Se muestran los artículos pertenecientes a Noviembre de 2018.20181105110514-lleis-gasos1.png     - Consulta el següent link en relació a les lleis dels gasos de Boyle i Gay-Lussac :
     - Aquí tens el quadre amb els resultats de l’experiment que vam fer amb la  
       xeringa per a comprovar la llei de Boyle dels gasos, i a continuació l’exercici 
       que vam fer a la pissarra :


     - Fes aquesta activitat sobre la llei de Boyle dels gasos i la relació que hi ha
       entre aquesta llei i la teoria cinèticomolecular que la explica.       + Relació i connexió entre la teoria cinèticomoleular i la llei de Boyle escrita
          a la pissarra com a conclusió de l’activitat anterior :  PISSARRA.


       + Experiment pràctic per a comprovar la teoria cinèticomolecular fent servir
          la dissolució de colorant vermell tant en aigua freda com en calenta:
    
                                                                   FOTO

  
       + Aquí teniu l’informe que haveu fet sobre la pràctica anterior, on us vaig fer
          un petit resum a la pissarra. Us el deixo aquí perquè el pugueu repassar :

                                                                   FOTO


       + A continuación us deixo un PDF amb tot resumit sobre els estats 
          d’agregació de la matèria, la teoria cinèticomolecular, els canvis d’estat,
          propietats de sòlids, líquids i gasos, la lley de Boyle i Gay-Lussac i la llei
          general dels gasos, i la temperatura absoluta en kelvins, perquè pugueu  
          estudiar i repassar aquesta part del tema per l’examen.

                                                               PDF Gasos        + Expliació de la teoría cinètica-molecular, amb preguntes contestades
           sobre què és, els seus postulats, i com explica els diferents estats 
           d’agregació i les seves propietats :

                                                            Pàgina 1                    Pàgina 2

        + Dossier de recuperació del tema 2 de Gasos :


           Pàgina 1          Pàgina 2          Pàgina 3          Pàgina 4          Pàgina 5