Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

4ESO Física i Química 2019-2020-2021 : Unitat : ENLLAÇ QUÍMIC. (Com s'uneixen els àtoms).

4ESO Física i Química 2019-2020-2021 : Unitat : ENLLAÇ QUÍMIC. (Com s'uneixen els àtoms).


                                                           Unitat :  ENLLAÇ QUÍMIC

                       4ESO FÍSICA I QUÍMICA.     

                                                                       ENLLAÇ QUÍMIC

                                                       Taula periòdica dels elements per a consultar.
     1. UNIONS ENTRE ÀTOMS :
 
      + TIPUS D’UNIONS ENTRE ÀTOMS :   ACTIVITAT ( 1 ).

 
         * Repassem primer què és un element, una molècula, un compost químic i una xarxa cristal.lina o cristall :


                  > Què és un element químic ? :   Link 1     Link 2
                  > Què és una molècula? :           Link 1     Link 2     Link 3     Link 4
                  > Què és un compost quimic? :   Link 1     Link 2     Link 3
                  > Què és un cristall o una xarxa cristal.lina? :        Link 1     Link 2     Link 3
                  > Què és un enllaç químic? :       Link 1 ( a partir de diapositiva 37 )       Link 2  ( a partir de diapositiva 15 )

                  > Dossier d’exercicis sobre substàncies pures, elements i compostos :   Enunciats     Solucions

                   > En aquest bloc trobaràs un simulador Phet de construcció de molècules :   Link        > a)       1. Consulta, repassa i llegeix la informació de les pàgines 44 i 45.

                       2. Fes els exercicis 1 i 2 de la pàgina 45 :       Enunciats          Solucions
  
                       3. Fes un esquema a la llibreta en la que apareguin les diferències més importants entre
                           l’enllaç iònic i el covalent.


              * En la presentació que hi ha en aquest bloc podràs repassar quasi tots els continguts sobre l’enllaç
                 químic que estudiarem en aquest tema, per tant és una eina per a repassar per l’examen :  Link
                 (Ves una mica a sota de la pàgina web i trobaràs la presentació).

      2. ENLLAÇ IÒNIC  : 
 
      + SUBSTÀNCIES IÒNIQUES :   ACTIVITAT ( 2 ).

 
         * Llegeix les pàgines 46 i 47 .                           Què és un enllaç químic :    Video

         > Què és un ió? :   Link 1   Video 1          Link 2     Video 2

         > Què és un compost iònic? :   Link 1     Video 1          Link 2     Video 2

         > Enllaç iònic :  Link 1       Video 1          Link 2     Video 2   


        > Fes els exercicis 1 al 5 de la pàgina 47 :        Enunciats            solucions-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


         > MATERIAL DE CONSULTA D’AQUEST APARTAT D’ENLLAÇ IÒNIC :                                 *  Video repàs dels tres tipus d’enllaç que estudiarem :   Video

                                 * Webquest per treballar extra l’enllaç iònic (optatiu) :   Webquest

        * Consulta aquest link, i fes click en la primera icona que diu enllaç químic,
           i llegeix el material que parla sobre l’enllaç químic i després
           fes l’activitat que hi ha a a pestanya corresponent a l’enllaç iònic :   LINK

        *  Aquí tens un video senzill en anglès explicant la formació de l’enllaç iònic :   video

         * En aquest altre video tens una explicació de la diferència entre l’enllaç iònic i el covalent :  Video
           (El video està una mica baixant en la pàgina).
  
        * Aquí finalment tens un bon resum per estudiar l’enllaç iònic :   Resum

        * En aquesta web tens molta informació sobre tot el tema d’enllaç i, a més, un bon simulador
           per veure com és la formació d’un enllaç iònic i la formació del compost iònic, a més de videos
           explicatius i presentacions per estudiar i repassar tant l’enllaç iònic com altres continguts del
           tema :   Web
        3. PROPIETATS DE LES SUBSTÀNCIES IÒNIQUES  : 
 
      + PROPIETATS DE LES SUBSTÀNCIES IÒNIQUES :   ACTIVITAT ( 3 ).

 
         * PUNT 1 : Llegeix la pàgina 47  .                     

         > PUNT 2 : Pic pissarra propietats substàncies iòniques.

         > PUNT 3 : Ves a aquesta presentació i llegeix la diapositiva número 4 :   Presentació

         > PUNT 4 : Ves a aquesta presentació i llegeix la part corresponent a propietats de compostos iònics de 
             la diapositiva 16 i després llegeix i estudia les diapositives 20, 21, 22, 23, 24 i 25 :   Presentació


        > PUNT 5 : Després de llegir i estudiar tot el material indicat abans, fes un RESUM (no copiar-ho 
            tot, sinó fer un resum o esquema amb només el més important i destacable) a la teva llibreta 
            on tinguis anotat el més important sobre les propietats que mostren les substàncies iÒniques.
        4. ENLLAÇ COVALENT  : 
 
      + ENLLAÇ COVALENT :   ACTIVITAT ( 4 ).

 
         * PUNT 1 : Llegeix la pàgina 48, 49, 52 i 53.                 

         > PUNT 2 : 
           
             Pic pissarra exemple formació enllaç covalent (regla de l’octet) amb estructura Lewis molècula HCl.

