Se muestran los artículos pertenecientes a Mayo de 2016.

20160502083810-untitled-9-.png


- Escolta els següents videos sobre la calor i la temperatura :

    video 1 : https://www.youtube.com/watch?v=RCjWgqyNguw

    video 2 : https://www.youtube.com/watch?v=44NlUndkQ1Q

    video 3 : https://www.youtube.com/watch?v=AvNMdh7mg3U

    video 4 : https://www.youtube.com/watch?v=4kWW6C1NSB4

    video 5 : https://www.youtube.com/watch?v=mvjr4Djc3Mo


   * Després de veure els videos, contesta les següents preguntes :


 1- Quina diferència hi ha entre calor i temperatura?.

 2- Per què l’escala de Kelvin és l’escala absoluta de temperatura i no la Celsius?.

 3- Quina importancia té la temperatura i el calor per als materials?.

 4- Quan va començar o iniciar-se l’interés per l’estudi del calor?.

 5- Quina relació hi ha entre l’energia cinètica de les mol.lècules o el moviment d’aquestes i la temperatura?   i amb el calor i dilatació dels materials?.

 6- Per què penses que el calor i les corrents de convecció són importants a la vida i principalment al clima i funcionament del nostre planeta?.

 7- Quines són les principals aplicacions del calor en la industria i activitats humanes?.  

20160502093153-untitled-10-.png


  Hola, al següent enllaç teniu les notes finals del curs i qui ha de venir el dia 10 a fer la recuperació d’alguna avaluació :

-( Tengo una duda, Christian G.  ha venido hoy a hacer el examen o no se ha presentado?...es que no tengo examen suyo de trigonometría!!.  Christian si lees esto escríbeme un mail a ver qué ha pasado, o tendrás que venir el día 10 Mayo a hacer la recuperación ).

-(Noelia S. me he equivocado ahí en la lista, no tienes que venir a recuperar la primera, tienes el curso con la nota final que figura en la lista).

- (Christian G. tu nota ahí está mal, has sacado un 5 en trigonometría, asi que te sale un 5 en la tercera evaluación y un 5 también de nota final de curso. No tienes que venir a recuperar nada el dia 10).


https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaaE1DZzNpMFdIeEU/view?usp=sharing


 - Ho teniu a dalt del blog, però si teniu algún dubte o problema amb aquestes notes, em podeu escriure a :  

                                                      
profesoresobatx
@hotmail.com


20160503185627-images-3-.jpg    - Hem vist a classe una varietat de tipus de problemes a resoldre en funció del % de solut d’una solución. Als següent enllaços us deixo les fotos de com els hem resolt a classe perquè pugueu repassar i així poder fer els que ficaré aquí a continuación :


    - Primer i segon problemes corregits :

      https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaN1NqbFpIajVQQ2M/view?usp=sharing


    - Tercer problema corregit . (No es veu a la foto però diu que la solución ha d’estar al 72%) :

      https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDacjM0dnA4S2lsbW8/view?usp=sharing


    - Quart problema corregit :

       https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaUmpBRTNVSk5lMVE/view?usp=sharing


    - Cinquè problema corregit :

       https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaanlMdFEtN3Y3OTA/view?usp=sharing   * PROBLEMES A FER DEL MATEIX TIPUS QUE ELS DE LES FOTOS :

     1- Volem formar una dissolució barrejant 27g de sal amb 225g d’aigua. Calcula la concentració d’aquesta solución en % en massa de solut.

     2- Es té una solución de 869g al barrejat sucre en aigua. Calcula la quantitat de sucre que hi ha a la solución si el % de solut de la dissolució és del 25%.

     3- En un got tenim ja feta una solució de sucre en aigua. Veiem que dintre d’aquest got hi ha 125ml de líquid. Si el % de solut de la solució es del 45%, calcula els grams de sucre que hi ha a la solució.

     4- Estem al laboratori i volem preparar una solució al 60% d’acetona en aigua i sabem que la densitat de l’acetona es de 650kg/m3. Per a preparar aquesta solució al 60% d’acetona només tenim que 270ml d’acetona. Calcula quina massa d’aigua i quin volum d’aigua cal utilitzar per a preparar aquesta solució.  Calcula també quant será la massa total de la solució una vegada finalitzada.

