Blogia
EASYFISQUIM , ESO i Batxillerat.

3ESO FQ 2018-2019 : Article 7 : Formulació i nomenclatura, compostos iònics i covalents.

3ESO FQ 2018-2019 : Article 7 : Formulació i nomenclatura, compostos iònics i covalents.

  Formulació i nomenclatura.

    TIPUS DE COMPOSTOS.
       -  Portada tema compostos, formulació i nomenclatura :   FOTO

       -  Introducció i idees prèvies al tema :   FOTO

       -  Ions i les molècules, cations i anions :   FOTO

       -  Exercicis sobre ions :   pag104

      
       -  Les molècules d’elements, molècules diatòmiques :   FOTO

                                                                                      FOTO1 comp molecular 

                                                                                      FOTO2 molècules diatòmiques        -  Compostos moleculars i compostos iònics :       Text1molecular         Text2iònic
                                                                               
       -  Exemple compost molecular :   FOTO

       -  Exemple compost iònic :   FOTO

       -  Exemple macromolècules :  FOTO       -  Fórmules químiques en compostos moleculars i iònics :   FOTO

       -  Exemple fórmula compost molecular, l’aigua :   FOTO

       -  La química orgànica i inorgànica i els seus compostos :  FOTO

       -  Exemple fórmules compostos moleculars i iònics :   FOTO

       -  Exercicis compostos moleculars i iònics :   pag107
       + Concepte de valència, compostos binaris :   FOTO

       + Aplicacions tècniques de l’hidrogen ( àtom i molècula de H2 ) :   FOTO
      

       + Valències que cal aprendre per formular i anomenar compostos :  Valències. 

       + Aquí tens un full amb les valències més freqüents perquè les facis servir
          al fer els exercicis a classe. Aquesta fotocòpia te l’ha repartida ja el profe :

                                                 valències més freqüents       + FORMULACIÓ I NOMENCLATURA D’ÒXIDS :

       - Explicació i exemple nomenclatura STOCK :   FOTO
       - Explicació i exemple nomenclatura ESTEQUIOMÈTRICA  FOTO
       * Mira els prefixos numerals grecs per a fer la nomenclatura estequiomètrica : Foto


       - Website 1 :   Formulació i nomenclatura.


       - Website 2 :   Exercicis de formulació i nomenclatura d’òxids.


       - Fes aquests exercicis sobre valències i formulació :   Exercicis
        * Exemples resolts a classe a la pissara sobre nomenclatura d’òxids :

                                             FOTO 1                          FOTO 2
       - Aprèn una mica sobre els diferents òxids de carboni :   Llegeix la FOTO


       - Formulació d’òxids no metàl.lics i exemples :   FOTO


       - Formulació hidròxids :  FOTO

       - Comentari hidròxids i aspecte :  FOTO

       - Exercicis formulació i nomenclatura hidròxids :  FOTO


       - Formulació i nomenclatura d’àcids :  FOTO

       - Comentari àcids en productes quotidians :  FOTO

       - Escala de pH :  FOTO

       - Exercicis formulació i nomenclatura d’àcids :  FOTO


       -  Esquema-resum del tema de compostos i formulació i nomenclatura :  FOTO

       -  Exercicis de formulació i nomenclatura per a repassar :  pag116      pag117

       -  Exercicis sobre compostos i formulació i nomenclatura :  pag115

       -  Competències sota la lupa : Text sobre els additius alimentaris :  FOTO

       -  Text sobre els òxids i l’oxidació :  FOTO

       -  Pràctica sobre la contaminació dels reactius al laboratori :  FOTO

       -  Text sobre la quíica de la digestió :  FOTO

0 comentarios