Se muestran los artículos pertenecientes a Diciembre de 2015.

20151202010231-20151201-084927-1-1.jpg
20151202010514-20151201-084918-1.jpg


20151202011014-20151201-085320-1.jpg
  En aquest exercici hi ha un error, ja que al passar els 120 km/h a m/s no són 25m/s sinó 33’33m/s. Però la resta del problema es fa com es veu a la foto, solament que ficant 33’33m/s en lloc de 25m/s.

         - Per a la nota de la primera avaluació es tindran en compte les notes dels exàmens, la nota de l’avaluació zero i el treball i actitud a classe :


         Nom i cognom        nota parte  2             recuperació parte 1            nota 1a avaluació

     Khalid A.                                6                                         5                                         6
     Melisa A.                                9’2                                       -                                         9
     Daniel A.                                7’2                                       -                                         6
     Estibaliz C.                             1                                         1                                         2
     Oriol C.                                   8’5                                       -                                         7
     Marc C.                                   NP                                       -                                         3
     Sonia d. D.                             7’5                                       -                                         8
     Djiba D.                                  0’25                                    5                                         3
     Mohamadou D.                    7’5                                      5                                          7
     Jesús E.                                   6’1                                      -                                          6
     Lluís F.                                   2’1                                      1                                          3
     Alba G.                                   0                                         0                                          1
     Raúl G.                                    4’11                                   -                                           5
     Nicolás G.                               7                                        -                                           7
     Álex G.                                    9’13                                   -                                           10
     Cristian G.                              2’35                                   5                                          5
     Kevin G.                                 6’6                                      -                                           8
     Aliu J.                                      9’2                                      -                                           8
     Álex L.                                    3                                         -                                           5
     Sergio M.                               6’3                                      -                                           8
     Queral M.                              0'5                                       -                                           3 
     Ántonio M.                            1                                         2                                           3
     Ángela M.                              7                                         5                                           7
     Alberto M.                             7                                         5’3                                        7
     Saray M.                                2’13                                    5                                           5
     Noelia S.                                3’6                                      2’5                                        4
     Berthe Fatoumata                1                                        5                                           3
     Ángel T.                                 7’33                                    -                                            7
     Iván V.                                   10                                       -                                            10
     Aleu V.                                   0’5                                      0’55                                      2
     Jorge B.                                  8                                         -                                            7

     
              
     

     
     

20151209173816-descarga.png
  - En aquesta adreça pots trobar aspectes i conceptes explicats sobre què és una força, magnituds vectorials, components d’una força, efectes que poden produir les forces, sistemes de forces, etc :


                      http://blocs.xtec.cat/naturalsom/2n-eso/9-les-forces/#.VmhTCtt21J8

20151210090234-images-9-.jpg
   - Aquí podeu consultar diferents aspectes sobre els canvis d’estat :

    1) https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=IrAzfNvkwMs

    2) https://m.youtube.com/watch?v=e4X42rcG42Q
20151210102538-20151210-095704.jpg
20151210122113-20151210-095730-1.jpg
20151210121857-20151210-120309-1.jpg
      
         La temperatura roman constant durant els canvis d’estat.20151210121816-20151210-121150-1.jpg
20151215082659-img-20151214-115332-1.jpg
20151214085709-descarga-1-.png
   - Aquest video és una mica llarg però explica molt bé i es veu molt bé que fan les partícules quan es produeix el canvi d’estat, i com la temperatura roman constant durant el canvi d’estat i com les partícules en aquest període fan servir l’energia per canviar d’estat i no per modificar la seva temperatura. https://youtu.be/qh61SXzGpWA