     5- Treballem a un laboratori farmaceutic i ens demanen preparar una dissolució al 20% de benzina en oli. Sabem que la densitat de l’oli és de 910kg/m3 i la de la benzina és de 800kg/m3. Amb tot això, i sabent que hem de preparar la solució amb només 150ml de benzina, calcula la massa i el volum d’oli que cal fer servir per a preparar aquesta solució.


 - Aquí teniu un PDF amb les solucions d'aquests últims 5 problemas :


     https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDablZGeHdRZWozUWs/view?usp=sharing
20160508133206-untitled-11-.png


   - Aquí teniu un full amb les solucions dels problemes que cal que feu del llibre per a repassar :


  https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaZUFFV1R2WGUzN2M/view?usp=sharing


   - Al següent enllaç teniu corregits els exercicis 20,32 i 35 que hem fet avuí a clase:


   https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaWGxualFIVEg1QzQ/view?usp=sharing   - Aquí teniu ja els exercicis per a repassar :

        a) Aquí teniu de moment fets i explicats els exercicis 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 i 33:

            https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaT2gxdHJtcDgzWVk/view?usp=sharing


        b) Aquí teniu des del 34 al  43  :

          https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaZTlCSXd6OFp4WlE/view?usp=sharing


         c)  I per últim aquí teniu l’exercici 44  :

          https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaWDlUWFppTkIxZW8/view?usp=sharing


   A partir del 44 ja són de potencia i palanques i la resta del tema que no hem donat tant, per tant tot el que té a veure amb treball, energies cinètica, potencial i mecánica, força de fregament, etc, ja teniu tots els exercicis per a repassar, que són fins al 44.

   

20160508133554-imagesp5o2900w.jpg


   - Aquí teniu més problemes pareguts als que hem fet aquests dies a classe perquè pugueu repassar per l’examen de problemes sobre les solucions :


1- Mesclem 67g de nitrat de potassi, que és molt soluble en aigua, amb 690ml d’aigua.

     a) Calcula la concentrració d’aquesta solución en tant per cent en massa de solut.

     b) I quin seria el tant per cent en massa però de dissolvent??.

    (Aquí teniu aquest exercici 1 fet i corregit) :

   https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaUXpkTGlGZGV2V3M/view?usp=sharing


 2- Es prepara una dissolució barrejant clorur de sodi en aigua i a mescla final té una massa de 1500g. Es veu que aquesta solución té un tant per cent de solut del 35%. Calcula llavors quina és la quantitat de clorur de sodi en grams a dintre d’aquesta solució.

    (Aquí teniu l’exercici 2 fet i corregit, només que m’he equivocat i l’he posat el número 3 però és l’exercici 2 corregit):

   https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDad2pYbjlMdU5NVjQ/view?usp=sharing


 3- En una solució al 72% de solut, es veu que hi ha 700ml d’oli. Calcula els grams de benzina que hi ha en aquesta solució si sabem que la benzina és el solut en aquesta barreja. Dades :  densitat de l’oli : 950kg/m3  i  densitat de la benzina : 830kg/m3

  (Aquí teniu l’exercici 3 fet i corregit):

 https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaRFlrb3V3NXpZSFE/view?usp=sharing 4- En una fundició es vol preparar a una temperatura de 1800ºC una barreja o solución entre ferro i vanadi al 15% de vanadi, que són dos metalls que a aquesta temperatura es troben en estat líquid. Es coneix la densitat d’aquests dos metalls en aquest estat líquid que són, respectivament, la densitat del ferro a 1800ºC és de 6800kg/m3 i la del vanadi a 1800ºC és de 8600kg/m3. El dipòsit de la fàbrica està preparat per a fer la mescla i s’ha d’omplir amb 2000 litres de ferro líquid. Calcula quina massa de vanadi hi haurà en la solució i quin volum ocuparà aquest vanadi en la solución.  Indica també quina serà la massa total d’aquesta barreja una vegada refredada i convertida en una biga per a la construcción ja en estat sòlid.

   (Aquí teniu un enllaç amb aquest exercici del ferro i el vanadi fet i corregit) :

   https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaQksyczR5aVFjVjQ/view?usp=sharing


     5- Treballem a un laboratori farmacèutic i ens demanen preparar una dissolució al 20% d’àcid acetilsalicílic (aspirina) en aigua. Sabem que la densitat de l’aspirina és de 1200kg/m3. Amb tot això, i sabent que hem de preparar la solució amb només 150g d’aspirina, calcula la massa i el volum d’aigua que cal fer servir per a preparar aquesta solución.

