Se muestran los artículos pertenecientes a Noviembre de 2016.

20161104092919-homework-3.png


- For next Monday 7-11-16 you have to do exercises from 18 to 45 from pages 174 and 175. It is not compulsory that you copy the exercises wording.

           ( wording significa " enunciado de un ejercicio" )
           ( It’s not compulsory significa que "no es obligatorio" )20161107001453-foto-dibujo-tecnico.png


 1) Mira el següent video i després contesta a la pregunta....Què és el dibuix tècnic i per a què serveix?.2) Observa el següent video i després dibuixa diferents angles a la teva llibreta i mesura’ls :3) Després de veure el següent video fes un resum a la teva llibreta dels tipus d’angles més importants que hi ha :

 


4) Mira el video i després, fent servir el compàs, dibuixa un triangle equilàter de 8cm de costat a la teva llibreta :
20161107004039-foto-wearables.jpg


 - Fes un estudi a internet, i prepara un arxiu organitzant la información, i després penja-lo al teu bloc. Has de fer un estudi exhaustiu sobre els següents wearables ( estudia què són, per a què serveixen, on es fabriquen, per a quin tipus de clients van dirigits, com funcionen, quin software necessiten, preu, marques, si és lúdic o no, tipus, etc ) :

  1- Ulleres, de realitat augmentada o no, per a jocs o no.

  2- Roba Intel.ligent.

  3- Rellotges.

  4- Sabates.20161108103229-fabricacion-xips.jpg

                 NO ADMETRÉ CORTA-PEGAS !!!


 - Aquí et deixo algun arxiu interessant per a contestar alguna de les preguntes :

 - Cerca la informació a internet i contesta a les següents preguntes :

1. Què és un xip d’ordinador o circuit integrat?.

2. Com es fabrica i quins tipus de fabricació de xips hi ha?.

3. Com és un chip i quina forma i aspecte té?.

4. A sobre de quin material es fa un chip?.

5. Quins tamanys de chips hi ha?.

6. De quins materials es fa un chip i per què es fa només d’aquests materials?.

7. Què és un semiconductor i quins semiconductors es fan servir per a fer chips?.

8. Per què es fan servir aquests semiconductors que has posat a la pregunta 7 per a fer chips i no altres?.

9. Quins països fabriquen chips?.

10. Quins tipus de semiconductors diferents hi ha?. i en què es diferencien?.

11. Quines empreses fabriquen chips?  coneixes alguna de famosa?.

12. Què és la fotolitografia?.  Per a què serveix?   i quina relació té amb la fabricació de chips?.

13. Què és un transistor i què té a veure amb un chip i la seva fabricació?.

14. Quins altres dispositius electrònics, a més dels ordinadors, porten chips?.

15. És el mateix un xip que un circuit?  i que una CPU?  i que un disc dur?   i que un microprocessador?  .... explica ben bé les diferències que hi ha.

16. Cerca informació sobre historia de com van sorgir els xips i com han evolucionat.

20161110104751-binary-naming-compounds.png
- Today friday 11-11-16 I wanna you to review the following sections doing these activities:

IF YOU DON’T FINISH THESE TASKS IN CLASS YOU WILL HAVE TO FINISH THEM AT HOME.

20161111092406-chemistry-exam.png
NAMING AND FORMULATION EXAM ABOUT OXIDES AND HYDRIDES AND IONIC AND COVALENT BONDS, POLARITY AND HIDROGEN BOND AND IONIC, COVALENT AND MOLECULAR COMPOUNDS PROPERTIES WILL BE ON NEXT FRIDAY 18-11-16.

20161114130922-molecular-crystall.jpg


- Because of the difficulties about highlighting differences between covalent and molecular crystalls I have posted here for you a video in SPANISH to be watched carefully and so understand what each one of crystalls consist of.(watch the video carefully from the beginning and after minute 5:30 when the real difference is explained).20161115004314-foto-formulacion-y-nomenclatura.jpg

- Here you have a webpage in SPANISH with exercices and explanation about formulation and naming of binary compounds. Use it for practicing :

20161117105654-kinetics-foto.png

                                                    

                                                               PHYSICS
                                           KINEMATICS UNIT. (Cinemática).

  
    - What do you know about kinematics ? : It is the study of motion and its causes.
 
