Se muestran los artículos pertenecientes a Enero de 2012.

Observeu com la pràctica fa que puguis dibuixar cubs en tres dimensions molt ràpid. Fixeu-vos en els moviments de les mans al dibuixar quan ja es té pràctica.
A l´apartat de ENLACES ja teniu dos textos que haveu de descarregar perquè els farem en tutoria el divendres 20-1-2012.


Recordeu que demà a l´hora de tutoria m´heu de portar els llibres de català i castellà que haveu escollit de la biblioteca per a llegir perquè els vegi jo i us doni el vist i plau.
Aquestes són les activitats que cal fer en relació als llibres manats en tutoria que haveu llegit fins al Nadal:

1. Fer un resum de cada capítol del llibre. (En cas de que no estigui escrit per capítols, fer-ne un resum).
2. Comentar les característiques psicològiques principals dels personatges més importants del llibre.
3. Indicar un final diferent que t´agradaria en lloc del que té el llibre.
4. Qué t´ha agradat del llibre i què no? per què?.
5. Intenta descriure el temps històric (si és en aquest segle o en un temps passat, o primitiu o medieval, etc) i atmósfera (depresiva, alegre, intrigant, perillós, fluïd, ràpid, tendre, etc) en què està descrita la història.

Teniu dues setmanes de temps per a presentar-me aquesta fitxa GRAPADA (si us ha ocupat més d´un full), amb el vostre nom, curs, data, grup, etc. Per tant el divendres 3 DE FEBRER m´heu d´entregar les fitxes acabades dels llibres de català i castellà que haveu llegit fins ara per a tutoria.