  (Aquí teniu l’enllaç amb aquest exercici número 5 fet i corregit) :

  https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaUnYtdmR2OUVJUjQ/view?usp=sharing


20160508141253-images-4-.png


  1. Al següent enllaç teniu uns quants videos per a repassar com resoldre les equacions que hem vist i a l’últim enlláç teniu un video per a repassar els sistemes d’equacions :

 a)   http://easyfisquim.blogia.com/2016/041201-2eso-mates-nivell-2-equacions..php  b) Aquí teniu un exemple de les equacions de primer grau senzilles que no tenen fraccions :

         https://www.youtube.com/watch?v=nfBMhgd6XrM  c) I aquí teniu dos videos on podeu repassar molt bé com es fan les equacions ja més complicades que tenen fraccions i paréntesis i cal fer el mcm :

        c1)  https://www.youtube.com/watch?v=pzp9-2vkITs

         c2) https://www.youtube.com/watch?v=j09PkH5l5fY   d) Aquí teniu videos per a repassar la resolución de sistemes d’equacions :

        d1) Mètode de substitució :

               https://www.youtube.com/watch?v=h9q5rLcW73Y

        d2) Mètode de igualació :

              https://www.youtube.com/watch?v=IBsJAFUpV2c

        d3) Mètode de reducció :

              https://www.youtube.com/watch?v=hIYhtq8e8jA
            

20160513182829-untitled-13-.png


- Examens resolts i explicats també dels problemes de solucions que haveu fet. En total seran 4 exàmens: 3A1, 3A2, 3B i 3C.

   - De moment us deixo en aquest PDF l’examen corregit i resolt que van fer els alumnes del primer grup partit del 3A ESO, ja que aquest dia tenien grup partit i vaig fer diferent examen per a cada grup. Us deixo l’examen 3A1 resolt. Es tracta de que intenteu fer vosaltres els problemes, i només quan no sapigueu fer-los, llavors ja mireu les solucions i com es fan :

      - Examen del 3A1 :

  https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaYTJJQ3d5enlxTUE/view?usp=sharing


 - Aquí, teniu ja també l’examen 3A2 corregit i resolt :

       - Examen del 3A2 :

  https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaamJpSm5wV2ZHOEk/view?usp=sharing- Aquí teniu també l’examen del grup 3B corregit i resolt :

        - Examen del 3B :

    https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaRnZzcVR1X29DSVU/view?usp=sharing- Aquí l’examen del grup 3C corregit i resolt :

         - Examen del 3C : En aquest examen, a l'exercici 1 hi ha un petit error, on hi ha una resta que diu  500-300 m'he equivocat al escriure i deuria posar  2500-300 , la resta està tot bé :

   https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaWjV5Z0JhcnlhWEk/view?usp=sharing


  * ARA JA QUE TENIU ELS 4 EXÀMENS PENJATS, I DESPRÉS DE LA FEINADA DE FER-LOS I EXPLICAR-LOS I ESCANEJAR-LOS I PENJAR-LOS I TOT, A VEURE SI ELS MIREU I ELS ESTUDIEU I US PREPAREU BÉ L’EXAMEN DE RECUPERACIÓ DE LA PROPERA SETMANA. ESTUDIE-LOS MOLT I BÉ!! :)- A la següent foto teniu les formes d’expressar la concentració d’una solución per a repassar :


  https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaR3BBdGEzc3NTLU0/view?usp=sharing

  1. Aquí teniu un video on explica molt bé com fer les equacions més senzilles de totes:

     https://www.youtube.com/watch?v=8Zb_rz4skfs


   2. Aquí teniu un video on explica com fer les equacions una mica més llargues amb perèntesis :

     https://www.youtube.com/watch?v=20AK0yrlPqk


   3. Aquí teniu un video on explica ja com fer equacions amb fraccions i cal fer el mcm :

     https://www.youtube.com/watch?v=j09PkH5l5fY


   4. I aquí teniu ja els últims videos que expliquen com resoldre equacions amb fraccions i amb paréntesis i que cal fer el mcm també :

     4a)  https://www.youtube.com/watch?v=R5gBf9GDSHA

     4b)  https://www.youtube.com/watch?v=pzp9-2vkITs

     4c)  https://www.youtube.com/watch?v=q0Ke3OGz3XY

      


 - Aquí teniu les notes de les recuperacions que haveu fet avuí dimarts, i també la nota que us queda de final de curs :


  *  Estibaliz :  Has recuperat les dues avaluacions amb un 5. De nota de final de curs   tens un 5.

