Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

3ESO FQ 2018-2019 : Article 5 : MESCLES I SOLUCIONS.

3ESO FQ 2018-2019 : Article 5 :  MESCLES I SOLUCIONS.
                                        MESCLES I SOLUCIONS.     -        Video mescles homogènies.              Video mescles heterogènies. 
     - Primer observa aquestes diapositives que expliquen què és matèria homogènia i 
       heterogènia i observa els exemples.

                                                        DIAPOSITIVES     - Si vols saber-ne molt més i amb molta més profunditat i detall, consulta aquest 
       repertori de diapositives i podras saber tot ho relacionat amb mescles i solucions.

                                           DIAPOSITIVES EN PROFUNDITAT      - Observa ara aquestes darreres diapositives per a estudiar la diferència entre 
        substàncies pures ( elements i compostos), mescles homogènies o dissolucions i
        mescles heterogènies. Pot consultar aquí també les diferents tècniques que 
        s’empren per a la separació de mescles.


                                    DIAPOSITIVES SEPARACIÓ DE MESCLES
     - Observa aquesta IMATGE que explica molt bé el que passa en un procès de  
       dissolució.
     - Pràctica : Materia homogènia i heterogènia. Diferenciació. Preparació de mescles.
                       Separació de mescles homogènies i heterogènies.


          FOTO PISSARRA DIFERÈNCIA MESCLA HOMOGÈNIA I HETEROGÈNIA.


         FOTO PISSARRA PRÀCTICA MESCLES HOMOGÈNIES I HETEROGÈNIES.
   1- Foto alumnes 1 lab , pràctica preparació mescles homogènies i heterogènies.
     ( Els alumnes barregen aigua i sal durant el procès de dissolució per a crear una
        mescla homogènia o solución ).

    2- Foto alumnes 2 lab , pràctica preparació mescles homogènies i heterogènies.
      ( Després de barrejar durant el procès de dissolució, una vegada la mescla feta
        s’ha obtingut la solución o mescla homogènia d’aigua i sal ).

    3- Foto alumnes 3 lab , pràctica preparació mescles homogènies i heterogènies.
      ( Els alumnes comparen la mescla heterogènia obtinguda de farina i aigua amb
        la homogènia obtinguda al barrejar sucre i aigua ).

    4- Foto alumnes 4 lab , pràctica preparació mescles homogènies i heterogènies.
      ( Els alumnes comparen dues mescles heterogènies obtingudes al barrejar molt
        de sucre amb aigua i altra al barrejar molt de bicarbonat de sodi amb aigua ).

    5- Foto alumnes 5 lab , pràctica preparació mescles homogènies i heterogènies.
      ( Els alumnes fan dues solucions o mescles homogènies, una de sòlid amb líquid 
        barrejant sal en aigua, i altra amd dos líquids barrejant vinagre amb aigua ).

    6- Foto alumnes 6 lab , pràctica preparació mescles homogènies i heterogènies.
      ( Els alumnes comparen mescla homogènia de líquids o líquids miscibles de
        alcohol amb aigua amb una mescla heterogènia de líquids o líquids inmiscibles ).
       - Formes d’expressar la concentració d’una solución o mescla homogènia :


                            FOTO PISSARRA CONCENTRACIÓ SOLUCIONS


                                        Foto 1 llibre concentració solucions.

                                        Foto 2 llibre concentració solucions.        - Primers exercicis de concentració de solucions : ex 17,18,19,20 i 21.

                                               Foto enunciats ex 17,18,19
                                               Foto enunciats ex 20,21         - Aquestes són les tasques que cal fer avuí sobre concentració de solucions :
 
                                                         Mirel la FOTO.

