Se muestran los artículos pertenecientes a Marzo de 2020.

20200314153407-coronavirus-stop-pic1.jpg


   CORONAVIRUS19’ CONFINEMENT PERIOD TASKS ( 16th to 20th March) :  (física i química tasques).

        
  TOTS ELS ALUMNES DE QUALSEVOL CURS, 2eso, 4eso, 1st and 2nd Batxillerat, HAN DE LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS DETENIDAMENT.                                  INSTRUCCIONS 
, de les tasques a fer, per la primera setmana de confinament :   * En aquest article es penjaran, durant el període de confinament per evitar la propagació del CORONAVIRUS COVID19, les tasques a treballar a casa pels alumnes dels cursos de Física i Química de 2ESO, 4ESO i 1st i 2nd de Batxillerat.

     En aquest article, els alumnes han de baixar fins a trobar l’apartat corresponent al seu curs, on trobaran penjades les tasques a fer durant la setmana, el material necessari, els ajuts pertinents, les dates de lliurament i la forma de fer-ho i tot el material addicional necessari per treballar adequadament des de casa. Només cal llegir tot amb cura i calma i seguir les instruccións que es van indicant en cada activitat plantejada.     Els apartats corresponents als diferents cursos els trobareu en diferents colors, verd pels alumnes de FQ 2ESO, violeta pels alumnes de FQ 4ESO, blau pels alumnes de Química 1st de Batxillerat i vermell pels alumnes de Química 2nd de batxillerat     De moment trobareu aqui les tasques a fer durant la setmana del 16 al 20 de Març, i després ja es penjaran les tasques per la setmana del 23 al 27 de Març. 

 Els alumnes trobareu, a més de les instruccions i les tasques a realitzar, videos on repassar com fer els exercicis, arxius amb la correcció i resolució dels problemes perquè pugueu consultar-los en cas de no saber ben bé com fer els exercicis i altres links i arxius amb ajuda per poder realitzar les tasques adequadament. Tot ho trobareu a l’apartat corresponent al vostre curs perfectament explicat i organitzat perquè pugueu treballar amb comoditat i amb tranquilitat des de casa. Espero que aprofiteu el material i aneu fent les tasques que es penjen aquí. Espero que ens veiem aviat de nou amb normalitat a classe i tots amb bona salut.


                  - ACTIVITATS I FEINES PER CURSOS :
  - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2ESO FQ del 16 al 20 Març.

       PRIMER DE TOT, EL QUE HAS DE FER, BENVOLGUT ALUMNE/A, ÉS LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS VARIES VEGADES i AMB MOLTA CURA.     REPETEIXO, LLEGEIX AQUESTES INSTRUCCIONS VARIES VEGADES PRIMER DE TOT!!

    En primer lloc, benvolguts alumnes de 2ESO, trobareu aquí exercicis del que estem treballant a classe sobre el càlcul de la concentració d’un solut en una solució. 
    Aquesta setmana hi ha 3 apartats a treballar: Repàs, Ampliació i Extra. Tothom ha de fer al menys els exercicis proposats als apartats de
REPÀS i AMPLIACIÓ.  Els de l’apartat EXTRA són opcionals i no obligatoris.


     > Primer cal que feu els exercicis que apareixen en l’apartat que diu "repàs" on, a més dels enunciats dels problemes, trobareu les solucions, les quals només heu de mirar en cas de que no sapigueu fer els problemes per vosaltres mateixos o per comprovar si els haveu fet correctament. Teniu de totes maneres molts videos que us he penjat explicant com es fan, així només heu de seguir-los pas a pas en cas de que tingueu problemes per a resoldrel’s.
Mireu els videos per recordar com es fan i no tindreu cap problema en resoldre els problemes que teniu com a feina.

        

     > Una vegada fets els problemes de repàs, aneu a l’apartat que diu "ampliació" i consulteu els arxius que expliquen com fer els problemes i després feu els problemes que apareixen als enunciats.


     >  Per últim tens un apartat d’exercicis "EXTRA" ( el qual és OPCIONAL i 
         OPTATIU, o sigui NO OBLIGATORI ), pels alumnes que vulguin aprofundir
         i treballar encara més. Tens els exercicis resolts en aquest apartat perquè
         puguis tu mateix copiar l’enunciat i després comprovar si l’has fet bé.


