Se muestran los artículos pertenecientes a Junio de 2013.

  Les notes dels examens de recuperació dels alumnes presentats, són :                               1ª Avaluació      2ª       3ª                    Nota final

  Alexandre  .....              0                0        0                            0


   Ilham         .....            2´5              --        2                           220130605102736-ciencias-7.jpgA la següent web es troben tots els temes que hem donat amb animacions i exemples i explicacions molt bones de cada concepte donat en aquest curs de 2 ESO de ciències.

Per tant el podeu consultar tot aquell que vulgui repassar o el que tingui que fer dossier o deures per l´estiu per a recuperar:


20130605105028-luz-prisma.jpgAvuí pots mirar aquests videos amb diferents experiències curioses sobre la llum i el so. Després pensa què és el que passa a cada video i perquè, o comenta amb el profe perquè passa cada cosa.

3 ESO RECUPERACIÓ MATEMÀTIQUES.

Publicado: 14/06/2013 09:01 por easyfisquim en
Aquí is indico les avaluacions que haveu de recuperar cada alumne de cada grup de 3 d´ESO. L´examen de recuperació serà el dimarts 18-Juny-2013 a les 10h a les aules T11 i T12.


                                                                      GRUP 3A

                      SAMIA  .......................................  Ha de recuperar les 3 avaluacions
                      Marta H. .....................................   Ha de recuperar la 2ª avaluació.
                      Ana J. .........................................  Ha de recuparar la 2ª i 3ª avaluacions.
                      Roger .........................................   Ha de recuperar les 3 avaluacions.
                      Diana .........................................   Ha de recuperar les 3 avaluacions.
                      Mireia .........................................   Ha de recuperar la 2ª avaluació.
                      Aida ...........................................    Ha de recuperar les 3 avaluacions.
                      Patxi ...........................................   Ha de recuperar les 3 avaluacions.


                                                                         GRUP 3D
                      
                      Carol ...........................................   Ha de recuperar les 3 avaluacions.
                      Uxia  ............................................   Ha de recuperar les 3 avaluacions.
                      
                        Aquí us indico les avaluacions que han de recuperar cada alumne/a de cada grup de l´assignatura de física i química.
    L´examen serà el dia  Dilluns 17-6-13  a les 11:30 hores a les aules A31 i A32  :

                                                                     GRUP 2A

                   Eila .............................................. Ha de recuperar la 1ª i 3ª avaluacions.
                   Carlos C. ...................................... Ha de recuperar la 1ª i 3ª avaluacions.
                   Romy ............................................  Ha de recuperar totes les avaluacions. 
                   Michelle ........................................  Ha de recuperar totes les avaluacions.

                 
                                                                      GRUP 2B

                   David B ........................................  Ha de recuperar les 3 avaluacions.
                   Vanessa ......................................  Ha de recuperar les 3 avaluacions.
                   Marc G. ........................................  Ha de recuperar les 3 avaluacions.
                   Mireia L. .......................................  Ha de recuperar les 3 avaluacions.
                   Ana ...............................................  Ha de recuperar les 3 avaluacions.
                   Mireia T. .......................................  Ha de recuperar la 2ª i 3ª avaluacions.
                   Patricia V. ....................................  Ha de recuperar solament la 3ª avaluació.- Els següents alumnes NO han aprovat l´examen de recuperació d´avuí dilluns 17-6-13 i per tant hauran de descarregar-se el dossier d´estiu i entregar-lo al Setembre fet, a més de fer l´examen de recuperació de Setembre :

                                                        David B.
                                                        Ana R.
                                                        Eila
                                                        Vanessa
                                                        Carlos C.
                                                        Patricia V.
                                                        Mireia T.
                                                        Michelle
                                                        Mireia L.
                                                        
        I també els alumnes que no s´han presentat a l´examen d´avuí 17-6-13 hauràn de recuperar al Setembre:  Romy i Marc G.
                   
