Se muestran los artículos pertenecientes a Febrero de 2013.

  2 ESO Grups A i B   4-2-13 :

                 Els alumnes que indiqui el professor faran el següent examen :


                     EXAMEN  TEMA DE  VELOCITAT, ACCELERACIÓ I FORCES.


                     FIXA´T QUE L´EXAMEN CONSTA DELS SEGÜENTS 3 EXERCICIS, FES-LOS 
                                      ALS FULLS QUE ET REPARTEIX EL PROFESSOR.


  1.  Aquí al següent enllaç teniu dos gràfics sobre un moviment MRU. 
       Expliqueu cadascun dels gràfics i qué i quin tipus de moviment està fent el mòbil en cada fase o etapa del moviment. Calculeu també quina velocitat té el mòbil en cada fase del moviment.  2. Calculeu quant pesa en newtons, a la terra, un home de 90 kg de massa. 
       Llavors quan tinguis el pes d´aquest home en newtons ves al següent enllaç i introdueix aquest pes en newtons allà. Mira els resultats que apareixen a la pantalla i respon les següents preguntes:

    Ves a la web i introdueix el pes de l´home en newtons, mira els resultats que apareixen als diferents planetes, després torna aquí i contesta les preguntes a, b, c i d.

                                             http://www.traducimos.cl/planet/

       a)  Quant pesa aquest home a la lluna?     i quines unitats té aquest pes?
            Per què deu ser que pesa menys aquest home a la lluna que a la terra?

       b)  Quant pesaria aquest home a Pluton?
             Com pot ser que aquest home pesi tan poc en aquest planeta, per què?.

       c)  Llavors, creus que hi ha alguna relació entre la gravetat que té un planeta i el seu
            tamany?            quina relació és aquesta?.

       d) Finalment explica quina diferència hi ha entre el pes i la massa d´un cos.   3.  Ves al següent pdf, llegeix les dues pàgines del pdf amb molta cura i fes el problema que apareix al final del pdf:


  Per a treballar una mica més el concepte de pressió que ja haveu estudiat una mica quan hem tractat les forces, aneu a la següent webquest i (SENSE FER LA TASCA QUE DIU LA WEBQUEST EN LA SEVA PRESENTACIÓ) consulteu simplement les seves parts i enllaços i veieu els videos, i feu, si hi ha, les activitats online que hi hagi en cada part de la webquest:Hola, os pongo las notas del examen del tema 2, por si alguien quiere saberlas antes del martes que os vea, buen finde.  (Os pongo las iniciales del nombre y apellido) :

J.A     6,5
W.B   2,26
J.B     3,1
J.Br    2,1
J.C     8,88 ---> 9
I.C      0
I.Cl     1,5
M.El   0
N.F    3,2
D.G   4,8  --->  5
M.G   3,3
Mj.L   6,7
M.Lo 4,1
E.M   8,6
A.M   4,7  ---> 5
J.O    2,6
M.P   5,5
D.P   5
D.R   6,4
J.R    5,1
R.R   10
N.S   7,8  ---> 8
Y.T   3,75  ---> 4
A.L  2,5


 Per a treballar una mica més el concepte de pressió que ja haveu estudiat una mica quan hem tractat les forces, aneu a la següent webquest i (SENSE FER LA TASCA QUE DIU LA WEBQUEST EN LA SEVA PRESENTACIÓ) consulteu simplement les seves parts i enllaços i veieu els videos, i feu, si hi ha, les activitats online que hi hagi en cada part de la webquest:

  A la següent pàgina web hi ha una webquest on trobaràs les respostes a les següents preguntes sobre la  pressió que has de contestar a la llibreta :

https://sites.google.com/site/webquestfisquim2eso/

 i veure els videos i llegir la informació que hi ha allà, contesta a la llibreta les següents preguntes sobre la pressió :    (FES-HO ESCRIT A LA LLIBRETA, NO EN UN WORD).