         Una vegada acabeu la feina, recordeu copiar els enunciats de les activitats i problemes a la vostra llibreta, podeu fer fotos a tot el que haveu fet cada setmana i penjar-les en un arxiu del vostre drive i crear un pdf i enviar-me aquest pdf per email. Cal que m’envieu en un pdf la feina que haveu fet al finalitzar cada setmana de treball que teniu aquí al bloc. Per tant, després de cada article penjat aquí cada setmana, has d’enviar un pdf amb la teva feina per email al professor perquè pugui veure la feina que has fet. Així llavors el primer email que m’has d’enviar amb la teva feina ha de ser abans del dilluns 23 de Març, feina que correspon a aquest article i a la primera setmana de treball de confinament i de tasques penjades aquí al bloc.    > Tasques de "Repàs": (Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).

       1) Aquí teniu una foto amb les fórmules que heu de saber i cal fer servir per
           fer els problemes de càlculs de concentracions de les dissolucions :   Pic

           Tots els alumnes que encara no ho han fet cal que acabin els exercicis del
           1 al 6 de la pàgina 53, aquí teniu els enunciats :     Enunciats        

                                         Solucions :             pag 1               pag 2


        2) Mireu aquest video fins al final per a repassar :   Video
   
            Ara, tal com has vist en el video, fes l’exercici següent en aquest enunciat :  

               Calcula la concentració en tant per cent en massa i també en g/l d’una
               dissolució que conté 87 grams de sal dissolts en 890 ml d’aigua, si saps
               que 890 ml d’aigua són també 890 grams d’aigua.


        3) Mira aquest video i després, intenta fer tu els mateixos exercicis per tu
            mateix sense mirar el video :   Video     > Tasques "d’ampliació" :(Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).

        1) Mira el següent video atentament :   Video

            Ara fes tu exactament el mateix amb aquest enunciat :

              Calcula el % en Volum de solut en una mescla homogènia o dissolució
              que s’ha preparat barrejant 15 ml d’oli en 300 ml de benzina.

              
         2) Mira aquests 2 exercicis en aquest video :    Video

             Ara fes tu exactament el mateix amb aquests 2 enunciats :

            1. Es dissolen 54ml d’aigua en una ampolla que conté 130ml d’alcohol.
                Calcula el % en volum de solut de la dissolució.

            2. Tenim una barreja de 270 ml d’oli amb benzina al 72% en volum de 
                benzina, quin és el volum que hi ha de cada component en la mescla?.


          3)  Mira aquest video sobre com calcular la massa de solut a partir del
               valor de la concentració en massa en g/l :    Video

               Ara fes tu exactament el mateix amb aquest enunciat:

                 Calcula la quantitat de sucre que es hi ha en una dissolució de 
                 600ml de volum la qual conté una concentració de 9,8 grams de 
                 sucre per litre (9,8 g/l).


           4)  Mira per últim aquest video de com s’aïlla una variable o lletra quan està
                al denominador d’una expressió matemàtica. En aquest cas son equacions
                diferents però no passa res, tu observa el video de com aïlla i calcula la 
                lletra que està a sota de la divisió o fracció. Després pensa com faries tu
                el mateix però quan la fórmula és  C = m / V (concentració igual massa del
                solut dividit pel volum de la dissolució). D’aquesta manera podràs aïllar la
                V o volum d’aquesta expressió i així calcular el volum d’una dissolució
                a partir de les dades de la concentració en g/l :   Video

                Ara fes tu exactament el mateix i aplica-ho a aquest enunciat :

                  Tenim una solució de concentració coneguda de 32 g/l d’alcohol 
                  en aigua. Ens porten al laboratori una solució en un got que conté 
                  exactament 8 grams d’alcohol.  Quin volum té la solució total que 
                  hi ha dintre del got?.

                        Per si ho necessites, aqui tens la resolució de l’exercici :    Solució     > Exercicis "EXTRA" (opcionals pels que vulguin treballar més) :

          *  I per últim, si vols encara repassar més exercicis, pots fer els següents que
           apareixen en aquests videos :    Video 1     Video 2     Video 3

          * Si encara vols fer més exercicis extra per a repassar, pots fer els que vulguis
             d’aquesta presentació, en la qual els tens tots resolts :   Exercicis


  - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 4ESO FQ del 16 al 20 Març.


