Se muestran los artículos pertenecientes a Enero de 2011.

deberes 2A1.

Publicado: 11/01/2011 15:54 por easyfisquim en deberes y examenes 2ESO grupo A
Los deberes que les he puesto hoy martes 11-1-2011 a los alumnos de 2º de ESO grupo A , son:

Han de tener hecho para mañana miercoles 12-1-2011 las cuestiones 1,2 y 3 de la pagina 46 del libro que tienen fotografiado (no del libro digital que tienen en internet).

deberes 2B1.

Publicado: 11/01/2011 15:55 por easyfisquim en deberes y examenes 2ESO grupo B
deberes 2B de ESO del lunes 11-1-2011.
Los deberes que les he puesto hoy martes 11-1-2011 a los alumnos de 2º de ESO grupo B , son:

Han de tener hecho para el jueves 13-1-2011 las cuestiones 1,2 y 3 de la pagina 46 del libro que tienen fotografiado (no del libro digital que tienen en internet).


deberes 2A2.

Publicado: 12/01/2011 10:49 por easyfisquim en deberes y examenes 2ESO grupo A
Per avui dimecres 12-1-2011 heu de veure el video sobre mescles i solucions que aqui se indica i fer un resum escrit en un arxiu word i enviarm´ho per mail perquè ho corregeixi jo. Aquesta activitat l´heu de tenir acabada per la propera setmana. l´enllaç del video on podeu veure i escoltar el video és:

http://es.youtube.com/watch?v=h2xg0YqJwBg&feature=related

Teniu fins a les dotze de la nit del diumenge 16-1-2011 per enviar-me al meu mail el resum en un word (de unes 10 o 15 línies). Es valorarà la redacció de l´escritura, l´organització dels paràgrafs, el títol que poseu i l´ortografia.


deures 2B2.

Publicado: 13/01/2011 11:20 por easyfisquim en deberes y examenes 2ESO grupo B
Per avui dijous 13-1-2011 heu de veure el video sobre mescles i solucions que aqui se indica i fer un resum escrit en un arxiu word i enviarm´ho per mail perquè ho corregeixi jo. Aquesta activitat l´heu de tenir acabada per la propera setmana. l´enllaç del video on podeu veure i escoltar el video és:

http://es.youtube.com/watch?v=h2xg0YqJwBg&feature=related

Teniu fins a les dotze de la nit del diumenge 16-1-2011 per enviar-me al meu mail el resum en un word (de unes 10 o 15 línies). Es valorarà la redacció de l´escritura, l´organització dels paràgrafs, el títol que poseu i l´ortografia.

La resta d´alumnes de la classe poden veure el video (és optatiu) i mentrestant seguir el que diu la veu del video aqui en el text en anglés i la seva traducció al castella que he escrit aquí. Solament han de fer les preguntes i comentaris els alumnes que arà diré.

Els alumnes de 2B següents són els que han de fer aquesta activitat : Adria Santos, Anna sanchez, mario, ivan, giovanna, alex lidon,daniel novo y Alba ramirez. El que heu de fer és; veure el següent video del youtube:


http://www.youtube.com/watch?v=-HCRm5HX1hc&feature=related


Primer mireu el video i escolteu dues vegades sense fer res.Després escolteu-lo seguint el text en anglés que a continuació vos deixo escrit perquè pugueu llegir les paraules en anglés a mesura que aneu escoltant. I per últim torneu a veure el video llegint la traducció al castellà que vos deixo aquí també a continuació.

Després vos enviaré un mail dient-vos quins exercicis heu de fer sobre el video.El video en anglés diu: When an ionic substance such a sodium clorhide (sodium clorhide es el cloruro de sodio, o sea la sal normal de casa) is placed in water, water molecules interact with the ions on the surface. If the salt is soluble, the attracted interaction with the water molecules overcome the ionic atraction within the latest. The salt ions move off the surface and become separated in solution. Notice that water molecules close to above the anions with the hidrogens directed to the negative charge ion. On the other hand, water molecules interact with the positively charge cations through the long pairs of electrons on the oxigens.

El que diu el video en castellà és: Cuando una sustancia iónica como el cloruro de sodio (porque la sal es cloruro de sodio, o sea cloro y sodio unidos) se coloca en agua, las moléculas de agua interactuan con los iones de la superficie de la sal. Si la sal es soluble, la interacción atractiva de las moléculas de agua producen una atracción iónica con la sal. Los iones de la sal se sueltan de la superficie y acaban separados repartidos por la disolución. Date cuenta de que las moléculas de agua se acercan e interactuan con los aniones (los cloros) de la sal, de manera que los hidrógenos del agua (que son positivos) se dirigen encarados hacia la parte negativa de los iones de la sal (los cloros). Por otro lado,las moléculas de agua interactuan con los cationes positivos de la sal (los sodios) gracias a los pares de electrones (negativos) que presentan los oxigenos del agua.