1. Què és la pressió?.
2. Quins tipus de pressió s´expliquen en aquesta webquest?.
3. Què té a veure la superfície per coneixer la pressióÇ?.
4. En quines unitats pot venir la superfície a l´hora de calcular la pressió?.
5. Quines unitats pot tenir la pressió?.
6. I quina és l´unitat del sistema internacional per a la pressió?.
7. Com explicaries la relació que ha d´haver entre una força i la superfície sobre la que es recolça per a obtenir una pressió?.
8. Quan és major la pressió quan la força s´aplica sobre una superfície petita o sobre una de gran?.             per què?.
9. Quina és la fórmula per a calcular la pressió?.
10. Explica alguna experiència o experiment que t´hagi agradat dels videos de la web que has consultat i que expliqui clarament per a tu què és la pressió.
11. Què és la pressió atmosfèrica?.
12. Quina diferència hi ha entre la pressió atmosfèrica i la hidrostàtica?.
13. Quins aparells s´utilitzen per a mesurar la pressió?.
14. Quina relació hi ha entre la pressió atmosfèrica de l´aire que ens envolta i el fet de que faci bon o mal temps?.
15. Imagina que has de clavar un clau en un tros de fusta.  Explica la importància que té la superfície en el fet de que puguis clavar més o menys facilment el clau.
16. Quan infles un globus i cada vegada es fa mes gran, podries explicar què passa i que fan  les molècules de gas que vas bufant cap a dintre perquè el globus cada vegada tingui una pressió a dintre més gran?. 
17. Si la pressió es calcula   P= F/S  i la força ve en newtons i la superfície en metres quadrats.  Podries escriure a què equival un Pa (pascal) que es l´unitat de la pressió?.
18. Quan a l´estiu nades a la piscina i intentes anar a fons de la part més fonda, notes que et fan mal els oits. D´on ve aquesta pressió que t´apreta els oits i et fa mal?.
19. Què és el que més t´ha cridat l´atenció o t´ha sorprés perquè no ho sabies o t´agradat o destacaries del que has llegit i vist a la webquest de la pressió?.
20. Si ets un nen o nena de 40 kg i vas a la neu i cada un dels esquís que et fiques per a esquiar té una superfície de 35 decímetres quadrats.  Quina és la pressió que faràs sobre la neu si et fiques dret a sobre de la neu amb els dos esquís?.

Aquí us podeu baixar en pdf el tema 4 que parla de LA ENERGIA. (També el teniu en la pàgina digital) :

20130221104318-energia-mecanica.jpg Comença mirant aquests videos que expliquen què és l´energia i els tipus que hi ha. Com hi ha uns quants de videos, és clar que els que no et doni temps a veure en classe ...  els intentaràs d´acabar de veure a casa o a la propera classe .  Fixa´t que al acabar de veure cert nombre de videos has de contestar les preguntes que aquí apareixen:


1- Què és l´energia?  (1) :         http://www.youtube.com/watch?v=ODAdy-hX9S0
2- Què és l´energia?  (2):          http://www.youtube.com/watch?v=zj1SS5a1fMA
3- Què és l´energia?  (3):          http://www.youtube.com/watch?v=YBJEbavE7wA

  - Preguntes a contestar A LA LLIBRETA després de veure els videos 1,2 i 3:

a) Coneixes alguna cosa, objecte, animal o sistema al teu mon que pugui funcionar sense fer servir cap tipus d´energia?           si és així, esmenta´l.
b) D´on obté el nostre planeta fonamentalment l´energia que s´utilitza perquè tots els sistemes biològics i geològics funcionin correctament?.
c) Explica com l´energia del Sol arriba finalment a transformarse en petroli, gas o carbó perquè nosaltres la fem servir a la nostra vida quotidiana.
d) Malauradament qualsevol acció quotidiana que fem gasta energia. Quines accions pots fer tu en concret per a estalviar-ne una mica?.
e) Explica la diferencia i relació entre energia mecànica i energia potencial.
f) Què és per tant l´energia?.
g) I què són les energires renovables?         indica algunes.
h) Quina és la font principal d´energia?.
i) Quina substància és la responsable d´agafar l´energia del sol a les plantes per a transformar-la i fer-la servir per les fulles de la planta?.
j) Indica algunes formes de transformació de l´energia.
k) Què és la biomasa?.
l) Por què l´electricitat es diu que és una font secundària d´energia?.
m) Què són les energies netes i per què s´utilitzen?.
n) El gas, el carbó i el petroli són fonts d´energia no renovables. Per què?.
o) Quin problema tenen l´ús del carbó, el petroli i el gas natural pel medi ambient?.
p) Per què a aquests últims s´els  anomena combustibles fòssils?.
q) Què es aconseguir l´eficiència energètica?.
r) I quina diferència hi ha entre eficiència energètica i estalvi energètic?.
s) Indica alguna manera amb la qual es pugui estalviar energia.
t) Què té a veure l´efecte hivernacle amb l´energia?.


4- Conservació de l´energia:    http://www.youtube.com/watch?v=K_nwKYATYoE

    - I aquí teniu una web en la que us explica i es veu, en una animació a sota del tot, com l´energia mecànica total sempre es manté però la potencial i la cinètica es van intercanviant :   http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/energia/conservacion.htm

    -  I al següent web us explica perquè un yoyó fa el que fa degut a la conservació de l´energia mecànica, amb un video de un yoyó i tot :
    

- Preguntes a contestar a la llibreta després de veure el video 4 :

a) Com pot ser que quan es llanci la llauna aquesta torni cap a la persona que l´ha llançada?.
b) I com ho relacionaries amb l´energia elàstica de la goma involucrada en aquesta experiència?.