         > PUNT 3 : Ves a aquesta presentació i llegeix la part corresponent a propietats de compostos covalents 
            de la diapositiva 16 i després llegeix i estudia les diapositives 10, 13, de la 32 a la 78 i de la 80 a la 
            82:   Presentació

         > PUNT 4 : Ves al següent bloc i aprèn sobre què és l’ELECTRONEGATIVITAT dels elements químics :
          
             Bloc

         > PUNT 5 : Ves a la presentació i llegeix les diapositives que parlen sobre la ELECTRONEGATIVITAT 
             dels diferents elements químics de la taula periòdica i la relació que aquesta magnitud té amb la 
             formació dels enllaços covalents. Per tant consulta les diapositives de la 9 a la 14 :   Presentació

         > PUNT 6 : Ves a aquest simulador i construeix molècules covalents amb enllaços covalents per practicar :

             Simulador

         > PUNT 7 : Ves a aquest simulador i practica amb més molècules covalents i amb la polaritat que 
             ofereixen els diferents tipus d’enllaços covalents entre elements :    Simulador 1   Simulador 2

         > PUNT 8 : Practica aquest simulador i activitat a veure si encertes :   Simulador activitat

         > PUNT 9 : Aquí tens altres activitats on-line (optatives) per si vols practicar més sobre la polaritat dels 
             enllaços :  Activitats

        > PUNT 10 : Ara fes els exercicis del 1 al 6 de la pàgina 49 i els exercicis 1 al 10 de la pàgina 53.

               * Solucions als exercicis 1 a 6 de la pag 49:   solucions
              

         > PUNT 11 :  Què són les substàncies covalents atòmiques i quina diferència hi ha entre elles
                             i les substàncies covalents moleculars? . Llegeix les pàgines 52 i 53 i després fes
                             els exercicis 1  al 10 de la pàgina 53.

                              * Solucions als exercicis 1 a 10 de la pag 53: solucions


          > PUNT 12 :     És important repassar la importància de com les forces intermoleculars participen
                                i determinen moltes de les propietats de les substàncies.
                                Llegeix la pàgina 49 del teu llibre i sobretot observa la image que apareix a dalt
                                d’aquesta pàgina i observa com actuen aquestes forces entre molècules.

                                * Després de llegir la pàgina 49, mira els següents videos :  video 1     video 2

                                * Si vols aprofundir més seriosament en la importància de les forces intermolecuars
                                  llegeix i estudia la següent presentació :   Presentació.

            > PUNT 13 : Fes aquests exercicis de construcció d’estructures de Lewis,
                               fent servir la regla de l’octet per a formar els enllaços covalents
                               pertinents. Mira i llegeix l’exemple que està fet i després fer tuç
                               la resta d’exercicis.

                               Dossier d’enunciats i exemple explicat :  Dossier enunciats
                                                                                         Solucions

        5. PONTS D’HIDROGEN  : 
 
      + ENLLAÇ COVALENT PER PONTS D’HIDROGEN :   ACTIVITAT ( 5 ).

 
         > PUNT 1 : * Llegeix les pàgines 50 i 51.       

         > PUNT 2 : Consulta aquesta pàgina i llegeix sobre els ponts d’hidrogen i la seva importància en les 
            propietats que presenta una substància tan vital com l’aigua :   Pàgina       
            (A més, en aquesta web pots llegir molta informació interessant relacionat amb l’aigua i amb les
             propietats que li confereix els ponts d’hidrogen).

         > PUNT 3 : Ves a aquesta presentació i consulta les diapositives número 119, 132, 133, 134, 135, 136 i 
            137.

        > PUNT 4 : Ara fes els exercicis del 1 al 5 de la pàgina 51.

                         Solucions als exercicis 1 al 5 pag 51 :  Solucions


                         * Mira aquests videos i repassa el més important sobre aquest tipus d’enllaç :

                                                                Video 1     Video 2


         > Mira amb atenció aquesta presentació si vols aprendre més sobre la gran importància que 
            tenen els enllaços de pont d’hidrogen en la molècula de la VIDA :   Presentació.


         6. ENLLAÇ METÁL.LIC  : 
 
      + ENLLAÇ METÀL.LIC :   ACTIVITAT ( 6 ).

 
         > PUNT 1 : Llegeix les pàgines 54 i 55.       Després consulta aquest web :   WEB

         > PUNT 2 : Què és i en què consisteix l’enllaç metàl.lic? :  Video 1 (minut 10 del video)          Video 2

         > PUNT 3 : Què són els aliatges? :  WEB

         > PUNT 4 : Fes els exercicis 1 a 5 de la pàgina 55.

                          Solucions als exercicis 1 a 5 pag 55 :  Solucions

                  7. ACTIVITATS FINALS  : 
 

      + ACTIVITATS FINALS :   ACTIVITAT ( 7 ).


        - Repassa i comprova el que has après, fes els exercicis de la pàgina 58 i 59 :  

                                               * Solucions activitats finals pag 58
                                               * Solucions activitats finals pag 59
       - Vols repassar tot el tema d’enllaç químic que has estudiat?, llavors no 
          tens més que llegir i repassar aquesta bona presentació :  

                                                    PRESENTACIÓ


0 comentarios