Se muestran los artículos pertenecientes a Noviembre de 2012.
Este video es para cuando empecemos a dar logaritmos, para que le echeis un vistazo y podais recordar como se empiezan a hacer, aplicando las propiedades principales, con algunos ejemplos.- Aquestes són algunes de les web que consultarem per a fer activitats sobre els estats de la matèria i canvis d´estat que estem estudiant a classe aquests dies:


- Contesta a les següents preguntes abans de llegir res de la pàgina 208 del llibre:

1. Quan tenim una mescla?  quan tenim solament una sola cosa o quan tenim dues o més coses barrejades?.
2. Llavors, l´or és una mescla?       per què?.
3. I un ordinador és una mescla?.
4. I una pedra?.
5. I la llet?.
6. I el suc de taronja?.
7. I l´aigua del mar?.
8. I l´aigua de l´aixeta?.

-  Fixa´t que si quan mires alguna cosa pots distingir diferents parts, ja sigui de color o 
d´aspecte es que és una mescla heterogènia, pero ¡OJO¡ fixa´t que perquè miris una cosa amb els teus ulls i no puguis distingir res no vull dir que no hi hagi parts diferents, vull dir, cal que pensis que si ho miressis amb un microscopi si podries distingir diferents parts, si fos que si, és que la mescla és heterogènia, però si encara que mirant amb un microscopi no poguessis distingir res, llavors si seria una mescla homogènia, com passa amb el sucre i l´aigua, que si els mescles, no es pot distingir el sucre de l´aigua encara que miris la barreja amb microscopi, de tan bé que es mesclen l´aigua i el sucre. No passa el mateix amb la llet amb colacao, que encara que a primera vista pareix que no hi hagi res i sigui tot llet, si la fiquem al microscopi podriem distinguir boletes de greix que porta la llet, proteïnes, granets de colacao, i altres coses. El mateix passa amb el sucre natural de taronja ja que a simple vista pots veure que hi ha filets i cosetes que han quedat després d´exprimir les taronjes, no cal ni microscopi per adonar-se. 
      Llavors, recorda, per a dir si una mescla és homogènia o no, primer cal que pensis si podries distingir alguna cosa si observessis la substància al microscopi, no solament amb els teus ulls.  I si a simple vista ja pots distingir alguna cosa, doncs perfecte, ja saps que la mescla ha de ser heterogènia.

 -Ara llegeix dues vegades amb calma la pàgina 208 del llibre. Ara que has llegit el llibre i l´explicació anterior, torna a contestar les preguntes del princici i pensa si veuries alguna cosa en aquestes substàncies si les poguessis mirar al microscopi.
- Primer de tot mira aquest video per a recordar què era una mescla homogènia i una heterogènia ( l´unic que falta dir en aquest video és que a vegades cal fer servir el microscopi per a dir si és homogènia o no, perquè no és prou a simple vista) :1. Feu les activitats del següent web abans de llegir res a veure quantes contesteu bé :2. Després ves al següent web, llegeix la lectura i contesta als exercicis:


i contesta a les següents preguntes :

1. Escribe las propiedades de las mezclas homogéneas y heterogéneas.

2. Analiza las diferencias entre los dos tipos de mezclas.

3. Poner cinco ejemplos de cada tipo


3.  Ara llegeix en aquest web els tipus de tècniques que hi ha per a separar mescles i fes una llista a la llibreta de les diferents tècniques que hi ha :

      http://quimicalibre.com/metodos-de-separacion-de-mezclas/


4. -  Per últim torna a llegir la pàgina de l´enllaç http://www.tiposde.org/ciencias-naturales/111-tipos-de-mezclas/

i fes un esquema a la llibreta amb les diferents tècniques que hi ha per a separar mescles.


     5.  Llegeix el següent web i copia a la llibreta els dibuixos i el que explica de cada mètode de separació:


(En aquesta altra web teniu més informació i més detallada de mètodes de separació de mescles:   http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml   ).
 Aquí teniu una petita explicació del que són els aliatges, que són barrejes homogènies de sòlids en les quals al menys un dels components és un metall :


- Fes un esquema a la teva llibreta sobre els següents tipus d´aliatges:


Las aleaciones son mezclas de materiales, de los cuales por lo menos uno, es un metal y tienen características diferentes a las que posee cada uno de los componentes por separado. Casi todos los materiales metálicos que se usan actualmente son aleaciones.
Bronce (bronze) : es una mezcla de cobre y estaño (hasta un 30%), es dura y moldeable, resiste el desgaste y la compresión, tiene buena conductividad térmica.
Latones (llautó) : son mezclas de cobre con zinc con una proporción de 67% de Cu y 33% de Zn. Son resistentes a la corrosión y ductiles.
Acero (acer) : formada principalmente por hierro y pequeñas cantidades de carbono (menos del 1,4%).
Aleaciones de oro y plata: estos metales puros son muy blandos, por eso se utilizan en aleaciones con Cu, por ejemplo el Oro 18K tiene 25% de Cu y la Plata 900, 10% de este metal.
Alpaca: es una aleación de Zn, Cu y Niquel (Ni) con composición variable, entre 50-61,6% de Cu, 19-17,2% de Zn y entre 30-21,1% de Ni.


