Se muestran los artículos pertenecientes a Septiembre de 2015.


   1.- Al següent link pots consultar dos molt bones taules periòdiques i classificar els elements químics en funció de qualsevol propietat que desitgis, a més de consultar la informació corresponent de qualsevol element químic de a taula periòdica :                               1) http://www.ptable.com/?lang=ca


                               2) http://www.lenntech.es/periodica/tabla-periodica.htm       - També, aquí mateix al bloc, a l’esquerra i a sota a l’apartat on diu "ENLACES" teniu un link on podeu consultar una taula periòdica també amb tota la informació però en català, aquí tens el link :

                                                 
                                    http://www.edu365.cat/batxillerat/ciencies/taula/
    2.- Als següents links pots consultar informació sobre vida i treball de Dimitri Mendeleiev :

        
                             http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mendeleiev.htm


       - I si vols investigar més o saber-ne més informació sobre Mendeleiev i la seva biografia i treball, pots consultar aquesta pàgina que és més extensa :


                                  https://es.m.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Mendel%C3%A9yev


   
        - En aquest web pots llegir curiositats de la vida que va tenir Dimitri Mendeleiev :


                              http://www.100ciaquimica.net/biograf/cientif/M/mendeleiev.htm


20150917084919-metode-cientific.png

      - Aquí tens una mica de resum del que hem parlat a classe sobre el mètode científic. És una informació treta de la Wikipedia, però està més o menys bé com a resum :


        En general, totes les disciplines científiques empíriques segueixen aquests passos per arribar a coneixements vàlids:

  1. Observació: consisteix en observar els fenòmens que succeeixen a la natura. Aplicar atentament tots els sentits en un objecte o en un fenomen per tal d’estudiar-lo tal com es presenta a la realitat. Posteriorment caldrà quantificar aquests fets observables.A partir d’aquestes observacions podem detectar un fet que no es pot explicar amb les teories que coneixem, o algun succés que les contradiu.
  2. Formulació d’hipòtesis: donar raons lògiques que justifiquin per què passen aquests fenòmens. Plantejament mitjançant l’observació seguint les normes establertes pel mètode científic. Una hipòtesi pot definir-se com una solució provisional a un problema donat.
  3. Experimentació: Mètode que consisteix en l’estudi d’un fenomen reproduït generalment en un laboratori. És la fase en què investiguem, recollim informació i pensem per veure si les hipòtesis són correctes. La hipòtesi es comprova o es rebutja observant les proves i totes les dades relacionades amb ella.
  4. Extracció de conclusions: Per veure si la hipòtesi inicial es confirma o no. Si és certa passem al pas següent; si no, hem de tornar a la formulació.
  5. Elaboració d’una teoria: Una teoria es defineix com un conjunt de conceptes, definicions i proposicions interconnectades, que en especificar les relacions de les variables, ofereixen una visió sistemàtica dels fenòmens amb el propòsit d’explicar-los.


        - Aquí us deixo altres links perquè consulteu altres aspectes i exemples sobre el mètode científic:
e/
                 1) El mètode científic (1).

                   2) El mètode científic (2).

       (pot ser per a consultar aquest web et farà falta un ordinador o que el teu mòbil o tablet disposi d’una actualizació del adobe flash). Si no pots veure-ho amb el mòbil prova a casa amb el ordinador que si es pot).

                            3)  El mètodo científic (3).


    - Si algú vol practicar a més l’anglès, aquí us deixo un senzill i curt video en anglès que explica el mètode científic (EN ANGLÈS). Perquè comprovis si ho has entès, et deixo el mateix video també en castellà :

                   4) El mètode científic (en anglès).


                         
   

              - Al següent enllaç teniu una molt bona taula periòdica en català on, a més, podeu veure la classificació dels diferents elements en metalls, no metalls, semimetalls, gasos nobles, etc, a més de consultar tota la informació de cada element químic de la taula i les seves propietats més importants :


                                        
                                    - Classificació dels elements de la taula periòdica.


   Fixeu-vos que en aquesta taula periòdica podeu escollir la temperatura que desitgeu i us diu en quin estat es troba cada element a eixa temperatura (sòlid, líquid o gasós).


- Aquí teniu links per a consultar, de més senzill a més complicat, com es fan els factors de conversió que estem fent a classe, perquè pugueu repassar :

- I aquí teniu alguns webs per a practicar la notació científica :
     (Aquest és una presentació slideshare, tipus powerpoint, que està molt bé i que tracta de manera extensa la notació científica amb operacions i tot, cal que la consulteu).


     (Igual que la (4) d'abans però amb operacions amb els exponents de les potències).


20150917224040-20150917-223141-1.jpg
   Per qui vulgui comprar-lo aquí teniu la foto del llibre.20150923002708-20150922-185415-1.jpg
20150923002611-20150922-122927.jpg 

  Aquí teniu el resum que hem fet a classe destacant les característiques principals que diferencien als metalls dels no metalls.


