Se muestran los artículos pertenecientes a Abril de 2014.

Aquí us podeu descarregar l´examen que haveu fet del tema 3 resolt :20140401180946-adjacent-opposite-hypotenuse.gif    El sinus, el cosinus, la tangent i les altres raons trigonomètriques són funcions o expressions que fem servir per a relacionar un angle amb els costats rectes que comprenen aquest angle. 

    Per tant, diguem-ho així de manera fàcil, per tal de relacionar el segment curvilini o obertura d´un  angle amb els segments rectes que té al costat en el triangle que forma, fem servir el sinus, cosinus, etc.


    
Función seno:
sin(θ) = catet o costat Oposat / Hipotenusa
Función coseno:
cos(θ) = catet o costat Adyacente / Hipotenusa
Función tangente:
tan(θ) = catet o costat Oposat / Adyacente
    


- Mira una miqueta la següent web per veure una mica més atentament què són el sinus i el cosinus i observa també els exemples numèrics que hi ha fets :

- I al següent web tens també l´explicació de què són les raons trigonomètriques i a més diversos links per a aplicar-los a la resolució de diferents tipus de triangles :


                                           http://www.vitutor.com/al/trigo/res.html

 

-  Al següent link us deixo en pdf l´examen que haveu fet de recuperació del tema 3 resolt:
- I aquí a continuació teniu les qualificacions dels que us haveu presentat a l´examen de recuperació del tema 3 d´equacions  :

                         Noelia ..................................... 0
                         Banyi ...................................... 5
                         Eduardo ................................. 2,5
                         Marina .................................... 5
                         Jonathan ................................ 5
                         Alba ........................................ 3,5
                         Yesica .................................... 5
                         Eva ......................................... 5
                         Sandra ................................... 1,5  ---   (Has de fer el de recuperació).
                         Cristina .................................. 0,5
                         Toni ........................................ 1
                         
1- Llegeix la teoria sobre l´acceleració que apareix al següent web i fes els exercicis que t´indiqui el professor :      - exercici 1 : Apunta a la llibreta les fórmules corresponents al MRUA.

      - exercici 2 : Copia a la llibreta les gràfiques més importants del MRUA.2-  Feu les activitats de l´acceleració al següent web:
3-  Del següent web, fes els exercicis  2, 3, 4  i 6.  (En aquest web, quan facis els problemes,  si no recordes bé com es fan, si fas click en la R que hi ha a sota de cada problema et sortirà com es fa l´exercici) :
30-4-14 :

Càlcul de la velocitat mitjana d' una pilota de tenis llançada amb MRU.