Aquesta activitat d´avui 13-1-2011 i que han de fer solament els alumnes que he nomenat a sobre, s´haurà de fer de la manera que vos indicaré en el mail que aneu a rebre. Ja que aquest cap de setmana solament heu de veure el video, veure´l llegint el text que teniu aquí en angles per escoltar bé les paraules que va dient i veure´l altra vegada llegint la traducció al castellà.
La visualización de los siguientes videos, en este orden, permite entender la importancia de separar correctamente las mezclas heterogeneas como son el conjunto de residuos urbanos que todos generamos en casa, y como conviene separarlos correctamente desde un principio desde nuestros hogares para que no perjudiquen al medioambiente y luego además para que se puedan separar y reciclar y sean de nuevo uso para la fabricación de nuevos materiales de amplio consumo, como son los envases, latas, botellas, bolsas, etc.

video 1: http://www.youtube.com/watch?v=MakAX98EJAo&feature=related

video 2 : http://www.youtube.com/watch?v=0C5_j1Dc2NE

video 3 : http://www.youtube.com/watch?v=n9eZR2thdlY&feature=related


Los ejercicios, preguntas y actividades referentes a estos videos ya seran indicados por el profesor a cada grupo en el transcurso del tema y al grupo y alumnos que corresponda.
Hoy lunes 17-1-2011 los alumnos del grupo A de 2ESO tienen de deberes hacer un ejercicio que he puesto en la pizarra de hacer el cálculo de la concentración en masa de una disolución. Este ejercicio lo tienen que tener hecho para mañana martes 18-1-2011.
Els alumnes que han de fer els deures 2B3, una vegada han vist el video corresponent aquest passat cap de setmana, han de fer el següent:

Tasques que heu de fer els alumnes que han de veure el video en angles:

1-Anar a la pàgina: http://cbasefisqui4eso.wikispaces.com/Uniones+Entre+%C3%81tomos
Baixar una mica en la pàgina i veure el tercer video, el que diu ENLACE IONICO.

2-Anar a la pàgina :http://www.kalipedia.com/ecologia/tema/sal-comun-mejor-ejemplo.html?x=20070924klpcnafyq_75.Kes&ap=1

llegir aquesta pàgina varies vegades i copiar l´esquema de l´estructura en ions de la sal NaCl.


3-Anar a la pàgina: http://www.educaplus.org/play-18-Ionización.html , en aquesta pàgina heu d´escollir la substància clorur de sodi y quan sorti dalt, arrossegar-la i deixar-la dintre del vas d´aigua, per veure com es separa en ions.

4-Anar a la pàgina: http://www.educaplus.org/play-77-Enlace-iónico.html , seguir les instruccions de la diapositiva i veure com els àtoms de sodi i clor s´intercanvien els electrons per formar els ions.

5-Anar a la pàgina: http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/enlaces/ionico.htm
, llegir aquesta pàgina i a sota en l´animació, arrossegar un àtom cap a l´altre per veure com s´intercanvien electrons per formar el catió i l´anió.

6-Anar a la pàgina: http://www.aula21.net/Nutriweb/agua.htm#Necesidades , llegir d´aquesta pàgina els apartats : conceptos básicos, estructura y propiedades del agua, propiedades del agua.

7-Anar a la pàgina: http://lamateria-lns.blogspot.com/2010/02/dissolucio-de-nacl-en-aigua.html , llegir aquesta pàgina que fa referència al mateix video en anglés que haveu vist.

8-Una vegada visitades totes aquestes pàgines web, haure d´omplir el qüestionari de preguntes que vos passarà el professor.
Els alumnes del grup B de 2 de ESO tenen avui divendres 14-1-2011 que fer uns exercicis de càlcul de concentracions que els he ficat jo a la pissarra, són dos exercicis. Aquests exercicis els tenen que tenir ja fets per la propera setmana, pel dimarts 18-1-2011.

Aquests alumnes que estan treballant el video en anglés sobre la dissolució de la sal en l´aigua i que previament han fet els deures 2B3 i els 2B4, al acabar de visitar totes les pàgines web i veure el videos, haurien de tenir una mica clar com es el procés de dissolució d´una substància iònica com la sal en l´aigua, i haurien de tenir una idea de quin tipus i com està formada la substància iònica que és la sal.
Doncs bé, al acabar aquests deures, cal que en un arxiu word contestin aquestes qüestions per finalitzar l´activitat. Cal que en el word fiqueu el tìtol: DISSOLUCIÓ D´UNA SUBSTÀNCIA IÒNICA EN AIGUA, LA SAL.