   En primer lloc, benvolguts alumnes de 4ESO, trobareu aquí exercicis del que estem treballant a classe sobre el càlcul de forces en un plà inclinat. Primer cal que feu els exercicis que apareixen en l’apartat que diu "repàs" on, a més dels enunciats dels problemes, trobareu les solucions, les quals només heu de mirar en cas de que no sapigueu fer els problemes per vosaltres mateixos o per comprovar si els haveu fet correctament.
    Una vegada fets els problemes de repàs, aneu a l’apartat que diu "ampliació" i consulteu els arxius que expliquen com fer els problemes i després feu els problemes que apareixen als enunciats.


   
    PRIMER DE TOT, EL QUE HAS DE FER, BENVOLGUT ALUMNE/A, ÉS LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS VARIES VEGADES i AMB MOLTA CURA.     REPETEIXO, LLEGEIX AQUESTES INSTRUCCIONS VARIES VEGADES PRIMER DE TOT!!


    
   Una vegada acabeu la feina, recordeu copiar els enunciats de les activitats i problemes a la vostra llibreta, podeu fer fotos a tot el que haveu fet cada setmana i penjar-les en un arxiu del vostre drive i crear un pdf i enviar-me aquest pdf per email. Cal que m’envieu en un pdf la feina que haveu fet al finalitzar cada setmana de treball que teniu aquí al bloc. Per tant, després de cada article penjat aquí cada setmana, has d’enviar un pdf amb la teva feina per email al professor perquè pugui veure la feina que has fet. Així llavors el primer email que m’has d’enviar amb la teva feina ha de ser abans del dilluns 23 de Març, feina que correspon a aquest article i a la primera setmana de treball de confinament i de tasques penjades aquí al bloc.   Tasques de "Repàs" :(Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).

   1) Fes els següents exercicis que veus als enunciats, i no miris les solucions a no 
      ser que ho necessitis realment o per comprovar si els has resolt correctament :

        Exercicis 1 al 4 de forces resultants, perpendiculars o no :    

                                            Enunciats            Solucions   Tasques "d’ampliació" :(Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).


    1) Repassa el que vam fer a classe de com resoldre i calcular l’acceleració d’un
        cos que baixa o puja per un pla inclinat degut al seu pes o a l’acció d’una força
        i amb la presència d’una força de fregament. Ara a continuació, intenta resoldre
        els enunciats de problemes següents, i no miris les solucions a no ser que ho
        necessitis realment o per a comprovar si els has resolt correctament.

        Enunciats : 

          1.- Una caixa de 2kg de massa comença a pujar per un pla inclinat amb un
               angle de 30 graus amb l’horitzontal amb una velocitat inicial de 4m/s. A
               mesura que va pujant va frenant fins que comença a baixar de nou. Sabent
               que el coeficient de fregament és de 0,25 calcula l’acceleració amb la qual
               puja la caixa.


           2.- El mateix enunciat que abans, però ara calcula l’acceleració amb la qual
                la caixa baixa.


           3.- Un transportista empeny una caixa per sobre d’un pla inclinat el qual forma
                un angle de 30 graus amb l’horitzontal. Rep una trucada al mòbil i solta la
                caixa la qual comença a caure per la pendent sota l’acció del seu pes.
                Calcula l’acceleració que porta la causa si no existeix fregament.


           4.- El pes d’una caixa és de 1200N i es troba a sobre d’un pla inclinat que té
                3 metres de llarg i ascendeix una altura de 1,75m. Determineu les 
                components de la força pes a sobre del pla inclinat.


                                     
                                               Solucions dels problemes  - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 1st BATXILLERAT QUÍMICA DEL 16 AL 20 MARÇ.


    En primer lloc, benvolguts alumnes de 1st Batxillerat, trobareu aquí exercicis del que estem treballant a classe sobre el càlcul de concentració de les solucions i sobre com treballar problemes amb dilucions, que és la nova part del tema que haviem començat. 
    Us deixo penjats els problemes que cal que feu durant aquesta setmana i també penjades les solucions als problemes, perquè les consulteu en cas de necessitat. Us aconsello que primer de tot llegiu ben bé la part del tema del llibre que parla sobre les dilucions.     PRIMER DE TOT, EL QUE HAS DE FER, BENVOLGUT ALUMNE/A, ÉS LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS VARIES VEGADES i AMB MOLTA CURA.     REPETEIXO, LLEGEIX AQUESTES INSTRUCCIONS VARIES VEGADES PRIMER DE TOT!!