  *  Djiba : Has recuperat amb un 5, de nota de final de curs et queda un 5.

  *  Lluis : Has recuperat amb un 5, de nota de final de curs et queda un 6.

  *  Alba : Has recuperat amb un 5, de nota de final de curs et queda un 5.

  *  Queralt : Has recuperat amb un 5, de nota de final de curs et queda un 6.

  *  Antonio : Has recuperat amb un 5, de nota de final de curs et queda un 7.

  * Ángela : Has recuperat amb un 5, de nota de final de curs et queda un 6.

  * Aleu : No has recuperat, hauràs d’estudiar de nou les 3 avaluacions.   

20160513135425-untitled-12-.png


- Aquí us deixo, pels grups 3A, 3B i 3C de ESO, la feina que cal que feu els dies que jo no podré estar a classe, que van des del 18 fins al 27 de Maig :

 (A sota del tot d’aquest article teniu també videos per a veure sobre l’àtom, les seves parts, les teories atòmiques i la taula periòdica dels elements). - El dimecres 18-5-16 el grup 3C farà les següents activitats, són 3 :

   1) Primer de tot cal que llegiu, 2 o 3 vegades mínim amb atenció i concentració les pàgines 84 i 85 del llibre.Després fareu un resum a la llibreta de les pàgines 84 i 85 del llibre del nou tema de estructura atómica, i fareu els exercicis de la página 85 del llibre.

   2) Llegir i mirar amb atenció la página 92 i 93 del llibre i aprendre la classificació d’elements de la taula periòdica en metalls, no metalls i semimetalls i saber-ne les famílies que hi ha. Dibuixar una taula periòdica a la llibreta amb les classificacions.

   3) Consultar la següent web i llegar els primers apartats 1 i 2  que parlen de l’àtom i d’algunes teories atòmiques. Fer algún esquema o anotació a la llibreta del que vegis que és important del que has llegit i après :

     http://blocs.xtec.cat/naturalsom/4t-eso/la-taula-periodica-dels-elements/#index


 (El que no acabeu en classe d’aquestes 3 activitats ho acabareu de deures a casa). - El Dijous 19-5-16 el grup 3B i 3A farà les següent s activitats, són 3 :

     1) Primer de tot cal que llegiu, 2 o 3 vegades mínim amb atenció i concentració les pàgines 84 i 85 del llibre.Després fareu un resum a la llibreta de les pàgines 84 i 85 del llibre del nou tema de estructura atómica, i fareu els exercicis de la página 85 del llibre.

   2) Llegir i mirar amb atenció la página 92 i 93 del llibre i aprendre la classificació d’elements de la taula periòdica en metalls, no metalls i semimetalls i saber-ne les famílies que hi ha. Dibuixar una taula periòdica a la llibreta amb les classificacions.

   3) Consultar la següent web i llegar els primers apartats 1 i 2  que parlen de l’àtom i d’algunes teories atòmiques. Fer algún esquema o anotació a la llibreta del que vegis que és important del que has llegit i après :

     http://blocs.xtec.cat/naturalsom/4t-eso/la-taula-periodica-dels-elements/#index


(El que no acabeu en classe d’aquestes 3 activitats ho acabareu de deures a casa).  - El Divendres 20-5-16 el grup 3C farà les següents activitats, són 2  :

     1) Llegir amb cura i varies vegades les pàgines 86, 87 i 88 del llibre i fer un esquema de cada apartat d’aquestes pàgines a la llibreta. Després fer els exercicis 12,13,14 i 15 de la página 89 a la llibreta.

