Se muestran los artículos pertenecientes a Septiembre de 2008.

Al grup google podeu baixar-vos un word amb un text que parla sobre el plasma, i a enllaços podeu accedir a una pàgina web que tracta també aquest tema del plasma. Al grup google també teniu un petit word on parla una mica de com funciona una tele de plasma.
A Enlaces teniu un link per anar a un blog interessant on podeu veure un video divertit en anglés sobre la teoria cineticomolecular. És el video més a sota dels dos que apareixen a aquesta pàgina web.


A Enlaces teniu un link que vos conduirà a una pàgina web on de forma molt senzilla podreu repassar els conceptes de la teoria cineticomolecular, veure les propietats de cada estat d´agregació i mirar les característiques dels canvis d´estat.
En aquesta pàgina que vos indique a continuació podeu veure la relació entre la teoria cineticomolecular i com explica els canvis d´estat.

L´adreça la separe en dues linies perquè es pugui llegir bé:

http://platea.pntic.mec.es/pmarti1/educacion/3_eso_materiales/
b_ii/conceptos/conceptos_bloque_2_2.htm#tres

Per veure més clarament la direcció quina és, ves primer a temes i fes click en el tema teoria cineticomolecular i allà et sortiran tots els articles que hi ha aquí relacionats amb aquest tema.

20080924001520-image015.jpgQuan escalfem una substància pura desde el seu estat sòlid fins arribar a l´estat gas, podem veure que la corba que indica la temperatura va pujant conforme passa el temps, però aquesta línia es manté constant i paralela a l´eix d´abcises sempre que es produeix un canvi d´estat i s´arriba a la temperatura de fusió o d´ebullició. Aixó és degut a que en una substància pura a soles tenim la substància en qüestió i per tant durant els canvis d´estat a soles es necessita l´energia necessària per canviar-la d´estat.
Per tant per a una substància pura la temperatura de fusió o d´ebullició roman constant durant el canvi d´estat.

Mentre que en una mescla de substàncies a mesura que puja la temperatura i s´arriba a un canvi d´estat, durant aquest canvi primer canvia d´estat el component més volàtil de la mescla, quedant per tant la mescla cada vegada més rica en el component menys volàtil i per tant la recta durant el canvi d´estat ja no és paralela sino que mostra una pendent o inclinació ja que cada vegada és més alta la temperatura de fusió o ebullició de la mescla conforme passa el temps durante el canvi d´estat.

Com que cada vegada la mescla és més rica en el component que necessita més temperatura per canviar d´estat (el menys volàtil), així podem dir que per a una mescla la temperatura de fusió o ebullició no roman constant durant el canvi d´estat.

En la pàgina del grup google podeu descarregar un arxiu on s´explica aixó mateix amb un parell més de gràfiques.
En la següent pàgina web podeu trobar una explicació interessant en castellà sobre els coloides i altre tipus d´informació referent a les mescles heterogènies, etc:

http://www.textoscientificos.com/quimica/coloides


En la pàgina del grup google també podeu descarregar un arxiu word on tracta una mica més sobre els coloides i amplia una mica més el tema de les dispersions col.loidals.