Se muestran los artículos pertenecientes a Abril de 2015.

20150408105321-20150407-122526.jpg
20150410083951-20150410-083235.jpg


20150410085100-20150410-084002-1.jpg
20150410101200-forces-19-638.jpg
20150410101913-images-10-.jpg

   ★ EXERCICI :  Calcula la força resultant  Fr  si  F1 = 1200N  i  si també F2 = 1200N.
   Digues també, i explica, cap a on es mourà la barca.


    ●  " Fixa’t que per a fer aquest exercici necessites aplicar el mètode del paral.lelogram i el teorema de Pitàgores per tal de sumar les forces que són perpendiculars ".  Si no recordes com fer-ho, mira l’article 115.


20150410102814-trabajo.png

  Quan tirem d'una corda inclinada cap amunt, estem fent realment força cap a dalt i cap a la dreta al mateix temps. Llavors podem considerar el cas com si fossin dues forces perpendicular la suma de les quals ens dirà quant val la força resultant i cap a on es mourà la caixa.
20150410104640-images-9-.jpg
20150414160031-20150414-115857.jpg   - Seguint la teoria de la Llei de Hooke de l’article 114 calcularem el valor de la constant K de diferents molles.

   Si aïllem la K de la fórmula de la Llei de Hooke, tenim :


                                       K = F / X
20150413085839-20150413-082330.jpg

  - Mira el següent video sobre la Llei de Hooke i després mira els exercicis que es fan al mateix video :

   https://youtu.be/C2FSP1yrO9o


  - Després fes els següents exercicis :

     1) Sobre una molla de K=50 N/m i de 20cm de llargària es fa una força i la molla s’estira fins al 30cm. Quina és la força que es fa?.

     2) Al fer una força de 30N sobre una molla, aquesta s’allarga des dels 20 fins als 80cm. Quina és la K de la molla?.

     3) S’estira una molla de K=3000N/m amb una certa força. La molla, la qual al principi era de 50cm, s’allarga fins als 62cm. Quina és la força aplicada?.

     4) Una molla es fa de 35cm quan tirem d’ella amb una força de 50N. Si ho fem amb una de 100N la longitud final és de 40cm.           

          a) Quant mesura la molla quan no fem cap força?.
          b) Quant val la K de la molla?.      - Quan acabis aquests exercicis pots començar a fer els exercicis 12 i 13 de la pàgina 34 del llibre.
   

   
    


   


20150414091429-20150414-090302-1.jpg


   - Fixa't com s'ha fet l'exemple de les forces perpendiculars de la foto i ves a l'article 110 i fes l'exercici que hi apareix.
20150417083104-20150417-082321.jpg
20150421121027-20150421-115231.jpg
20150420092615-20150417-085419.jpg
20150424084149-20150424-083331.jpg
20150424085339-20150424-084602.jpg
20150427085539-43c9a-ley-de-inercia.jpg
  - Consultar els següents links :
    
   1)  http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=139308

   2)  https://farmenta00.wordpress.com/2013/11/12/isaac-newton/
    
20150429093948-20150428-131911.jpg
20150429094228-20150429-084829.jpg