Se muestran los artículos pertenecientes a Agosto de 2018.

20180829200039-k1.png      * Exemples de problemes de circuits resolts pel métode de malles i métode de 
        nodes de Kirchhoff:

20180829201046-d2.png


20180829202537-d3.jpg