1.- Després d´haver vist els videos i haver visitat les pàgines web, què diries que caracteritza el que és un sòlid o substància iònica com la sal?.
2.- Per què penses que la sal es dissol tan bé en l´aigua? , com ho fa?.
3.- Quina diferència trobes que hi ha entre el que és un àtom neutre i el que es un ió?.
4.- Quins tipus de ions hi ha i com s´anomenen?.
5.- Quin penses que és el punt fonamental o més important que permet que la sal formi una mescla homogènia amb l´aigua i no una mescla heterogènia?.
Per avui dimecres els alumnes del grup A de 2 d´ESO tenen de deures acabar un exercici que he dictat a classe sobre calcular el tant per cent d´una solució de colacao amb llet. I a més han de fer els exercicis 6 i 7 de la pàgina 54 del llibre fotografiat que tenen a l´ordinador. Aquests deures els han de portar fets per la propera classe que serà el proper dilluns 24-1-2011.
Avui els alumnes de 2B d´ESO han de fer els següents exercicis sobre càlculs de concentració d´una solució en tant per cent:

1- Calcula el tant per cent d´una solució formada per 1500mg de sucre en 2,3kg d´aigua.
2- Calcula el tant per cent d´una solució formada per 1,5 litres d´aigua i 20 g de sal.
3- Si tenim una solució de un 5% de sucre, i la solució pesa 750g, quant de sucre hi ha?.

Per fer aquests exercicis recorda que has de fer servir la fórmula següent o aïllar la lletra que millor convingui al càlcul que vols fer, tal com he explicat avui a classe. I recorda passar sempre la massa primer a grams o kilos i tenir tot en les mateixes unitats.

% de solut en massa = ( massa de solut / massa de la solució) . 100

Recorda que quan calculis la massa de la solució (la solució està formada per l´aigua i el sucre o el que sigui) has de sumar la massa del dissolvent(aigua) i la del solut (sucre) per obtenir el que pesa tota la dissolució o solució. Recorda també que un litre d´aigua pesa un kilo, o el que és el mateix 1000 grams.

De totes formes els exercicis que hem fet avui a classe sobre com calcular la concentració en massa d´una solució vos poden servir d´exemple de com fer aquests 3 exercicis que teniu de deures avuí, i de com s´ha d´aïllar una lletra o altra a partir de la fórmula, així que repasseu també el que haveu fet avuí a la llibreta de classe. I a banda teniu explicacions ,tant al llibre digital com al llibre amb fotos que vos vaig passar jo, per comprendre qué significa i com es fan aquests exercicis. Així que intenteu fer aquests deures d´avuí. De qualsevol manera, demà i la propera setmana repassarem i farem més exercicis d´aquest tipus.

Aquests deures han de estar fets i acabats, al menys que vegi jo que els haveu intentat fer, per demà divendres 21-1-2011.
Avui haveu fet al laboratori la pràctica de separació d´una mescla de boletes de ferro, sorra i sal, i haveu emprat diferents tècniques de separació aprofitant les propietats diferents que presenten cadascun dels components. Per tant, una vegada acabada la pràctica m´heu de fer un informe escrit a la llibreta (o sigui ficar un títol a la pràctica, contar en què consisteix la pràctica, quin material s´utilitza,quin és el procediment o sigui el que es fà i quin resultat s´obté al final o sigui si s´ha pogut fer la separació o ha hagut algun problema). Aquests deures d´avuí divendres a la llibreta, els heu de tenir fets i acabats pel dimarts de la propera setmana. Aquests deures els heu de fer tots els alumnes de la classe.
Heu de fer avuí per a demà els següents 4 exercicis sobre concentracions de dissolucions en tant per cent i en concentració en massa:

1- a) Si tenim una ampolla amb una solució que té una concentració del 30% de sucre, i dintre de l´ampolla hi ha 18 grams de sucre, quina massa té la solució que hi ha dintre de l´ampolla?. I quants grams d´aigua té la solució?.

b) Si la solució de l´apartat a) estava feta de sucre i aigua, quin volum té la solució que hi ha dintre de l´ampolla?.2- Fem una solució barrejant 200 g de llet i 35 de café en pols. Quin percentatge de café té la solució?.

3- Tenim 500 g de vi amb una concentració del 13% d´alcohol. Quina quantitat d´alcohol en massa porta aquest vi?.

4- Si fem una barreja amb 700 ml d´aigua i 35 g de sucre, quina concentració en massa té la solució?.

Aquests exercicis s´han de tenir fets per demà dimarts 25-1-2011, passaré per les taules a veure qui els té fets i qui no, els que no els tingui, ho tindré en compte a la llibreta de notes.
-El dimarts de la setmana passada vàreu fer al laboratori la pràctica de separació d´una mescla de boletes de ferro, sorra i sal, i vàreu emprar diferents tècniques de separació aprofitant les propietats diferents que presenten cadascun dels components. Per tant, una vegada acabada la pràctica m´heu de fer un informe escrit a la llibreta.