 
20150923003430-20150917-095040.jpg
20150923105146-covalent.png

     - Consulta aquest link per a estudiar una mica l’enllaç covalent :


                  http://fisiqui4eso.blogspot.com.es/2009/11/lenllac-covalent.html         
      

   

  
20150923105556-compost-ionic2.png

     - Aquí al següent link podeu consultar l’enllaç iònic :


       http://fisiqui4eso.blogspot.com.es/search/label/enllaç%20iònic
20150924083328-enllac-metallic.png
   - 1. Aquí teniu un link amb videos interessants per a aprofundir en l’enllaç metàl.lic :

                  
                                   http://fisicaiquimica1rbat2011-12.wikispaces.com/1.6.+++++Enllaç+metàl·lic.+Sòlids+metàl·lics.+Propietats.   


   - 2. Al següent link podeu consultar l’enllaç metàl.lic, encara que està molt paregut al llibre, però ho explica amb altres paraules.


                                   http://fisiqui4eso.blogspot.com.es/2009/11/enllac-metallic.html
20150924084044-ud2-lenlla-qumic-1-638.jpg
   - Aquí teniu la informació que he tret de la Wikipèdia perquè tingueu una altra definició del que és un enllaç químic :

    

Enllaç químic

L’enllaç químic és el fenomen fisicoquímic pel qual dos o més àtoms o ions s’uneixen per a formar compostos químics, obtenint així una major estabilitat. Per tant, dos àtoms s’enllacen si l’energia assolida en la seva unió és inferior a la que tenia cadascun d’ells per separat. La gran majoria de les substàncies presents en la natura estan formades per conjunts d’àtoms vinculats entre si que, depenent dels tipus d’enllaços que presenten i les seves disposicions espacials, determinen les característiques de les substàncies. Aquests fets atorguen una gran importància a l’estudi de l’enllaç químic, convertint-lo així en una de les disciplines més importants de la química.

Com s’ha dit anteriorment, les espècies químiques realitzen unions entre si per a assolir estadis de major estabilitat, tot disminuint l’energia del sistema; aquesta estabilitat se sol donar quan el nombre d’electrons que posseeix un àtom en el seu últim nivell energètic és igual a vuit (ns2np6), estructura que coincideix amb la del gas noble més proper en lataula periòdica. A més, perquè aquest obtingui una total estabilitat, haurà de formar un enllaç amb una altra espècie. Així doncs, d’aquesta descripció podem obtenir dues conclusions: la primera, que els gasos nobles (tal com indica el seu nom) no precisen d’enllaçar-se amb cap altra substància, ja que són estables per si sols, d’aquesta manera, podem trobar àtoms d’heli (He), de neó (Ne), d’argó (Ar), de criptó (Kr) i de xenó (Xe) aïllats; i la segona, la més important i la que atorga el sentit a la disciplina de la química com a ciència bàsica és que tota la resta d’elements químics tendiran a relacionar-se i reaccionar amb d’altres per a aconseguir una major estabilitat. L’objectiu fonamental de la química serà doncs l’estudi d’aquestes reaccions, així com aprofundir en la composició de la matèria i el seu comportament. L’enllaç químic és, per tant, la disciplina encarregada de descriure les característiques de les unions entre les espècies químiques i les seves conseqüències, tant a nivell microscòpic com macroscòpic.

20150929235540-20150929-084320-1.jpg
   En aquesta foto podeu recordar com és l’àtom de Rutherford i quina estructura té. I recordar on es troben els electrons al voltant del nucli on es troben les subpartícules positives.20150929235840-20150929-084335-1.jpg
   Encara que ja teniu els enllaços per consultar unes taules periòdiques que estan molt bé, aquí us deixo una foto d’una bona taula periòdica per si cal consultar-la rapidament.20150930003836-20150929-084617-1.jpg
20150930004116-20150929-084643-1.jpg
20150930000344-20150929-084357-1.jpg
20150930000753-20150929-084435-1.jpg

  Aquí teniu de manera clara en aquesta taula com s’organitzen els electrons s i els electrons p a dintre dels perìodes de la taula periòdica per a saber els electrons de la última capa que faran servir els àtoms per a reaccionar amb altres elements, i d’aquesta manera entendre què és la valència d’un element i saber formular més endavant.20150930001206-20150929-084409-1.jpg

  Us penjo aquesta foto perquè es veu molt clarament com comparteixen els electrons els àtoms d’hidrogen i el d’oxigen quan s’acosten un a l’altre per a formar els enllaços covalents entre els hidrogens i l’oxigen i finalment formar el compost molecular o molècula d’aigua.20150930002113-20150929-084542-1.jpg
20150930002454-20150929-084419-1.jpg

  En aquesta foto podeu veure com s’uneixen els àtoms en una xarxa tridimensional mitjançant enllaços covalents per a formar no molècules, sinó macromolècules o sòlids covalents amb una xarxa tridimensional extensa.20150930002833-20150929-084458-1.jpg
20150930003214-20150929-084527-1.jpg

   Aquest esquema de taula periòdica penso que us pot ser molt útil perquè apareixen indicats els elements mes representatius de cada familia i les valències més importants que cal recordar a l’hora de formular els composts químics.

   
20150930003423-20150929-084555-1.jpg
20150930003646-20150929-084626-1.jpg