Se muestran los artículos pertenecientes a Mayo de 2013.

20130502105108-2013-05-02-10.28.27.jpg  Com es pot  veure a la foto, tant la calor com la temperatura com l´estructura dels cossos estan relacionades.

   L´energia transferida (o sigui el calor) entre dos cossos es tradueix o té com a conseqüència un augment de temperatura. I aquest augment de temperatura, si continua, provoca el canvi d´estructura entre els àtoms o molècules de la substància en qüestió, o sigui el canvi d´estat de la substància.

   Ja sigui de sòlid a líquid (fusió), de líquid a gas (vaporització), o si en lloc d´escalfar, refredem, passem de gas a líquid (condensació), o de líquid a sòlid (solidificació).

   Observa a la foto els diferents canvis d´estat que es poden produir, segons si refredem o escalfem la substància.
20130502115723-fred-calor-pell.jpg   Com es veu a la foto, la pell humana té uns receptors específics que detecten el pas de calor ja sigui per augment o disminució de temperatura i d´aquesta manera el nostre cos detecta si fa fred o calor.

   Aquests detectors s´anomenen corpuscle de Ruffini i corpuscle de Krause.


  Consulta els següents enllaços per a conèixer quin de cadascun és el detector del fred i quin el de la calor, i quants hi ha segons la part de la pell del cos i com funcionen :
3- Aquí teniu la pàgina del vostre llibre que parla d´aquests corpuscles. Feu un esquema a la llibreta i llegiu-la dues vegades. Descarregueu-vos la foto per a fer-la gran i llegir-la amb comoditat. Una vegada llegida la pàgina feu els exercicis 22,23 i 24 a la llibreta.


20130506083440-2013-05-06-08.19.34.jpg Descarregueu-vos aquí la foto que apareix per a fer-la en gran i poder llegir-la bé dues vegades i després fer els exercicis 13,14 i 15 a la llibreta, copiant els enunciats.

20130506084436-2013-05-06-08.19.53.jpg Descarregueu-vos aquí la foto per a llegir la pàgina dues vegades amb comoditat, fer un esquema a la llibreta amb dibuixos i tot. 20130508102943-2013-05-06-08.19.59.jpg
Descarrega´t la foto al següent enllaç per a llegir en gran el text i contestar a les preguntes següents, explicant-les bé i amb claredat.

       Llegeix primer la pàgina sencera de la foto dues vegades abans de fer res.     
                            Després, contesta a les preguntes. 1) Què té a veure la radiació amb un hivernacle?.

 2) Com explicaries mitjançant un exemple (que no fos un hivernacle, clar) que la radiació és un mecanisme de transmissió de calor?.


   3)   Quins altres tipus de radiacions, que no siguin la radiació visible o la infrarroja del calor, has vist fer servir alguna vegada?  recordes algun altre tipus de radiacions?. 
 (Per a contestar aquesta pregunta 3, pensa en les radiografies, en els mòbils, en el microones de casa, en els aparells que els metges fan servir per a fer un TAC, en la musica que escoltes a la ràdio, la tele que veus a casa, pensa en perquè et fiques crema protectora quan vas a la platja, etc).


 4)  Ara ves a la foto i fes a la teva llibreta, copiant els enunciats, els exercicis 17 i 18 que hi ha a sota d´aquesta foto que és la pàgina 213 del llibre.