 Us deixo aquí el dia i les hores i les aules dels exàmens de recuperació de cada assignatura :

                                        DILLUNS
  CATALÀ                     17-6-13            de       9 a 10                     aules T11 i T 12
  TECNOLOGIA            17-6-13                     10 a 11                   aules T11 i T12
  BIOLOGIA                   17-6-13                     11:30 a 12:30        aules T11 i T12
  SOCIALS                    17-6-13                     12:30 a 13:30        aules T11 i T12
  

                                        DIMARTS
  CASTELLÀ                 18-6-13           de      9 a 10 h                  aules T11 i T12
  MATEMÀTIQUES      18-6-13                     10 a 11                   aules T11 i T12
  FÍSICA I QUÍMICA      18-6-13                    11:30 a 12:30         aules T11 i T12
  ANGLÉS                      18-6-13                    12:30 a 13:30        aules T11 i T12


                                        DIMECRES
  MÚSICA                       19-6-13            de    8 a 9                        aula de música
  VISUAL I PLÀSTICA   19-6-13                    9 a 10                      aula PM
  EDUCACIÓ FÍSICA    19-6-13                    10 a 11                     carpa - gimnàs


  Us deixo aquí les matèries que haveu de recuperar cadascun. Més a sota al bloc teniu les dates i hores de quan es fan els exàmens de recuperació.

                                                                  GRUP 3D

 ALISON A.  ............................CASTELLÀ, SOCIALS, CATALÀ, FIS I QUIM, ANGLÉS, MÚSICA.
 JUANJO ................................. CATALÀ, FIS I QUIM, ANGLÉS, MÚSICA.
 CARLES ..........  CATALÀ, TECNO, BIOLOGIA, SOCIALS, FIS I QUIM, ANGLÉS, MÚSICA I PLÀSTICA.
 CAROL ........... CATALÀ, TECNO, BIO, SOCIALS, CASTELLÀ, MATES, FIS I QUIM, ANGLÉS, MÚSCA, EDUCACIÓ FÍSICA.
 AINHOA .................................. SOCIALS, ANGLÉS.
JASON .............CATALÀ, TECNO, SOCIALS, CASTELLÀ, FIS I QUIM, ANGLÉS, MÚSICA I PLÀSTICA.
CARLOS N.  .............................. TECNOLOGIA I MÚSICA.
CHELA ..................................... SOCIALS, FIS I QUIM, ANGLÉS, PLÀSTICA I EDUCACIÓ FÍSICA.
IBRAHIM ..................................  CATALÀ, TECNO, ANGLÉS I MÚSICA.
DENISA .......................TECNO, SOCIALS, FIS I QUIM, ANGLÉS, EDUCACIÓ FÍSICA I PLÀSTICA.
LIDIA ........................................ SOCIALS
CRISTINA .................................  SOCIALS
UXIA .................CATALÀ, TECNO, SOCIALS, CASTELLÀ MATES, FIS IQUIM, ANGLÉS, EDUCACIÓ FÍSICA, I PLÀSTICA.
DANIEL ............. CATALÀ, TECNO, BIOLOGIA, SOCIALS, MATES, FIS I QUIM, ANGLÉS, MÚSICA, I PLÀSTICA.
HUSNAIN ................................ CATALÀ, TECNO, BIO,CASTELLÀ, FIS I QUIM, ANGLÉS I PLÀSTICA.
JORGE ............ CATALÀ, TECNO, BIO, SOCIALS, CASTELLÀ, FIS I QUIM, ANGLÉS, MÚSICA I PLÀSTICA.
NARCÍS ................................... CATALÀ I CASTELLÀ.


    Aquí us deixo, tant pels de mates de 3ESO A i D  com pels de física i química de 2ESO A i B, els dossiers per l´estiu per tal de recuperar l´assignatura que teniu suspesa. Aquests dossiers també són optatius pels alumnes que han aprovat però que volen treballar una mica durant l´estiu. 

    El dossier el podeu imprimir, si no voleu copiar els enunciats a la llibreta, i després contestar als exercicis en fulls en blanc.   O, també  podeu fer-ho tot a la llibreta però cal copiar llavors els enunciats dels exercicis a la llibreta també.- Dossier de mates d´estiu pels alumnes que han de recuperar al Setembre les mates de 3ESO (Grups A i D ) :


          

ATENCIÓ :
 Recordeu que al Setembre haureu de fer un examen de recuperació a més d´entregar aquest dossier.- Dossier de ciències naturals (física i química) pels alumnes que han de recuperar al Setembre les ciències naturals de 2ESO ( Grups A i B ) :

ATENCIÓ :
 Recordeu que al Setembre haureu de fer un examen de recuperació a més d´entregar aquest dossier.


      (Si a algú li falta algun tema del llibre que m´enviï un mail a l´adreça meva que apareix aquí al bloc 
 (  profesoresobatx@hotmail.com )   i l´enviaré el tema en pdf que li falti ).

NOTA IMPORTANT :

 Per a recuperar al Setembre, a més de fer l´examen de recuperació que es farà al Setembre, cal presentar totalment fet i acabat el dossier d´estiu que us haveu descarregat de l´assignatura.