Se muestran los artículos pertenecientes a Septiembre de 2014.

 Aneu al següent web i feu els exercicis 1,2,3 i 7 :

20140921234022-recortable-de-un-cubo.gif- En aquests grups farem la practica n.1 que consistirà en fer servir diferent material de laboratori (proveta, soport, vidre de rellotge, vas de precipitats, embut, balança, etc) :

  Pesar 5g de sucre, 5g de llimadures de Fe, i preparar una dissolució de 50ml de dicromat de potassi. Realitzar una taula on s’indiquen els estats d’agregació de les diferents substàncies emprades, el volum, la massa, l’aspecte i el color.

- La Practica 2 consistirà en mesurar el volum de diferents objectes irregulars fent servir aigua i una proveta:

   Mesurar el volum d’una clau o diferents objectes.
   Mesurar el volum d’un perdigó fent servir mètodes indirectes.

- La pràctica 3 consistirà a construir i després calcular el volum d’una forma regular com un cub, cilindre, etc.


20140921234431-prisrectangular.gif
20140924002314-images20.jpg
    Mireu el següent video sobre com es calcula la superfície de algunes figures regulars. Després fes els exercicis  1,2 i 3 que s’indiquen a sota:

                            http://youtu.be/eaHU8emNgW4

   1. Calcula la superfície d’un quadrat que té 2m de costat.
   2. Calcula la superfície d’un rectangle que té 5 dm de base i 2 dm 
        d’alçada.
   3. Calcula la superfície d’un triangle de 8 cm de base i 12 de altura.

20140925013829-img-20140925-012546.jpg
20140925013749-img-20140925-002633.jpgExercicis per a fer sobre superficie de figures regulares.Aquí us deixo un video que cal que mireu tranquilament per a repassar el que hem vist de canvis d´unitats amb factors de conversió:

  

20140929122026-img-20140929-120133-1.jpg