    
   Una vegada acabeu la feina, recordeu copiar els enunciats de les activitats i problemes a la vostra llibreta, podeu fer fotos a tot el que haveu fet cada setmana i penjar-les en un arxiu del vostre drive i crear un pdf i enviar-me aquest pdf per email. Si no podeu fer això, procureu tenir-ho tot fet a la llibreta i m’ho donareu el primer dia que tornem a classe amb normalitat.    > Tasques a fer del 16 al 20 Març :


       1) El primer de tot és que llegiu ben bé 3 vegades de la pàgina 117 a la 131.
           De moment no farem exercicis referents a les propietats de les solucions,
           però està bé que aneu llegint ja la teoria al respecte. Així que com a primera
           feina durant els dies de la setmana del 16 al 20 Març cal que llegiu cada dia
           per 3 vegades des de la pàgina 117 fins a la 131 del llibre.

       2) Cal que mireu els exemples resolts del llibre números : 9, 10 i 11 de les
           pàgines 118 i 119. Per tant cal que els mireu, estudieu, i els intenteu fer
           després sense mirar el llibre i ser capaços de fer-los per vosaltres mateixos.

       3) Fer els exercicis números 19 al 26 de la pàgina 133 del llibre. Us deixaré
           aquí penjades les solucions a aquests exercicis perquè pugueu comprovar
           si els feu correctament. 


                                               Solucions als exercicis


        4) Us penjaré aquí alguns videos amb problemes resolts perquè pugueu 
            practicar i repassar la resolució d’aquests tipus de problemes sobre
            dilucions. Observa els videos i intenta fer els exercicis per tu mateix.


                 Video 1            Video 2  (d’aquest video 2 fer només el primer exercici)

                 Video 3            Video 4             Video 5    > D’aquest video, ja us aniré dient quins exercicis heu de mirar i fer, de quin 
       minut a quin minut heu de mirar el video, intentar fer-los a casa sense mirar i           després comprovar els resultats mirant el video :      Video extra

       (D’aquest video extra  feu aquesta setmana el següent) :

                              1. exercici que comença al minut 13:12 del video
                              2. exercici que comença al minut 16:25 del video
                              3. exercici que comença al minut  25:43 del video
                              4. exercici que comença al minut  30:10 del video
                              5. exercici que comença al minut  1:27:26 del video
 

  - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2nd BATXILLERAT QUÍMICA DEL 16 AL 20 MARÇ.


    En primer lloc, benvolguts alumnes de 2nd Batxillerat, hem tingut la mala sort de no poder fer l’examen que teníem programat just per aquest divendres passat ja que havíem acabat el tema. El farem quan tornem després d’aquest perìode de confinament.

    Primer de tot, si us plau, llegiu ben ben bé tot el tema nou de Cinètica del vostre llibre e intenteu fer els exemples resolts que hi apareixen per vosaltres mateixos.  Jo us deixo penjades aquí les resolucions dels primers problemes del dossier PAU de cinètica que us vaig repartir i que vam començar ja el dijous passat.  Per tant ara us diré els problemes de cinètica del dossier que cal que tingueu fets a final de la setmana del 16 al 27 de Març, i us penjo també les resolucions del problemes perquè veieu com es fan.

    A més, ja saveu que podeu anar a l’apartat que ja coneixeu del bloc de 2nd de Batxillerat on teniu tot el material per a repassar i problemes extra i videos amb exercicis resolts per consultar.          "ABANS DE COMENÇAR, SI US PLAU, LLEGEIX TOT EL TEMA DE
          CINÈTICA QUÍMICA DEL TEU LLIBRE LENTAMENT i AMB TEMPS
          AL MENYS TRES VEGADES ABANS DE FER ELS EXERCICIS".
     PRIMER DE TOT, EL QUE HAS DE FER, BENVOLGUT ALUMNE/A, ÉS LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS VARIES VEGADES i AMB MOLTA CURA.     REPETEIXO, LLEGEIX AQUESTES INSTRUCCIONS VARIES VEGADES PRIMER DE TOT!!


    
   Una vegada acabeu la feina, recordeu copiar els enunciats de les activitats i problemes a la vostra llibreta, podeu fer fotos a tot el que haveu fet cada setmana i penjar-les en un arxiu del vostre drive i crear un pdf i enviar-me aquest pdf per email. Si no podeu fer això, procureu tenir-ho tot fet a la llibreta i m’ho donareu el primer dia que tornem a classe amb normalitat.
          > Exercicis que heu de fer aquesta setmana del dossier PAU de cinètica :

             Aquesta setmana, del següent dossier heu de fer els primers 5 exercicis :

                                             
                        Dossier d’exercicis PAU cinètica :       Enunciats         Solucions


          
          > Exercicis que heu de fer aquesta setmana del vostre llibre :


             *  Aquesta setmana, feu els següents exemples resolts del llibre. Després
                d’estudiar-los i llegir-los, has d’intentar copiar els enunciats i resoldrel’s
                per tu mateix sense mirar el llibre:

                                
                           1) Exemples resolts 1 de pag 120 del llibre, 2 de pag 127 i 3 de pag 129.