 
         - Enunciats dels exercicis del 11 al 14 pag 65 sobre solucions : FOTO

         - Solució exercici 11 : FOTO

         - Solució exercicis 12 al 14 : FOTO


         - Exercici del gràfic d’elements més abundants a l’escorça terrestre : FOTO
         - Examens resolts d’altres anys sobre problemas de solucions :  LINK

         - Problemes més senzills sobre càlcul de concentració de solucions :  LINK

         - Problemes numèrics més complexos sobre el càlcul de concentració de 
           solucions :
                                                                 LINK

          - Aquí tens el full que us he repartit amb els 10 problemes que cal fer
            sobre el càlcul de concentracions de les solucions :   FOTO

            I aquí teniu els problemes resolts i amb les solucions per comprobar si
            els heu fet correctament i perquè els estudieu :   PDF problemes resolts          + Examen resolt que haveu tingut sobre problemes de solucions :

                                                    Foto Enunciats            

                                                  Foto examen resolt 

  -PRÀCTICA DE COM PREPARAR UNA SOLUCIÓ DE CONCENTRACIÓ EXACTA 
              I CONEGUDA AMB LA UTILITZACIÓ D’UN MATRAÇ AFORAT.


       Full d’explicació i instruccions de com preparar la solución i fer servir el matraç

      INSTRUCCIONS PER A LA PRÀCTICA DE PREPARACIÓ D’UNA SOLUCIÓ.
                         ( com preparar una solución de concentració coneguda )

             FOTO 1 :  Alumes pessant 3g de solut (NaCl , sal comuna)
             FOTO 2 :  Alumnes afegint al matraç aforat la preparació de dissolució 
                              de la sal en aigua.
             FOTO 3 : Alumnes aforant el matraç de 100ml amb el comptagotes per 
                             obtener una solución de concentració coneguda de 0,03g/ml
         
         - SUBSTÀNCIES INSOLUBLES I LÍQUIDS MISCIBLES I SUBSTÀNCIES 
                                INSOLUBLES I LÍQUIDS IMMISCIBLES.

   
                                 Foto text explicació solubilitat substàncies


             Foto 1 substàncies solubles                                Foto 2 líquids miscibles

             Foto 3 substàncies insolubles                             Foto 4 líquids immiscibles
          - SOLUCIONS SATURADES :

             Foto text explicació solucions saturades.

             Foto concepte solubilitat explicació.

             Foto gràfica solubilitat i saturació amb dades de diferents substàncies.

             Foto amb només la gràfica per parlar-ne a classe abans de fer els exercicis.

             Foto amb problemes a fer sobre solubilitat i solucions saturades.
          + Tècniques de separació de mescles : FOTO esquema pissarra.

                                        * FOTO DECANTACIÓ
                                        * FOTO EMBUT DECANTACIÓ
                                        * FOTO FILTRACIÓ
                                        * FOTO DESTIL.LACIÓ
                                        * FOTO CRISTAL.LITZACIÓ
                                        * FOTO IMANACIÓ
                                        * FOTO RESUM TÈCNIQUES SEPARACIÓ
                                        * FOTO RESUM TEMA SOLUCIONS
           + Videos tècniques de separació de mescles :

                    * Video 1 sobre les principals tècniques de separació de mescles:

                       FILTRACIÓ, DECANTACIÓ, DESTIL.LACIÓ, IMANACIÓ 
                       (MAGNETISME), EMBUT DE DECANTACIÓ, CROMATOGRAFIA, etc.


                    * Video 2 sobre les principals tècniques de separació.

                       
                    * Video 3 sobre les tècniques de separació de mescles.
           + Textos finals del tema per llegar i veure les aplicacions que tenen les solucions a la vida quotidiana i a la natura. Llegir els textos, resumir-los i contestar les preguntes suggerides:

                                              Text 1 :  ADOBS

                                              Text 2 :  CONSUM RESPONSABLE D’ALCOHOL

                                              Text 3 :  SEPARACIÓ DELS COMPONENTS D’UNA MESCLA.

                                              Text 4 :  L’ÀCID SULFÚRIC
            + Aquí teniu una foto de la pissarra amb la teoria que entra per a l’examen
               de teoria de solucions per la propera setmana pels grups 3B i 3D. El dimarts
               serà l’examen per 3D i el dimecres el tindrà el 3B :

                                                        FOTO PISSARRA            + I aqui teniu el quadernet de repàs que us he fet amb el més important de
              teoria del tema de solucions per l’examen de teoria de la propera setmana :


                                                     QUADERNET EN PDF


0 comentarios