Se muestran los artículos pertenecientes a Febrero de 2011.

Els deures per avuí dimarts pel grup de 2A són els següents:

1- Escriure a la llibreta la diferència entre una mescla homogènia i una heterogènia.
2- En una mescla homogènia tenim el dissolvent i el solut, explica la diferència.
3- Avuí hem donat a classe uns nous tipus de mescles heterogènies, explica llavors què és una suspensió, un gel i una emulsió, i escriu un exemple de cada tipus.

4- Quina diferència important hi ha entre una mescla heterogènia com una pizza i les mescles heterogènies com una emulsió, un gel o una suspensió.


Aquests deures han de estar fets i acabats i escrits a la llibreta pel proper dia de classe que serà demà dimecres 2-Febrer-2011.
Els deures d´avuí són per tenir-los fets el proper dilluns 7-2-11. Heu de fer els exercicis 9 i 10 de la pàgina 54 del llibre de fotos que teniu a l´ordinador.


Heu de fer a la llibreta, de la pàgina 55 del llibre fotografiat que teniu en fotos a l´ordinador, els exercicis 1,2 i 3.
Són per demà divendres, i passaré revista a veure qui els ha fet, o al menys qui els haintentat fer.

I recordeu-vos, els que no haveu fet avuí els deures i vos he escrit una nota a l´agenda, que demá m´heu de portar la nota signada pels vostres pares. El que no me la porti, trucaré a casa seva i li ficaré un càstig.

1-Aneu al llibre de fotos i llegiu les pàgines 50 i 51 dues vegades lentament.

2-Després aneu al youtube y mireu el video: http://www.youtube.com/watch?v=Auv71IIhxGU

3- A continuació contesteu les següents qüestions a la llibreta:

a) Quina diferència fonamental hi ha entre una suspensió i un gel?.

b) Quins aspecte extern té una gelatina que fa que no sàpigues ben bé dir si és líquid o sólid?.

c) I una emulsió d´una escuma, en què es diferencien?.

d) Què et crida més l´atenció o et pareix més sorprenent, una suspensió, una emulsió, un gel o una escuma? per què?

e) Escriu dos exemples de cadascun dels tipus aquests especials de mescles heterogèniees que has aprés avuí.

f) Quina diferència més important trobes entre aquests tipus de mescles heterogènies (emulsió, suspensió ,gel, etc) i la típica mescla heterogènia normal com una pizza o la sorra?.

g) Segons el vídeo per què serveixen les substàncies anomenades agar agar i la xantana?.

h)Per última, a la vista del que has vist en el video, fes un resum on expliques el mecanisme de com es forma un gel, que ho expliquen en el video.

Contesta per escrit totes aquestes qüestions a la llibreta, i a sobre de tot de la vostra pàgina de la llibreta fiqueu el títol: ACTIVITAT SOBRE EL VÍDEO QUE TRACTA DE MESCLES HETEROGÈNIES ESPECIALS.

Aquesta activitat és per fer avuí en classe, però si per problemes de connexió o el que sigui no vos dóna temps a acabar-lo, l´acabeu en casa com a deures pel cap de setmana pel proper dimarts.
Els deures d´avuí dilluns que cal fer per demà dimarts són:

-Llegir altra vegada dues vegades les pàgines 50 i 51 del llibre de fotos.
- Després fer els exercicis 12 i 13 de la pàgina 54 del llibre de fotos.

S´ha de fer a la llibreta, escrit, i s´ha de tenir fet per demà dimarts 8-2-2011.
Per demà heu de fer l´exercici 14 de la pàgina 54 del llibre de fotos, a la llibreta.
Pel proper dijous 10-2-11 heu de portar fets a la llibreta els exercicis 8,9,10,11,12,13 i 14 de la pàgina 54 del llibre de fotos que teniu a l´ordinador.
Per fer avuí a casa teniu de deures: Anar al llibre digital TEIDE, a la unitat 4 de mescles i substàncies pures, i dintre d´aquesta unitat seleccionar l´apartat que diu: Com sabem si una substància és pura?.
Bé,quan estigueu dintre d´aquest apartat, llegiu la pàgina i heu de fer les activitats o qüestions que hi hagin en les pestanyes verdes i grogues, on diu: Exploració de idees, interpretació i qüestions. O sigui fer totes les activitats que es mostren en aquesta pantalla. El proper dia corregirem aquestes activitats a classe.
Tots teniu de deures per fer pel proper dimarts 15-2-11 fer els exercicis 8,9 i 10 de la pàgina 52 del llibre de fotos.

A part, els alumnes, Giovanna, Alba,Anna,Daniel novo, Hamza, Cristina, Ivan i Ivan i els altres que estaven a la primara hora de laboratori d´avuí, han de fer el següent exercici:


  Es vol preparar 1,5 litres de llimonada, perquè estigui bona es sap que s´ha de preparar amb un 12% de sucre.  Quant de sucre s´ha d´emprar per preparar el suc?.

Tot a la llibreta per escrit.
Per demà dimecres heu de contestar les següents preguntes que tracten sobre les tècniques de separació de mescles que hem vist avuí al matí al laboratori. Les heu de copiar i contestar a la llibreta.


