Se muestran los artículos pertenecientes a Marzo de 2015.


 - Us deixo aquí 5 vídeos amb els 5 exercicis de l’examen corregits perquè pugueu veure que haveu fet malament i perqué estudieu els que haveu de fer l’examen de recuperació el proper dilluns 9-3-15 :

 • Vídeo 1 amb l’exercici 1 :



• Vídeo 2 amb l’exercici 2 : 



• Vídeo 3 amb l’exercici 3 :



 • Vídeo 4 amb l’exercici 4 : 



• Vídeo 5 amb l’exercici 5 :








 

 
 
20150309141131-20150309-140757.jpg
 

  • RECORDEU QUE LES UNITATS DE L’ACCELERACIÓ SÓN : 

             m/s2              ( metres per segon al quadrat ) !!




 - Aquí teniu el vídeo de repàs :

  











20150407082404-u.jpg
- 1. Mireu aquest bloc i consulteu amb atenció totes les seves parts :



- 2. Com actuen les forces? :



 - 3. Aneu al següent link i feu els apartats que us digui el professor :



- 4. Què és una força i efectes que produeixen les forces :



- 5. Bloc amb apartats per a estudiar les forces :



- 6. Exercicis de vectors Força i forces concurrents :



- 7. Massa i pes :



- 8. Massa, força pes i gravetat :



- 9. Activitats per a calcular el teu pes a diferents planetes :



- 10. Activitats sobre la força pes i la gravetat :



- 11. Força magnètica :



- 12. Forces i moviment als planetes i estels :



- 13. Exemple d’examen de forces i moviment, exercicis online per a repassar :



- 14. Activitats online per a fer sobre les forces :



- 15. Animacions del moviment i forces :