Se muestran los artículos pertenecientes a Junio de 2016.                        DOSSIER D’ESTIU MATES NIVELL 2.  ESTIU 2016.


 - Aquí teniu les activitats del dossier d’estiu amb els exercicis que cal que feu del llibre els que esteu suspesos per al Setembre i l’haveu d’entregar al tornar al Setembre el dia que feu l’examen de Setembre.

  - Cal que copieu l’enunciat dels exercicis al dossier . Dels exercicis proposats per a cada tema cal que feu al menys el 50% d’ells, o sigui cal que escolliu i feu al menys al dossier la meitat dels exercicis que es proposen per a cada tema :


(Podeu consultar també tot el que teniu penjat aquí en el bloc en l’apartat de 2ESO).                                                        TEMA 1

1. Llegir el tema 1 del volum 1 dues vegades lenta i tranquilament i fer un resum del tema 1, de cada apartat del tema 1 des de la pàgina 20 fins a la 31.

2. Fer els exercicis següents (copiant els enunciats del exercicis al dossier) de les pàgines 34, 35, 36, 37, 38 i 39 :

   47, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 68, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 95, 107, 109, 110, 111, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 137, 138 i 139.                                                          TEMA 2

3. Llegir el tema 2 del volum 1 dues vegades lenta i tranquilament i fer un resum del tema 2, de cada apartat del tema 2 des de la pàgina 42 fins a la 49.

4. Fer els exercicis següents (copiant els enunciats del exercicis al dossier) de les pàgines 52, 53, 54, 55, 56 i 57 :

   31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 85.                                                           TEMA 3

5. Llegir el tema 3 del volum 1 dues vegades lenta i tranquilament i fer un resum del tema 3, de cada apartat del tema 3 des de la pàgina 60 fins a la 67.

6. Fer els exercicis següents (copiant els enunciats del exercicis al dossier) de les pàgines 70, 71, 72, 7374 i 75 :


   28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 64, 66, 77, 78, 79, 84, 87, 91, 92, 94, 96 i 98.                                                            TEMA 4

7. Llegir el tema 4 del volum 1 dues vegades lenta i tranquilament i fer un resum del tema 4, de cada apartat del tema 4 des de la pàgina 78 fins a la 85.

8. Fer els exercicis següents (copiant els enunciats del exercicis al dossier) de les pàgines 88, 89, 90 i 91 :

   34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 62, 64, 65, 66 i 68.                                                            TEMA 5

9. Llegir el tema 5 del volum 2 dues vegades lenta i tranquilament i fer un resum del tema 5, de cada apartat del tema 5 des de la pàgina 94 fins a la 105.

10.  Fer els exercicis següents (copiant els enunciats del exercicis al dossier) de les pàgines 108, 109, 110 i 111 :

   40, 41, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 67, 69, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 88, 89 i 90.                                                             TEMA 6

11. Llegir el tema 6 del volum 2 dues vegades lenta i tranquilament i fer un resum del tema 6, de cada apartat del tema 6 des de la pàgina 114 fins a la 123.

12. Fer els exercicis següents (copiant els enunciats del exercicis al dossier) de les pàgines 128, 129, 130 i 131 :

   44, 45, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 i 95.                                                             TEMA 7

13. Llegir el tema 7 del volum 2 dues vegades lenta i tranquilament i fer un resum del tema 7, de cada apartat del tema 7 des de la pàgina 136 fins a la 145.

14. Fer els exercicis següents (copiant els enunciats del exercicis al dossier) de les pàgines 148, 149, 150, 151 i 152 :

   36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 88, 91, 92, 93, 94 i 95.


 


                
                 DOSSIER D’ESTIU FÍSICA I QUÍMICA 3ESO GRUPS A, B i C.

                                                    ESTIU 2016.


 - Aquí teniu les activitats del dossier d’estiu amb els exercicis que cal que feu del llibre els que esteu suspesos per al Setembre i l’haveu d’entregar al tornar al Setembre el dia que feu l’examen de Setembre.

                                   Cal que copieu l’enunciat dels exercicis al dossier  :

  (Podeu consultar també tot el que teniu penjat aquí en el bloc en l’apartat de 3ESO).
   AL MENYS CAL FER EL 75% DELS EXERCICIS PROPOSATS DE CADA TEMA.
                                                          TEMA 1

1. Llegeix el tema 1 tres vegades lenta i tranquilament, des de la página 6 fins a la 17.

2. Del tema 1 del llibre fes els exercicis següents de les pàgines 18 i 19 (copia els enunciats dels exercicis al dossier)  :
    
    10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37 i 39.

3. Fes un resum al dossier de cada apartat del tema des de la pàgina 6 fins a la 17.                                                            TEMA 2

4. Llegeix el tema 2 tres vegades lenta i tranquilament, des de la pàgina 26 a la 33.

5. D’aquest tema 2 del llibre fes els exercicis següents de les pàgines 34 i 35 (copia els enunciats dels exercicis al dossier)  :
 
    25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58 i 60.

6. Fes un resum al dossier de cada apartat del tema des de la página 26 fins a la 33.                                                             TEMA 3

7. Llegeix el tema 3 tres vegades lenta i tranquilament, des de la pàgina 42 fins a la 53.

8. Del tema 3 del llibre fes els exercicis següents de les pàgines 54 i 55 (còpia els enunciats dels exercicis al dossier) :

   30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55 i 56.

9.  Fes un resum al dossier de cada apartat del tema des de la página 42 fins a la 53.                                                               TEMA 4

10. Llegeix el tema 4 tres vegades lenta i tranquilament, des de la página 62 a la 75.

11. Del tema 4 del llibre fes els exercicis següents de les pàgines 76 i 77 (còpia els enunciats dels exercicis al dossier) :

    33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 62, 63 i 64.

12. Fes un resum al dossier de cada apartat del tema des de la página 62 a la 75.                                 PROJECTE COLUMNES PURIFICADORES

13. Fes un resum al dossier de tot el procés que s’ha fet al projecte que has fet a l’institut de la construcción de la columna filtradora d’aigua. Explica com s’ha fet, perquè s’ha fet i l’objectiu del projecte.
                                                              TEMA 5

14. Llegeix el tema 5 tres vegades lenta i tranquilament des de la página 84 fins a la 95.

15. Del tema 5 del llibre fes els exercicis següents de les pàgines 96 i 97 (còpia els enunciats dels exercicis al dossier) :

    23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 62 i 63.

16. Fes un resum al dossier de cada apartat del tema des de la página 84 fins a la 95.                                                               TEMA 7

17. Llegeix el tema 7 tres vegades lenta i tranquilament, des de la página 124 fins a la 135.

18. Fes un resum al dossier de cada apartat del tema des de la página 124 fins a la 135.

- La editorial Anaya disposa de llibres de text tant de física i química de 3eso com de mates de 2eso en anglès:


                                                             llibres en anglès