5- Tipus d´energies:                   http://www.youtube.com/watch?v=OJ-doT-ecX0

- Preguntes a contestar a la llibreta després de veure el video 5  :

a) Enumera tots els tipus d´energies que ja coneixies i les que has aprés després de veure els videos.
b) Fes un dibuix de una pedra que cau des de la mà d´un nen que està a dalt d´un edifici i indica al dibuix quan la pedra té energia potencial i quan té energia cinètica.
c) Per si no ho sabies, Espanya és una de les grans potències mundials en energia eòlica i tecnologia d´aparells eòlics com molins de vent.  Sabries explicar com és que entre tots els països del mon sigui Espanya una nació puntera en aquest tipus d´energia?.
d) L´energia potencial és l´energia deguda a la altura o posició que ocupa alguna cosa però llavors, a què es deguda l´energia cinètica?.
e) D´on penses que prové l´energia geotèrmica de l´interior de la terra, quina cosa de l´interior de la terra penses que crea aquesta energia?. (Per a contestar aquesta pregunta pensa una mica en com i de què està formada la terra per dintre i si el què hi ha dintre està calent o no).
f) És clar que l´energia hidràulica ve generada pel moviment d´un corrent d´aigua. Però, com i on s´aconsegueix un fluxe d´aigua lo suficientment ràpid com per a moure alguna turbina o aparell que pugui després generar electricitat?.
g) En les centrals hidroelèctriques situades a les preses o pantans on es magatzema l´aigua, es transforma l´energia potencial de l´aigua en energia cinètica capaç de moure la turbina que produeix l´electricitat.  Explica en quin moment i com pot ser això de que l´aigua canviï la seva energia potencial en cinètica, com ho fa?.
h) Què penses que és això de l´energia mareomotriu?.
i) Quan vas en bici produeixes energia mecànica al moure els pedals i la cadena de la bici, però, d´on treus tú del teu cos l´energia necessària per a produir aquesta energia mecànica per a moure la bici?.
j) L´energia nuclear és un tipus d´energia que produeix molta molta energia, tanta que si no es controla bé pot arribar a ser perillosa. Té altre inconvenient, sabries dir quin?.
k) L´energia solar o del sol és l´energia més nete i que més caldria desenvolupar perquè no contamina gaire i en països com el nostre on fa molt de sol molts mesos es pot aprofitar moltíssim. Saps, pot ser, amb quin aparell o tecnologia s´agafa l´energia solar per utilitzarla per a fer electricitat o per a altres necessitats de les cases?.

6- Energia elèctrica (1):             http://www.youtube.com/watch?v=nNEwraFhr28
7- Energía elèctrica (2):             http://www.youtube.com/watch?v=MIlBmQzVGVs

- Preguntes a contestar després de veure els videos 6 i 7 :

a) Fixa´t que, encara que hi ha molts tipus d´energia, la que més fem servir per les nostres necessitats a totes les ciutats del mon és l´energia elèctrica. I si et fixes bé, l´energia elèctrica no hi ha cap cosa que la produeixi directament, vull dir, ha de ser obtinguda a partir d´altres tipus d´energies previes en centrals hidroelèctriques o nuclears per exemple.  Escriu coses de la teva vida quotidiana que necessiten de l´energia elèctrica o electricitat per a funcionar.
b) On es produeix principalment l´energia elèctrica que es consumeix a les ciutats?.
c) I com es transporta des d´on es produeix fins a les ciutats i pobles?.
d) Què tenen a veure els embalses amb les centrals hidroelèctriques?.
e) En quins altres tipus de centrals, a més de les hidroelèctriques, diu el video que es produeix també part de l´electricitat?.
f) Podries explicar de manera senzilla com es produeix l´electricitat en una central nuclear a partir d´urani?.
g) En el video 7 s´explica clarament com l´aigua del embalse fa girar una turbina que produeix l´electricitat. Però, sabries dir quin tipus d´energia transporta l´aigua quan arriba a la turbina i en quin altre tipus d´energia es transforma quan la turbina produeix ja l´electricitat?.