     2) Anar al següent web i llegir i resumir els punts 2.1 i 2.2 d’aquesta página web :

         http://blocs.xtec.cat/naturalsom/4t-eso/la-taula-periodica-dels-elements/#index

        (El que no acabeu en classe d’aquestes 3 activitats ho acabareu de deures a casa).  - El Dilluns 23-5-16 el grup 3B farà les següents activitats, són 2 :


      1) Llegir amb cura i varies vegades les pàgines 86, 87 i 88 del llibre i fer un esquema de cada apartat d’aquestes pàgines a la llibreta. Després fer els exercicis 12,13,14 i 15 de la página 89 a la llibreta.

      2) Anar al següent web i llegir i resumir els punts 2.1 i 2.2 d’aquesta página web :

         http://blocs.xtec.cat/naturalsom/4t-eso/la-taula-periodica-dels-elements/#index

(El que no acabeu en classe d’aquestes 3 activitats ho acabareu de deures a casa).  - El Dimarts 24-5-16 el grup 3A farà les següents activitats, són 2 :


     1) Llegir amb cura i varies vegades les pàgines 86, 87 i 88 del llibre i fer un esquema de cada apartat d’aquestes pàgines a la llibreta. Després fer els exercicis 12,13,14 i 15 de la página 89 a la llibreta.

     2) Anar al següent web i llegir i resumir els punts 2.1 i 2.2 d’aquesta página web :

         http://blocs.xtec.cat/naturalsom/4t-eso/la-taula-periodica-dels-elements/#index

(El que no acabeu en classe d’aquestes 3 activitats ho acabareu de deures a casa).  - El Dimecres 25-5-16 el grup 3C farà les següents activitats, són 3  :

    1) Llegir les pàgines 89,90 i 91 del llibre i fer-ne un esquema a la llibreta de cada apartat.

    2) Tornar a llegir les pàgines 92 i 93 del llibre i fer els exercicis 19,20,21 i 22 de la página 93 del llibre.

    3) Anar al següent web i llegir l’apartat 4 corresponent a la taula periòdica i anotar alguns punts importants que trobis respecte al que explica de la classificació de la taula periòdica dels elements :


         http://blocs.xtec.cat/naturalsom/4t-eso/la-taula-periodica-dels-elements/#index

(El que no acabeu en classe d’aquestes 3 activitats ho acabareu de deures a casa).  - El Dijous 26-5-16 el grup 3A i 3B farà les següents activitats, són 3  :


    1) Llegir les pàgines 89,90 i 91 del llibre i fer-ne un esquema a la llibreta de cada apartat.

     2) Tornar a llegir les pàgines 92 i 93 del llibre i fer els exercicis 19,20,21 i 22 de la página 93 del llibre.

     3) Anar al següent web i llegir l’apartat 4 corresponent a la taula periòdica i anotar alguns punts importants que trobis respecte al que explica de la classificació de la taula periòdica dels elements :


         http://blocs.xtec.cat/naturalsom/4t-eso/la-taula-periodica-dels-elements/#index

(El que no acabeu en classe d’aquestes 3 activitats ho acabareu de deures a casa).- El Divendres 27-5-16 el grup 3C pot veure alguns dels següents videos :

 - A més d’aquestes activitats, tots els alumnes que tinguin interés i vulguin aprofundir en el tema, cal que vegin els següents videos :


- Sobre l’àtom i les seves parts, videos 1 i 2 :

1. https://www.youtube.com/watch?v=Sy-iM1o0JXE

2. https://www.youtube.com/watch?v=4uGgsLfubww


- Sobre les teories atòmiques, videos 3 i 4 :

3. https://www.youtube.com/watch?v=za-nxN1QCrk

4. https://www.youtube.com/watch?v=ABLPs1m14wU


- Sobre la taula periòdica, videos 5,6 i 7:

5. https://www.youtube.com/watch?v=efOBfpJYaCo

6. https://www.youtube.com/watch?v=O8uXEhdSwOA

7. https://www.youtube.com/watch?v=gFWlla4ltAI


- Sobre els isòtops i la radioactivitat, videos 8,9,10 i 11 :

8. https://www.youtube.com/watch?v=kdwKumex7TE

9. https://www.youtube.com/watch?v=T1NkdQBlqdk

10. https://www.youtube.com/watch?v=oXlmD_-lJG0

11. https://www.youtube.com/watch?v=Y15JROM48yI


 - I en aquest fantàstic video teniu la història de l’univers amb la relació dels àtoms amb la vida i el nostre planeta i amb l’univers :