             From Wikipedia we see that ... :

Kinematics is the branch of classical mechanics which describes the motion of points (alternatively "particles"), bodies (objects), and systems of bodies without consideration of the masses of those objects nor the forces that may have caused the motion.[1][2][3] Kinematics as a field of study is often referred to as the "geometry of motion" and as such may be seen as a branch of mathematics.[4][5][6] Kinematics begins with a description of the geometry of the system and the initial conditions of known values of the position, velocity and or acceleration of various points that are a part of the system, then from geometrical arguments it can determine the position, the velocity and the acceleration of any part of the system. The study of the influence of forces acting on masses falls within the purview of kinetics. For further details, see analytical dynamics.

Kinematics is used in astrophysics to describe the motion of celestial bodies and collections of such bodies. In mechanical engineering, robotics, and biomechanics[7] kinematics is used to describe the motion of systems composed of joined parts (multi-link systems) such as an engine, a robotic arm or the skeleton of the human body. - IF YOU WANT TO STUDY ALL ABOUT KINEMATICS UNIT IN ADVANCE, GO AND READ AND LEARN THIS LINK :

 

                                              ALL KINEMATIC UNIT.

20161118085509-homework-8.jpg


 - For this weekend you have to read article 78 and watch the 3 videos that are posted there about Kinematics (physics).

(Ten en cuenta que en los videos, si le das a configuración puedes poner subtítulos en castellano, por si en algún video te parece que hablan demasiado rápido).
20161121120146-foto-intel-artificial.png


 - Consulta les següents webs i després contesta a les preguntes que hi ha a sota :


NO CORTA-PEGAS !! Cal resumir!!


- PREGUNTES A CONTESTAR :

1. Escriu les ventages i desventatges de la Intel.ligència artificial.

2. Escriu un comentari personal de què penses sobre aquesta nova tecnología i com penses que pot influir a la nostra societat en un futur.

3. Segons el que has llegit, la Intel.ligència artificial pot ser útil?  per què?.

4. Segons el que has llegit, la Intel.ligència artificial pot ser dolenta?  per què?.

5. Quina relació tenen els drons amb a la Intel.ligència artificial?.

6. Què és la Intel.ligencia artificial?.

7. Quines pel.lícules hi ha que tracten sobre aquest tema?. Comenta algunes.

8. Com es va desenvolupar la Intel.ligència artificial i qui la va començar a desenvolupar?.

9. Què són els algoritmes i què tenen a veure amb la Intel.ligència artificial?.

10. Com es classifica la Intel.ligència artificial? menciona alguna classificació.

11. Com es relaciona la consciència i els sentiments amb la Intel.ligència artificial?.

12. Com pot influir aquesta tecnologia amb l’atur i amb el sector dels treballadors en un futur?.

13. Fes un bon resum de 3 noticies sobre la Intel.ligència artificial que apareixen a la web del períodic EL PAIS.

14. En què estas d’acord i en qué no amb l’article del periòdic EL MUNDO sobre la Intel.ligència artificial?.

15. Segons el web 5, què es la Intel.ligència artificial?.

16. Segons el web 5, qui és Vicenç Torra i què fa?.

17. Segons el web 5, quines son les aplicacions més importants de la Intel.ligencia artificial?.

18. Segons el web 5, per què va ser tan important l’any 1956?.

19. Segons el web 5, quines conclusions importants es poden treure en relació a la Intel.ligència artificial?.

20. Cerca altres aspectes importants sobre la Intel.ligència artificial i comenta’ls.
20161122105712-column-chart.jpg
- You can also try doing these videos about column and line charts before you begin with the lesson 4 from english eines TIC blog  :


20161122112934-distance-displacement.png

- Watch these two videos in order to check properly what distance and displacement are.
   Later prepare with your classmate a presentation (it can be a powerpoint or a video) in which your team explain the differences between both concepts using an example as done in the following videos :

 

 BEFORE FINISHING YOUR POWERPOINT OR VIDEO DON’T FORGET TO MENTION IN YOUR WORK WHY ONE IS A VECTORIAL MAGNITUD AND THE OTHER A SCALAR ONE !!!  - I post here a video where I am explaining to you, more or less, what you have to tell at your work or PowerPoint on Friday :

20161126224257-scalar-and-vector-mesurement.png


 - Watch this video and compare scalar magnitude with vector mesurement :20161126231209-vector-parts-1.png
20161126231250-vector-parts-2.png
20161126231544-line-of-action-vector.png

Motion (physics)

From Wikipedia :
       

In physics, motion is a change in position of an object over time. Motion is typically described in terms of displacement, distance, velocity, acceleration, time and speed. Motion of a body is observed by attaching a frame of reference to an observer and measuring the change in position of the body relative to that frame.