Les parts que ha de tenir l´informe de la pràctica a la llibreta són:

1. Títol de la pràctica.
2. Objectiu de la pràctica (o sigui dir que és el que es pretèn obtenir o fer).
3. Material emprat per fer la pràctica i substàncies utilitzades.
4. Procediment (o sigui contar pas a pas el que has anant fent fins acabar la pràctica, així com les tècniques de separació utilitzades).
5. Càlculs (en el cas de fer càlculs numèrics hauríen d´anar aquí, però no és el cas d´aquesta pràctica).
6. Resultats (dir què has obtingut al final de la pràctica i si ha sortit bé o no i quin aspecte té el resultat).


Aquesta pràctica del passat dimarts 18-1-2011, heu de fer a la llibreta l´informe, i heu de tenir-la feta i acabada per demà dimecres 26-1-2011.

- A més d´aquest informe heu de fer el següent exercici que era dels deures d´ahir dimarts però que molts no haveu fet i per tant heu d´acabar-lo per demà, és l´exercici 4 dels que vaig posar ahir de deures, que és el següent:


4- Si fem una barreja amb 700 ml d´aigua i 35 g de sucre, quina concentració en massa té la solució?.


Aquests deures els heu de fer tots els alumnes de la classe A LA LLIBRETA, NO A L´ORDINADOR.

El dimecres passaré per la classe a veure qui ha fet l´informe de la pràctica a la llibreta i qui no, i també si haveu acabat aquest exercici 4, i ficaré la corresponent nota a cadascun.
Heu de fer avuí per al dijous 27-1-2011 els següents 4 exercicis sobre concentracions de dissolucions en tant per cent i en concentració en massa:

1- a) Si tenim una ampolla amb una solució que té una concentració del 30% de sucre, i dintre de l´ampolla hi ha 18 grams de sucre, quina massa té la solució que hi ha dintre de l´ampolla?. I quants grams d´aigua té la solució?.

b) Si la solució de l´apartat a) estava feta de sucre i aigua, quin volum té la solució que hi ha dintre de l´ampolla?.2- Fem una solució barrejant 200 g de llet i 35 de café en pols. Quin percentatge de café té la solució?.

3- Tenim 500 g de vi amb una concentració del 13% d´alcohol. Quina quantitat d´alcohol en massa porta aquest vi?.

4- Si fem una barreja amb 700 ml d´aigua i 35 g de sucre, quina concentració en massa té la solució?.

Aquests exercicis s´han de tenir fets pel dijous 27-1-2011, passaré per les taules a veure qui els té fets i qui no, els que no els tingui, ho tindré en compte a la llibreta de notes.
Els deures per avuí dimecres 26-1-2011 , de cara a la propera setmana són:

1- Omplir els quadres de la pàgina que hem donat avuí a classe del llibre digital per explicar perquè els exemples que apareixen són mescles heterogènies. Aquest exercici es fa en l´ordinador en la pròpia pàgina web.

2- Acabar el exercici 4 que figura en els deures 2A6 d´ahir i que avuí no vos he mirat quan he passat per classe mirant les llibretes. Mireu aquí en el blog on diu deures 2A6 que està l´exercici en qüestió.

3- Primer de tot aneu a la pàgina 51 del llibre de fotos que vos vaig passar jo i llegiu-la un parell de vegades lentament.
Després, aneu a la pàgina 54 del llibre que teniu fotografiat a l´ordinador i heu de fer A LA LLIBRETA els exercicis 2,3,4 i 8. Feu-los tots a la llibreta. En l´exercici 8, per contestar-lo pot ser que tinguis que buscar la informació en internet o en algun llibre, fes-ho si cal.

Tots aquests deures han d´estar fets i acabats el proper dilluns dia 31-1-2011, doncs passaré per cada taula a comprovar si els haveu fet o no.
Aneu a la pàgina 54 del llibre fotografiat que teniu a l´ordinador i feu, a la llibreta, els exercicis del 1 al 7. Aquests exercicis s´han de tenir fets per demà divendres 28-1-2011.
Els deures que teniu avuí divendres per fer a la llibreta i que han d´estar fets pel dimarts de la propera setmana 1-2-2011 són fer els següents exercicis:


1- Calcula quina massa d´alcohol estàs consumint quan es beu una llauna de cervesa que té dintre 335 g de cervesa, si aquesta cervesa té un contingut d´alcohol del 4´5 %. (La cervesa és majoritariament aigua i alcohol).

2- Si et fas un café amb una concentració en massa de 13% de café, i t´ho fas barrejant aigua amb solament 5 g de café que agafes del pot. Quina és la massa de solució que tens? I quina quantitat d´aigua en massa i en volum té el café que t´has preparat?.