8- Energías renovables (1):       http://www.youtube.com/watch?v=z5QnufvctV0
9- Energías renovables (2):       http://www.youtube.com/watch?v=aYCVvqq4430
10- Energías renovables (3):     http://www.youtube.com/watch?v=UV3yLeu4OAY


- Preguntes a contestar després de veure els videos 8,9,10,11 i 12 :

 Aquí teniu també molta informació de totes les energies renovables :

a) Com pot ser que l´aigua del mar produeixi electricitat, com ho fa?.
b) Per què és renovable aquesta energia?  què significa que sigui renovable?.
c) Quina diferència hi ha entre la central hidràulica que has vist abans i les centrals minihidràuliques de les que es parla en el video 9?.
d? Per què son millors les minihidràuliques que les hidràuliques?.
e? Quina és la velocitat idónea del vent perquè un rotor eòlic giri i produeixi electricitat?.
f? Què és l´energia solar tèrmica?.
g) Com s´aprofita l´energia del sol ?. 
h) Per què es considera que l´energia solar tèrmica és una energia renovable?.
i) En quins tipus d´edificis és per exemple recomanable aprofitar d´aquesta manera l´energia del sol?.
j) Sabries explicar com es forma el vent que després mourà les aspes d´un rotor eòlic?.
k) En una placa solar, quan incideixen els raigs solars en un punt concret d´aquesta es forma l´electricitat. Com es diu aquest punt concret de la placa on incideix la llum del sol i on es produeix a partir d´aquesta l´electricitat?.
l) Quan en la placa solar es produeix electricitat, aquesta electricitat és del tipus que es diu CONTÍNUA, però més tard es transforma en altre tipus que és el que es transporta per les línies de cables a les ciutats. Com es diu aquest tipus d´electricitat que és el que va pels cables?.


13- Energía nuclear (1) :            http://www.youtube.com/watch?v=4_Jd4l0ptYA
14- Energía nuclear (2):             http://www.youtube.com/watch?v=2wjJ9AZR7mk
15- Energía nuclear (3):             http://www.youtube.com/watch?v=5LxhHp0f_YQ
16- Energía geotérmica:            http://www.youtube.com/watch?v=bUcySneaMgM

   - Per últim observa aquest video i mira quin efecte més sorprenent i curiós passa amb una pilota que fa una cosa molt diferent al que estàs acostumat quan fas botar una pilota amb el terra:   (Aquest fet és degut a la CONSERVACIÓ DE L´ENERGIA).

                              http://www.youtube.com/watch?v=A3VtQ2QL01U


20130220104925-esquema-central-hidroelectrica.jpg - Copia a la llibreta el dibuix que apareix aquí a la foto de les parts d´una central hidroelèctrica on es produeix electricitat a partir d´un corrent d´aigua. 

- A continuació ves al següent web i llegeix com es fa el procés per a produir electricitat en aquesta central hidroelèctrica i quan ho tinguis clar explica-ho amb un resum a la llibreta. 
      Després llegiu al següent enllaç com es produeix  l´electricitat a partir d´altres centrals com les tèrmiques, nuclears, geotèrmiques, etc.  (Feu click als apartats corresponents).

20130220141930-tipus-d-energies.jpg
 * Per a estudiar i consultar més coses i informació sobre els tipus d´energia, aquí teniu moltes més pàgines interessants :

0- Aquí teniu un enllaç de la generalitat on podeu accedir a informació de qualsevol tipus d´energia i recursos que es fan servir avuí en dia.
    Llegeix cadascun dels vuit tipus d´energia que apareixen a continuació al web y fes de cadascuna un petit resum de solament un parell de línies a la llibreta :1- a) Consulta l´apartat de les centrals solars i eòliques de la següent web, i escriu a la llibreta que dos tipus de centrals solars hi ha i quina diferència hi ha entre elles.
     b) Consulta l´apartat de la producció d´energia i escriu a la llibreta la diferència fonamental entre com funciona una central nuclear i una central tèrmica :2- Consulteu la següent pàgina web per més informació sobre els tipus d´energia i així poder contestar les següents divuit preguntes  :


Després del que has estudiat ja en aquest tema i després de consultar la web anterior, a veure si ets capaç de contestar a les següents preguntes. Per a contestar-les, si necessites llegir més informació encara, pots anar als punts 3 i 4 que hi ha aquí més a sota i consultar les webs que apareixen allà :
 1. Per què és necessària l’energia a la nostra societat?
 2. Què significa que una font d’energia sigui neta?
 3. Quina energia s’utilitza en l’energia eòlica?
 4. Què són els aerogeneradors?
 5. Quins són els principals inconvenients dels aerogeneradors?
 6. Quina energia utilitzen les centrals hidroelèctriques? A on estan situades?
 7. Quina és la funció de les plaques fotovoltàiques?
 8. Per què es fa servir l’energia solar tèrmica?
 9. Quins són els dos tipus d’energia solar?
 10. Com és la façana de la biblioteca Pompeu Fabra de Mataró? Quin tipus d’energia s’utilitza?
 11. Com s’han format el carbó i el petroli?
 12. Per què es fa servir el carbó?
 13. Quins són els principals usos del petroli?
 14. Què és la marea negra?
 15. De què està format el gas natural?
 16. Quins són els avantatges del gas respecte el carbó o el petroli?
 17. Quin element s’utilitza de forma majoritària en l’energia nuclear?
 18. Quins són els avantatges i inconvenients de l’energia nuclear?