-  Consulteu també el següent enllaç per tal d´ampliar el vostre esquema sobre els aliatges:

  Al següent enllaç teniu unes fotos del que és necessari per a fer diferents separacions de mescles senzilles, mireu-les bé i descrigueu-ne el material que apareix a la llibreta dient el seu nom:- Ara, al següent web, consulta què és una cromatografia en l´apartat de conceptes generals de la següent web,  i com es pot fer una cromatografia, i la història de la cromatografia i també com pots preparar una cromatografia vegetal. Quant hagis llegit tot això, fes un resum del més important a la teva llibreta :


Abans de fer el resum, pot ser et seria ùtil llegir i mirar els videos del següent web per a tenir més clar com es fa i què és una cromatografia de capa fina:

20121119144445-piz.jpg
1- Feu primer de tot els exercicis de la pàgina 209 sobre el que has estudiat els dies passats de separació de mescles.2- Llegeix la pàgina 210 i contesta a les següents preguntes a la llibreta:

 a) Què és una substància pura?
 b) Quina diferència hi ha entre un element i un compost?.

 c) Si has entès tant el que és una substància pura, un element i un compost i has llegit bé la pàgina 210, contesta la següent pregunta :  

 PREGUNTA : Llavors, una substància pura pot ser un element, un compost o ambdues coses??.         per què?.       Si no saps contestar a aquesta pregunta, que no crec que ningú de la classe encara pugui contestar-la bé, és que has d´aprofundir més en aquest tema, per tant, visita les següents webs i fes les activitats que s´indiquen.    3- Visita les següents webs i fes l´ACTIVITAT que s´indica més a sota :


Compost: es una substància pura  que,mitjançant transformacions, es pot convertir en altres substancies mes simples.Element:es una substancia pura que no es pot descompondre en d’altres de mes simples.

   ACTIVITAT :   Amb tota la informació que tens ara i que has llegit, explica bé a la llibreta les diferències i semblances entre una substància pura, un element i un compost  (indica alguns exemples de cada tipus).
 4- Visita i llegeix detenidament la següent web i fes els exercicis que s´indiquen a la llibreta , però no facis l´exercici 3 de sota del tot  d´aquesta web, solament el 1 i el 2 :  


  - És important que, després d´haver visitat aquesta web i fer els exercicis 1 i 2, facis la següent ACTIVITAT.  Copia-la i fes-la a la teva llibreta:

   ACTIVITAT :  Els diagrames següents t’ajudaran a veure la diferència entre substància pura, element i compost i també una mescla :
mescla.png
En quin cas tenim un element i en quin cas un compost? Són diagrames de sòlids, de líquids o bé de gasos? Per què ho dius?
 5- Per últim, per si no tens encara clar QUÈ és una substància pura i quina diferència hi ha entre un element i un compost, ves al següent web, llegeix i fes la pregunta 1 que hi ha a sota d´aquesta web, copia-la a la teva llibreta i després de pensar i llegir la web, contesta-la. 

6-  I per últim de tot, mira I escolta amb auriculars aquest video i et quedarà ja clar per a sempre qué és un element i un compost, quina relació tenen amb una substància pura, quins exemples hi ha de cada i repassaràs també tot aquest tema de mescles homogènies i heterogènies i d´elements i compostos.  (MIRA AQUEST VIDEO, ÉS IMPORTANT I        T´AJUDARÀ A REPASSAR-HO TOT !! ) :

  !!Ves parant el video en cada imatge que ho necessitis per poder llegir el que es va explicant i tenir clars els esquemes que apareixen!! :

                      - http://www.youtube.com/watch?v=GAB0Q29OCSI
 7- Els alumnes que indiqui el professor realitzaran l´estudi d´aquest tema de mescles i substàncies a partir de la realització de la següent WEBQUEST, seguint les indicacions del professor:

(De totes maneres, tot aquell alumne/a que estigui interessat/ada pot fer aquesta webquest i consultar els videos que hi apareixen que són molt ilustratius).
               


Aquí al següent enllaç us podeu descarregar l´examen que vaig ficar del tema 1 perquè l´estudieu de nou per a la recuperació que es farà el proper dimarts 4-12-12. Així que torneu-lo a fer i estudieu una mica més.20121128142534-cromatografia.jpg
"SEPARACIÓ DELS COMPONENTS DE DIFERENTS TINTES DE RETOLADORS I BOLIS MITJANÇANT LA TÈCNICA DE SEPARACIÓ DE LA CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA O TAMBÉ ANOMENADA CROMATOGRAFIA EN PAPER".


Aquí us deixo per si voleu veure-les i recordar el que haveu fet al laboratori, les fotos de la cromatografia de les tintes de bolis i retoladors que hem fet a classe, perquè us fixeu en quin dissolvent ha separat més components de cada tinta i quins no.

  Recordeu que els dissolvents que hem fet servir són:  l´alcohol, l´acetona, l´aigua, el pentanol i el butanol.

  Fixeu-vos en l´últim paper de la foto com l´aigua ha aconseguit moure les tintes número 1 i 2 que els altres dissolvents, com podeu veure a la foto, no havien aconseguit apenes fer res.  Per altra banda, dissolvents com l´alcohol i l´acetona han aconseguit separar molt bé la tinta vermella número 3 en dos components que es veuen clarament, un que es queda a sota de color taronja i un altre més cap a dalt de color més rosat.
   El mateix passa amb la tinta blava, que ha pogut ser separada en dos components, un de color més blau claret a sota i un altre més fosc a dalt del tot.