                           2) Feu els exercicis 1 al 16 de la pàgina 136 del llibre.

                               Aquí teniu les solucions per a comprovar-los :    Solucions
         > Videos que podeu veure sobre resolució d’exercicis de cinètica química
             i que podeu intentar fer-los per vosaltres mateixos després de veure els
             videos :


                              Video 1                  Video 2                     Video 3

                               Video 4                   Video 5 (teoria)         Video 6 (teoria)

                               Video 7                   Video 8                     Video 9

 


20200321152810-coronavirus-stop-pic2.jpg      CORONAVIRUS19’ CONFINEMENT PERIOD TASKS , WEEK 2 ( 23rd to 27th March ) :  (física i química tasques).

        
  TOTS ELS ALUMNES DE QUALSEVOL CURS, 2eso, 4eso, 1st and 2nd Batxillerat, HAN DE LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS DETENIDAMENT.                                  INSTRUCCIONS , de les tasques a fer, per la segona setmana de confinament :   * En aquest article es penjaran, durant el període de confinament per evitar la propagació del CORONAVIRUS COVID19, les tasques a treballar a casa pels alumnes dels cursos de Física i Química de 2ESO, 4ESO i 1st i 2nd de Batxillerat.

     En aquest article, els alumnes han de baixar fins a trobar l’apartat corresponent al seu curs, on trobaran penjades les tasques a fer durant la setmana, el material necessari, els ajuts pertinents, les dates de lliurament i la forma de fer-ho i tot el material addicional necessari per treballar adequadament des de casa. Només cal llegir tot amb cura i calma i seguir les instruccións que es van indicant en cada activitat plantejada.     Els apartats corresponents als diferents cursos els trobareu en diferents colors, verd pels alumnes de FQ 2ESOvioleta pels alumnes de FQ 4ESOblau pels alumnes de Química 1st de Batxillerat i vermell pels alumnes de Química 2nd de batxillerat     Aquesta setmana trobareu aqui les tasques a fer durant la setmana del 23 al 27 de Març, i després ja es penjaran les tasques per a la següent.

 Els alumnes trobareu, a més de les instruccions i les tasques a realitzar, videos on repassar com fer els exercicis, arxius amb la correcció i resolució dels problemes perquè pugueu consultar-los en cas de no saber ben bé com fer els exercicis i altres links i arxius amb ajuda per poder realitzar les tasques adequadament. Tot ho trobareu a l’apartat corresponent al vostre curs perfectament explicat i organitzat perquè pugueu treballar amb comoditat i amb tranquilitat des de casa. Espero que aprofiteu el material i aneu fent les tasques que es penjen aquí. Espero que ens veiem aviat de nou amb normalitat a classe i tots amb bona salut.


                  - ACTIVITATS I FEINES PER CURSOS :
 - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2ESO FQ del 23 al 27 Març.


       Com la setmana pasada, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 30 de Març.
     Aquesta setmana teniu tasques de Repàs i Ampliació que són obligatories i feines extra que són optatives.    > Tasques de " Repàs ": (Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).

       1)  Del següent arxiu has de fer només del 1 al 17, la resta no. No miris les  
           solucions (que estàn a la pag 4 de l’arxiu ) de com es fan a no ser que 
           sigui extrictament necessari :


                                                         Exercicis i solucions
       > Tasques "d’ampliació" :(Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).

        1) Fes aquestes activitats, els enunciats els trobaràs al final del tema del teu
            llibre de text. Llegeix i repassa el teu llibre per fer aquestes activitats :


                      > Activitat 1 (classificació de mescles) :        Pic
                           > Activitat 2 (esquema destil.lació) :            Pic
                           > Activitat 4 (Corbes de solubilitat) :            Pic

         > Exercicis "EXTRA" (opcionals pels que vulguin treballar més) :

       *  Intenta fer aquests exercicis, mira les solucions si ho necessites :


    - Primer i segon problemes corregits :  Copia els enunciats sense mirar les solucions :

      https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaN1NqbFpIajVQQ2M/view?usp=sharing


    - Tercer problema corregit . (No es veu a la foto però diu que la solución ha d’estar al 72%) :

      https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDacjM0dnA4S2lsbW8/view?usp=sharing


    - Quart problema corregit :

       https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaUmpBRTNVSk5lMVE/view?usp=sharing


    - Cinquè problema corregit :

       https://drive.google.com/file/d/0B-kbo82ssTDaanlMdFEtN3Y3OTA/view?usp=sharing


  - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 4ESO FQ del 23 al 27 Març.