3- A la següent web consulta l´apartat de què és l´energia i el de les fonts d´energia :

                         (Aquí feu click on diu FISICA i després on diu ENERGIA).
                                       http://www.edu365.cat/aulanet/ciencia/


4- Aquí teniu altre enllaç on trobar informació de l´energia i característiques dels diferents tipus que hi ha:


- Aquí teniu un qüestionari perquè us pugueu avaluar del que haveu aprés sobre l´energia :20130220122111-ciclo-biomasa.jpg - Aquí teniu unes quantes webs que us expliquen com es produeix i s´aprofita l´energia provinient de la BIOMASA i us explica què és això de la biomasa :
 - I si encara et falta informació o vols simplemente escoltar-la, mira el següent video :

                   http://www.youtube.com/watch?v=WkHRwdRz3nc

  * Després de consultar totes aquestes pàgines web i analitzar tota la informació que has llegit abans, escriu a la llibreta en què consisteix l´energia provinent de la biomasa i com es produeix i com s´aprofita. També pots anotar a la llibreta qualsevol cosa en concret que t´hagi cridat l´atenció en relació a la biomasa.

   


20130220140854-tipos-de-energia-presentacion.jpg 
 * FEINA QUE HAS DE FER : 

Consulta les webs que veuràs a continuació per a cada tipus d´energia, i fes un petit resum a la llibreta de com es pot presentar cadascuna al nostre voltant. Pots escriure algun exemple concret de cadascuna si vols. Les energies que has de resumir són, en general: 

 Energia mecànica (cinètica i potencial), Energia elèctrica (corrent elèctric), Energia interna (de les molècules que es mouen a dintre de qualsevol objecte i que tenen a veure amb la temperatura del cos), Energia electromagnètica o radiant (la solar per exemple), Energia química (de les reaccions químiques per exemple), Energia nuclear (de les centrals nuclears amb substàncies radioactives) i Energia tèrmica (deguda al calor o al pas de la calor entre uns objectes i altres).

   - Si vols més informació sobre aquests tipus d´energies, per a fer l´exercici que hi ha a sota, a més de la que apareix al llibre, consulta els següents enllaços :      (Aquí, a més de l´energia interna teniu també informació dels altres tipus d´energies).

    - Energia electromagnètica o radiant :

     http://ca.wikipedia.org/wiki/Energia_radiant    (llegeix no més el paràgraf de dalt).


    - Energia química :


            http://videos.educ.ar/play/Disciplinas/_Quimica/Dame_fuego_energia_quimica_y_combustion     (escolta el video que apareix en aquest web perquè ho explica molt bé).


    - Energia nuclear :    - Energia tèrmica :   
 Al següent enllaç us podeu descarregar un pdf amb l´examen resolt que vàreu fer de polinomis, pels que haveu de repassar per a la recuperació del proper dimarts :20130301082241-d.jpg -Aquí us deixo el video que hem grabat avuí al laboratori, de la pràctica dels escuradents de fusta, per a explicar la conservació de l´energia.


* L´explicació al video ja us la he dit al laboratori, però, per si hi ha encara algun despistat, com cal que estigui escrita a la llibreta,  us la torno a ficar aquí:

       Al trencar els escuradents en dues meitats cadascun, però sense que aquestes meitats estiguin separades del tot, el que provoquem és que a cada escuradent es magatzemi una mica d´energia potencial elàstica, ja que les fibres de fusta que mantenen units cada parell de fragments contenen aquesta energia, ja que veiem que cada fragment vol tornar a la seva posició inicial com faria una molla i si els deixem s´estiren una mica.  

       Quan afegim les dues gotes d´aigua al centre que formen els escuradents, que es veu a la foto, aquestes fibres es relaxen i lliberen la seva energia potencial elàstica magatzemada i aquesta es converteix en energia cinètica, que és la que provoca que els escuradents es comencin a moure i aquest moviment que fa l´energia cinètica aconsegueix que els fragments de fusta acabin formant una estrella com es veu al video.