Se muestran los artículos pertenecientes a Marzo de 2013.

20130307085203-energia-y-trabajo.jpg  Ves a sota del tot del següent web, mira l´exemple que hi ha i fes-lo online i després ves on diu ENUNCIATS I AUTOAVALUACIÓ i fes els exercicis que hi ha allà :

 

        ( En aquesta web estan les solucions i a més com es resolen  els exercicis ).
20130307104839-vitrina-gases.jpg Us fico la foto del que hem fet al laboratori de com s´ha escalfat l´àcid sulfúric al barrejar-lo amb aigua i com després l´àcid clorhídric ha dissolt un tros d´alumini i s´ha menjat sencer un tros de pernil dolç.

 L´explicació, encara que ja us l´he penjada en altre post, és que l´energia química magatzemada als enllaços que uneixen els àtoms d´una substància es pot alliberar al reaccionar amb altra substància diferent (com passa al ficar un tros d´alumini dintre del vas amb àcid clorhídric), produïnt calor i la formació d´una altra substància diferent (que és la pols negra que es veu al got que és clorur d´alumini) i gas hidrogen (que és el fum que veiem que sortia del vas mentre reaccionaba l´àcid amb l´alumini.

 El vas de l´esquerra de la foto és en el que hem efegit el paper d´alumini a l´àcid clorhídric i s´ha dissolt formant clorur d´alumini negre i fum que és gas hidrogen.

El vas de la dreta és on hem afegit el pernil dolç a l´àcid clorhídric i com veieu al cap d´una estona l´àcid quasi ha dissolt la matèria orgànica del pernil i la solució s´ha tornat groga.

El vas que hi ha més a la dreta és on hem barrejat l´àcid sulfúric amb aigua i hem vist com s´escalfaba tantíssim de sobte i a més es desprenia molt gas hidrogen.


20130307105608-ac-al.jpgAquí us deixo també el mateix tipus d´explicació que he penjat abans però la que he fet a la pissarra, de lo de l´àcid amb el paper d´alumini i el pernil dolç.

  - Aquí us deixo un enllaç per descarregar-vos la foto i fer-la gran per a poder-la llegir si la voleu copiar a la llibreta:

  I us deixo també el video que hem fet al laboratori de com ha sigut la reacció de l´àcid clorhídric amb el paper d´alumini, fortament exotèrmica ( que desprèn energia, en forma de calor).


20130314104926-john-innes-compost.jpg-  La realització del següent treball o projecte us ajudarà a entendre com es transforma l´energia d´un tipus a un altre per tal d´obtenir productes profitosos per a determinades activitats, com és el cas del    COMPOST.     

 -Aquí us deixo diferents enllaços i webs perquè les consulteu i feu el treball.
 Al vostre treball han d´apareixer desenvolupats, al menys, els següents apartats (encara que si vols pots afegir més).

  1- Què és el compost i per a què serveix i per a què s´utilitza.
  2- Com s´obté o es fabrica.
  3- Quina relació té l´energia amb el procés de formació del Compost o quines energies   intervenen.
  4- Avantatges i beneficis que presenta el Compost envers altres tipus de productes.
  5- Exemples d´aplicacions reals de per a què s´utilitza el Compost a la vida real, (exemples reals que puguis trobar a internet).


 FEU GRUPS DE QUATRE I REPARTIU-VOS ELS SEGÜENTS WEBS I LA FEINA PER TAL DE FER EL TREBALL.

 - Aquestes són les webs que cal consultar per a fer el treball :

  Al final no haremos los problemas que os dije que colgaría, así que para el examen entrará sólo lo que hemos dado hasta ahora. Por tanto el jueves próximo repasaremos lo que llevamos del tema y ya está.