                            https://www.youtube.com/watch?v=5alHnPl0wos20160518010257-untitled-14-.png


 - Aquí teniu la feina que cal que feu cada dia durant les guàrdies que tindreu des del 18 fins al 27 de Maig d’aquest mes :  - EL DIMECRES 18 DE MAIG FAREU EL SEGÜENT :

 -Activitat 1 :

    1a) Primer de tot posar a la llibreta la data i el títol del tema 7 del llibre : PROPORCIONALITAT NUMÉRICA. Una vegada hagis escrit el títol a la llibreta has de llegir dues vegades lentament la página 136 i fer un petit esquema a la llibreta.

     1b) Després miraràs aquests dos videos :

            1b1) https://www.youtube.com/watch?v=6Faezw4Sv_k

            1b2) https://www.youtube.com/watch?v=CWd83SreAp0

      1c) Després faràs els exercicis 1 i 2 de la página 136 (copiant els enunciats).- EL DIVENDRES 20 DE MAIG FAREU EL SEGÜENT :

   - ACTIVITAT 2 :

       2a) Primer de tot mira aquests videos :

             2a1) https://www.youtube.com/watch?v=f03-xGPjR30

             2a2) https://www.youtube.com/watch?v=oqCDXpp977M

       2b) Després fes l’exercici 3 de la página 136 del llibre (pensa que x és a 4 será una fracció com x/4 i serà igual a 20/2).

       2c) Fes els exercicis 36,37,38,39 i 40 de la página 148 (i copia els enunciats a la llibreta!!!).- EL DILLUNS 23 DE MAIG FAREU EL SEGÜENT :

   - ACTIVITAT 3 :

       3a) Tornar a veure el següent video :

              https://www.youtube.com/watch?v=f03-xGPjR30

       3b) Després tornar a llegir dues vegades al menys amb cura i lentament la página 137 del llibre i fer l’exercici 4 de la página 137.

       3c) Després pensa amb calma una mica i intenta fer els exercicis 5 i 6 de la página 137. Si no saps fer-los, no passa res, tu intenta-ho, si al final no saps fer el 5 i el 6, passa a la página 148 i fes els exercicis 44,45 i 46.- EL DIMARTS 24 DE MAIG FAREU EL SEGÜENT :

    - ACTIVITAT 4 :

        4a) Primer de tot llegar dues vegades lentament i amb atenció la página 138 del llibre.

        4b) Després cal que mireu aquest video :

              https://www.youtube.com/watch?v=NfIOcg9cwKo

        4c) Després fareu els exercicis 7,8 i 9 de la página 138.- EL DIMECRES 25 DE MAIG FAREU EL SEGÜENT :

     - ACTIVITAT 5 :

          5a) Primer de tot llegir dues vegades amb cura, tranquilitat i atenció la página 139 del llibre, i sobretot els exemples resolts que hi ha en aquesta página. Fes un esquema d’aquesta página a la teva llibreta.

          5b) Després mira els següents videos :

               5b1) https://www.youtube.com/watch?v=o1Mu-lkgv-o

               5b2) https://www.youtube.com/watch?v=vJ3onj0baJY

           5c) Després fareu els exercicis 10,11,12 i 13 de la página 139.


  - EL DIVENDRES 27 DE MAIG FAREU EL SEGÜENT :

      - ACTIVITAT 6 :

             6a) Primer cal llegir la página 139, després cal veure el següent video :

                   https://www.youtube.com/watch?v=_RLBaU53DiE

             6b) Després feu els exercicis 61,62,63,64 i 65 de la página 150 i copieu els enunciats a la llibreta.


             6c) Després, pel cap de semana, cal veure els següents videos de proporcionalitat inversa i intentar entendre-ho i llegar les pàgines 140 i 141 per tenir una idea pel dilluns dia 30 de maig.