1. Què són tècniques de separació i per què s´utilitzen?.

2. Quina diferència hi ha entre fer una filtració (com la que vas fer fa una setmana separant la sorra de l´aigua) i fer una decantació (com la que hem fet aquest matí on hem separat el iode que quedaba a l´aigua) ?.

3. Què penses que té més precisió i pot donar millor resultat, fer una filtració o una decantació?.

4. Com s´anomenen els líquids que normalment es separen amb la tècnica de l´embut de decantació?.

5. Quina propietat dels líquids s´aprofita en l´embut de decantació per poder separar-los?.

6. Què és una cromatografia?.

7. Com es veu en una cromatografia que les tintes s´han separat en diferents components?.

8. Per què utilitzem varios dissolvents diferents per separar el mateix tipus de tintes?.

9. Ves a les pàgines 61 i 62 del llibre de fotos i llegeix-les al menys dues vegada cadascuna. Després copia a la llibreta el dibuix de la pàgina 62 de com es fa una destil.lació i a sota escriu un petit resum de què es una destil.lació, com es fa i per què serveix.

ATENCIÓ: VULL ELS ENUNCIATS DE LES QÜESTIONS COPIATS A LA LLIBRETA !!!
Els deures que heu de fer a la llibreta pel dijous són:

1. Avuí dimarts a classe, tenim que fer: corregir qüestions 8,9,10 de la pàgina 52 i l´exercici 4 i 15 de la pàgina 54, després tots hem de fer el exercici 16 de la pàgina 54, després heu de fer la pàgina 53 sencera, i per últim fer l´exercici 4 de la pàgina 55 amb un apartat més que jo vos dictaré. Ho dic perquè tot aquell que no acabi avuí en classe totes aquestes activitats, que sàpiga que les haurà d´acabar en casa per a deures.

- Bé, a banda de tot això, de deures pel dijous teniu:

2. Fer l´exercici 6 de la pàgina 55.

3. Copiar el gràfic de "interpretació" de la pàgina 52 a la llibreta, i senyalar o encerclar en el gràfic que copies per què l´aigua destil.lada és una substància pura i l´aigua del mar no, segons el gràfic.


4. Per últim, solament els següents alumnes (DANIEL NOVO, ANNA SANCHEZ, ALBA, IVAN FERNANDEZ, ADRIA SANTOS, ALEX LIDON y ERIC GATA) , han de fer l´exercici 5 de la pàgina 55.

ATENCIÓ: VULL TOTS, TOOOOTS ELS ENUNCIATS DELS EXERCICIS COPIATS A LA LLIBRETA.

De deures teniu llegir tot el que dic a continuació i veure els videos que vos indico ara:

DECANTACIÓ: Recordeu que quan avuí estava barrajant el iode per dissoldre-lo en l´aigua, després, per separar la solució de la resta de iode que ha quedat sense dissoldre, hem inclinat el vas de manera que es separés el líquid del sòlid, el qual es queda a l´altre got. A fer això se li diu fer una decantació.

EMBUT DE DECANTACIÓ: Recordeu el que hem fet avuí al laboratori. Per la primera pràctica que vos he fet, la de separar dos líquids immiscibles en l´embut de decantació, recordeu que hem utilitzat aigua amb una mica de iode dissolt i després tetraclorur de carboni. Al barrejar-los dintre de l´embut de decantació, el tetraclorur de carboni li ha llevat el iode a l´aigua, per això l´aigua que havia agafat color groc a passat a tornar a ser transparent, i el tetraclorur de carboni que era transparent s´ha tornat de color rosa.
Recordeu també, que com el tetraclorur de carboni pesa més, es queda a sota de l´embut amb el seu color rosa, i a sobre queda mig transparent blanquinós l´aigua. I després hem fet ja la separació.

CROMATOGRAFIA: L´altra pràctica que vos he mostrat ha sigut la de la cromatografia en paper, on hem pintat varios punts amb tintes diferents i hem ficat els papers en quatre gots que portaven: aigua, pentanol, alcohol i l´últim portava acetona. Recordeu que, a l´acabar, cada tinta s´ha separat en diferents taques, indicant els components que portava, i segons el got hem vist que uns components per a una tinta es separen millor o pitjor segons el dissolvent que hem emprat. Recordeu que en l´aigua i l´acetona és on millor s´han separat quasi totes les tintes, i que pot ser el pentanol és on menys separació de tintes hem vist.

Repaseu el que haveu vist avuí de cara a l´examen per si pregunte alguna coseta referent a aquestes tècniques de separació.

Aquí vos deixo uns links perquè pugueu veure aquestes separacions en video i així les recordeu fàcilment:

separació en embut de decantació (d´oli i aigua en aquest cas): http://www.youtube.com/watch?v=mOFPsTVM_6Q

separació cromatogràfica de tintes en paper: http://www.youtube.com/watch?v=5I1L43Wr5nA&feature=related

Por cierto chicos y chicas del 2B, no os perdais el siguiente video donde se resumen algunas de las tècnicas de separación de mezclas. Un video que creo va a ser muy del gusto de vuestro estilo, seguro jajaja, aunque para mi algo hortera, que lo disfruteis!!! :

http://www.youtube.com/watch?v=AcXIJS8UNfg&feature=related