      + APROFUNDIMENT : Aprofundiment en la taula periòdica.  ACTIVITAT ( T14 ).


        >  Llegeix i repassa el que ja vam comentar en classe sobre l’enllaç iònic i la
            regla de l’octet. Pots repasar també la teoria sobre l’enllaç covalent. Així, com a tasca 
            d’aprofundiment et recomano que llegeixes ben bé varies vegades les 
            pàgines 44, 45, 46, 47, 48 i 49 del teu llibre. Deixarem els exercicis per altre moment, 
            per tant ara només llegeix varies vegades, si pots, durant la setmana, aquestes 
            pàgines que t’he indicat.

            15. ACTIVITATS FINALS  :
 
      + AMPLIACIÓ :  COMPROVACIÓ DEL QUE HAS APRÈS.  ACTIVITAT ( T15 ).
 
         
         > Aquí tens les pàgines 38 i 39 per consultar els següents exercicis :  38  i  39


        >  Fes les activitats finals de la 1 a la 18 de la pàgina 38 :


                                                           Enunciats                Solucions


         >  Fes les activitats de comprovació del que has après de la 1 a la 13 de la pàgina 39 :


                                                            Enunciats               Solucions
            16. SÍNTESI i CONSOLIDACIÓ DE COMPETÈNCIES :
 
      + AMPLIACIÓ :  CONSOLIDACIÓ i COMPETÈNCIES.  ACTIVITAT ( T16 ).
 

        >  Llegeix ben bé la pàgina 41 del llibre i repassa els contingus de dalt de la pàgina.
              Després llegeix la part de sota de consolidació de competències i respon a la PREGUNTA INICIAL :


                                                           Enunciats                Solucions
          > Breu resum del tema de la taula periòdica (pàg 41) :    Resum
0 comentarios