                   6c1) El següent video cal que comenceu a veure-lo a partir del minut 10 endavant, no des del principi. Comenceu pel minut 10 fins al final del video:

                           https://www.youtube.com/watch?v=_RLBaU53DiE

                   6c2) https://www.youtube.com/watch?v=MD4n9qyFk9Q

              6d) Per a casa feu els exercicis 14,15,16 de la página 140 i els exercicis 18 i 19 de la página 141.
20160530094533-ondas.png

  - Començarem el tema de ones i moviment vibratori i ondulatori veient els següents videos :

    * video 1 :
      
       https://www.youtube.com/watch?v=1C6h0eqvhF4

    * video 2 :

       https://www.youtube.com/watch?v=HI4PtWMNOi0

    * video 3 :

       https://www.youtube.com/watch?v=xu0Z_hx4ZTQ

    *  video 4 :

       https://www.youtube.com/watch?v=yWajRrhrDlQ

    * video 5 :

       https://www.youtube.com/watch?v=L-Y6UZqcljI

    * video 6 :
 
       https://www.youtube.com/watch?v=NU9aeHLmD-Q

     * video 7 :

        https://www.youtube.com/watch?v=jA-r20PlUl8

     * video 8 :

        https://www.youtube.com/watch?v=F7aab00MJKE      


      


20160530095827-taula-periodica.png

 - En la guàrdia d’avuí dimarts els alumnes de 3A han de veure els següents videos i després contestar a la llibreta, copiant els enunciats de les preguntes, les preguntes que apareixen aquí a sota d’aquest article que están escrites després dels enllaços dels videos :

   * video 1 :
 
     https://www.youtube.com/watch?v=gFWlla4ltAI

   * video 2 :

      https://www.youtube.com/watch?v=YJ-XDj_KrHY

   *  video 3 :

      https://www.youtube.com/watch?v=PsW0sGF5EBE  - Preguntes a contestar a la llibreta sobre els videos que has vist (copia els enunciats):

1. Què és la taula periòdica dels elements i per què serveix?.

2. Quins tres grans grups hi ha a la taula periòdica?.

3. Qui va ser el que va fer la taula final i més importants de totes les que es van proposar?.

4. Quins altres científics van proposar taules periòdiques i van contribuir al desenvolupament d’aquesta?.

5. Quin és el criteri més important pel que s’organitzen els elements a la taula periòdica?.

6. Per què la taula es diu taula periòdica??  que vol dir aquest concepte de "periòdic" associat a la taula dels elements?.

7. Quines són les propietats mé importants de cada grup d’elements de la taula periòdica?.

8. En què es diferencien fonamentalment un element d’altre de la taula periòdica?.

9. Saps de on es van formar els elements i d’on i com van sortir o es van crear?. Busca informació si no saps la resposta.

10. Quants períodes i quants grups té la taula periòdica i com s’anomenen?.    - Per si voleu consultar, aquí us deixo un enllaç a una bona taula periòdica :
  
       http://www.ptable.com/?lang=es
20160530104320-regla-inversa.png


  - A la guàrdia d’avuí dimarts fareu el següent:

    Primer veureu els videos de l’activitat 1 i després fareu 3 exercicis similars que us deixo en l’activitat 2. Cal que copieu l’enunciat dels problemes a la llibreta :
 * ACTIVITAT 1 :
 
   video 1 :  https://www.youtube.com/watch?v=n8hqFOAeFos

   video 2 :  https://www.youtube.com/watch?v=JsgNaOsMTQM
 * ACTIVITAT 2 : Ara feu vosaltres a la vostra llibreta els següents 3 problemes de proporcionalitat inversa, que si haveu vist els videos es fan igual,  (copia els enunciats a la llibreta ) :


  - Problema 1 :

   A una granja on hi ha 150 vaques, la reserva de pinso perquè puguin menjar dura 12 diez. Si el pagès compra 28 vaques més, quant temps durarà la reserva de pinso?.

   - Problema 2 :

   En una fàbrica la iluminació de la nau industrial funciona a base de bateries elèctriques. Es sap que, si de totes les bombetes que hi ha al sostre de la nau, es conecten 350 bombetes les bateries duren 8 hores.  Quantes hores duraran les bateries si en lloc de 350 bombetes es conecten només 125?.

  - Problema 3 :

   A un restaurant els cambrers obtenen una propina de 320 euros al llarg d’un mes. Decideixen repartir aquesta propina entre els cambrers que són però tenint en compte els dies que cadascun ha faltat al treball. O sigui, qui hagi faltat més al treball obtindrà menys diners de la propina.  Pedro va faltar 5 dies al llarg del mes,  Arnau 3 i  en Xavi va faltar 2 dies.  Quant s’en portarà cadascun de propina?.