 Descarrega´t la foto aquí : 

20130513095135-2013-05-13-08.35.05.jpg - Aquí teniu un resum amb els conceptes que cal que estudieu del tema de calor i temperatura per l´examen del proper divendres :

  1. Diferència entre calor i temperatura  (pàg 206 del llibre).
  2. Unitats de la calor i de la temperatura (pàg 206).
  3. Relació entre la temperatura i l´energia interna. (pàg 207).
  4. Què és calent o fred? , relació amb la temperatura.  (pàg 207).
  5. Dilatació i contracció (canvis d´estat).  (pàg 208).
  6. Escales de temperatura (fórmules). (pàg 210).
  7. El termòmetre.  (pàg 211).
  8. Formes de propagació del calor (conducció i convecció).  (pàg 212).
  9. RADIACIÓ (forma de propagació del calor i energia).  (pàg 213).
10. Conductors i aïllants tèrmics. (pàg 214).
11. Corpuscles de la pell detectors del fred i la calor.  (pàg 215). - I al següent enllaç, qui no el tingui encara, es pot descarregar el tema 5 en pdf per a estudiar, encara que ho teniu quasi tot aquí al bloc :
20130522120540-2013-05-06-08.20.44.jpgLlegiu aquesta lectura (que la podeu descarregar al següent enllaç i és la pàgina 221 del llibre) i després feu un resum de la lectura i contesteu a les preguntes que hi ha a sota del text :

- Primer de tot, a l´examen, en l´exercici 1 molts haveu calculat la x i ja està i s´haveu quedat tan panxos, i la altura h per a qui?  se l´haveu deixat sense calcular!!!

- Segon, en l´exercici 3 del triangle, molts haveu fet servir lo de sen igual a catet oposat partit hipotenusa  ... NOOO  això és solament si el triangle és un triangle rectangle, i no era el cas. S´havia de fer servir el teorema del sinus o del cosinus.

-  Tercer : En l´exercici 2 molts haveu calcular a partir de la tangent el sinus i cosinus i ja està, i tan panxos.   i la cosecante i la secant i la cotangent queee??.  I a més, us ha donat igual si l´angle alfa estava al segon quadrant o no, perquè no haveu tingut en compte molts que el sinus havia de ser positiu i el cosinus negatiu.


NOTA :  COM L´AVALUACIÓ ÉS CONTÍNUA, QUI HAGI APROVAT LA SEGONA I TERCERA AVALUACIÓ O TINGUI PROU BONA NOTA A LA TERCERA AVALUACIÓ, HAURÀ APROVAT EL CURS.

- Respecte del dijous, la Nati ja us ha enviat un mail dient-vos que cal fer. Jo hi seré el dijous a les 15h per a la gent que vulgui veure l´examen o preguntar qualsevol dubte.

- A continuació les notes de la tercera avaluació, la nota final de curs i els alumnes que han d´anar a recuperar alguna avaluació :

Els alumnes que no hi apareixen a la següent llista haurien de recuperar totes les avaluacions el dia d´examen de recuperació:


       Nom          Nota examen Trigonometria       Nota 3ª  aval       Nota final de curs      Aval a recuperar
 
Judith                               9                                  7                         7                          cap
Widad                              3,5                              5                         5                           cap
Jonathan B.                    9                                  7                          5                          cap
Jeanett                            4                                  5                          5                          cap
Jesús                              8,3                               7                          8                          cap
Ilham                               NP                               2,5                       ??                      1ª i 3ª avals
 Daniel                            9                                  7                          6                           cap
Mónica                            4                                  5                          5                           cap
M. José                         9,5                                 8                          8                           cap
Melany                            6                                  6                           6                           cap
Esteban                          10                                10                        9                            cap
Ariadna                          6                                    6                         7                            cap
Jefferson                        9                                    7                         5                            cap
Marc P.                          9,5                                 8                         8                            cap
David P.                         4                                   5                          5                            cap
Desirée                          9,5                                8                         8                             cap
Jhon                                6,6                                8                         8                            cap
Rony                               6,3                                8                          9                            cap
Naiara                            9                                    8                         9                             cap
Yolanda                          1 (no et conto              5                          5                            cap
                                      aquest i si l´altre
                                        que tens un 3,6)

Alejandro L.                    4                                   5                          5                             cap


Molta sort a la resta d´assignatures del curs i bon estiu.    Un plaer donar-vos classe !!!.