If the position of a body is not changing with respect to a given frame of reference, the body is said to be at rest, motionless, immobile, stationary, or to have constant (time-invariant) position. An object’s motion cannot change unless it is acted upon by a force, as described.

Trajectory

From Wikipedia :

A trajectory or flight path is the path that a moving object follows through space as a function of time.[1] The object might be a projectile or a satellite. For example, it can be an orbit—the path of a planet, an asteroid, or a comet as it travels around a central mass. A trajectory can be described mathematically either by the geometry of the path or as the position of the object over time.
20161126235554-trajectory.jpg


A trajectory or flight path is the path that a moving object follows through space as a function of time.[1] The object might be a projectile or a satellite. For example, it can be an orbit—the path of a planet, an asteroid, or a comet as it travels around a central mass. A trajectory can be described mathematically either by the geometry of the path or as the position of the object over time.

20161127005721-reference-system.png


Frame of reference: When you are standing on the ground, that is your frame of reference. Anything that you see, watch, or measure will be compared to the reference point of the ground. If I am standing in the back of a moving truck, the truck is now my frame of reference and everything will be measured compared to it.


- Read carefully this webpage and study how important frame reference system is :

- If you are really more interested about frame reference significance, it would be great that you watch the following video carefully at home and learn about Einstein relativity theory that are straightaway related to reference system issue :


                     * Einstein relativity theory and reference systems.
20161127012507-speed-and-velocity.png- Watch these videos about the difference between speed and velocity :

- Read the following page about speed and velocity difference : - Finally you have here a video with an example about calculating speed and average velocity :


 - Here you can practice with serveral exercices :


20161127032843-mru-movement-equation.jpg - Uniform Motion with Constant Velocity  in a straight line ( MRU or UMCV ) :

  

                          Fórmula de la velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme (MRU)Fórmula de la posición en un movimiento rectilíneo uniforme (MRU)
  - Today we’re gonna pay attention to motion graphs ( lessons 3a and 3b and lesson 4 of this webpage ) :
20161127025835-motion-equations.png    - Motion equations :
20161127034422-mru-exercise.png - Here you have extra exercicies about MRU in case you wanna practice even more :


   * EXTRA EXERCICES  1. (Let's do exercise n.15)

20161127043601-accelerated-motion.png


 - Motion with constant acceleration formula :


20161127050926-free-fall-motion.png- you can look for the same kind of exercises from the last ones, from the 17 number exercise on.

20161127182502-tipos-de-triangulos.png


- Primer de tot mira aquests dos videos :


- Copia les següents preguntes i contesta-les a la llibreta :


1. Quina diferència hi ha entre un triangle isósceles i un d’equilàter?. A més de contestar a la pregunta dibuixa un triangle de cada tipus a la llibreta.


2. Quina és la característica més destacable de qualsevol quadrat?. A més de contestar a la pregunta dibuixa un quadrat a la teva llibreta fent servir el regle.


3. Mira el següent video i després contesta a les preguntes que hi ha a sota del video.


 3a. Quina diferència hi ha entre un triangle rectangle i la resta de triangles que ja coneixes?.

 3b. Amb quina fórmula es calcula el àrea d’un triangle?.


4. Dibuixa un triangle isósceles a la llibreta i calcula la seva àrea en centímetres quadrats.


5. Quina és a fórmula per a calcular l’àrea d’un quadrat?. A més de contestar a la pregunta, dibuixa un quadrat a la teva llibreta i calcula la seva àrea en centímetros quadrats i també el seu perímetre.


6. Agafa un foli i intenta construir la figura blava de sota del tot de la página 34 del llibre, primer dibuixa-la amb el regle i després retalla-la i monta-la.


7. Per últim dibuixa i sombreja la figura de la estrella de sota de la página 39. Si no saps bé fer-ho amb l’esquema del llibre, mira aquest video per a veure ben bé com dibuixar aquesta estrella de sis puntes.
20161130020849-solve-for-x.png


- You all must know these ways when talking about isolating a variable into an equation:


1.to reflect the variable x = reflejar la variable x (cambiar x por -x)

2.to
clear the variable x = despejar la variable x (mat) / borrar el contenido de la variable x (comp.)

3.to
isolate the variable x = despejar la variable x (dejándola a un sólo lado de la ecuación)

4.to
solve for the variable x = resolver para la variable x