   
   Com la setmana pasada, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 30 de Març.
     Aquesta setmana teniu tasques d’ampliació que són obligatories i feines extra que són optatives.   Tasques de " Ampliació " :(Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).   1)  Primer de tot mireu i consulteu aquesta teoria : 

                                        1- Dinàmica del moviment circular uniforme :  Explicació i imatge

                                        2- Components de la força pes en un pla inclinat :  Explicació i imatge

                                        3- Link resum lleis de Newton.            Atre resum de les lleis de Newton

                                        4- Gravitació universal de Newton :  Explicació i imatge     2) Després mireu aquest Video curt sobre les lleis de Newton :   Lleis de Newton     3) Com a tasques d’ampliació heu de fer els següents exercicis ( tots els de la 
      pag1 d’enunciats, tots els de la pag 2 excepte el 7 de la pag 2, tots els de la 
      pag 3, tots els de la pag 4 i tots els de la pag 5 excepte el 46 ) no mireu les 
      solucions fins que no sigui extrictament necessari. Mireu el video primer : 


                                > Enunciats de les 5 pàgines d’enunciats que heu de fer :


                                             Enunciats                         Solucions
    Tasques " Extra " , opcionals pels que vulguin treballar més :
      (Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).

     
        Fer els exercicis 7 de la pàgina 2 i el 46 de la pàgina 5 d’enunciats de 
      l’apartat anterior d’ampliació.             Enunciats                         Solucions

  - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 1st BATXILLERAT QUÍMICA DEL 23 AL 27 MARÇ.    > Tasques a fer del 23 al 27 Març :


          1) Llegir 2 vegades cada dia d’aquesta setmana les pàgines 120 a 128 del 
            llibre (amb cura i atenció i interés...res de llegir per llegir).


          2) Fer els exercicis números 27 al 33 de les pàgines 133 i 134 del llibre. Us  
           deixaré aquí penjades les solucions d’aquests exercicis perquè pugueu 
           comprovar si els feu correctament. 


                                           Solucions als exercicis          3) Després de llegir amb cura les pàgines 122, 123 i 124, contesta per escrit
            a aquestes dues preguntes :

                          a) Com explicaries amb claredat i concisió que una dissolució
                              necessiti de més temperatura per aconseguir bullir que el
                              mateix volum de dissolvent pur sense solut?.

                          b) I més complicat encara, com explicaries amb precisió que una
                              dissolució necessiti d’una temperatura més baixa, o sigui de
                              més fred, per aconseguir congelar-se o solidificar-se que la
                              mateixa quantitat de dissolvent pur sense solut?
                              

         4) Veieu aquests videos abans de fer els exemples indicats a sota :


                  > Propietats col.ligatives :   Link 1     Link 2     Link 3

                  > Video de propietats col.ligatives, llei de Raoult :   Video 1    Video 2

                  > Video d’exercici d’augment de la T d’ebullició :   Video

                  > Video d’exercici de descens crioscòpic :   Video

                  > Video d’exercici de pressió osmòtica :   Video

                      > Video explicatiu de les propietats col.ligatives :   Video

                      > Més de propietats col.ligatives :   Video


             Estudiar i fer elx exemples 12 de pag 122, 13 de pag 12, 14 de pag 125,
             15 de pag 127 i 16 de pag 128, fins que els puguis tornar a fer tu mateix
             sense necessitat de mirar el llibre.


  - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2nd BATXILLERAT QUÍMICA DEL 23 AL 27 MARÇ :     - Aquestes són les tasques que cal fer aquesta setmana :


    > 1. Exercicis que heu de fer aquesta setmana del dossier PAU de cinètica.

      Aquesta setmana, del següent dossier heu d’acabar els exercicis que queden 
      per fer després dels 5 primers que vàreu fer la setmana passada :

                                             
                        Dossier d’exercicis PAU cinètica :       Enunciats         Solucions


          
          > 2. Exercicis que heu de fer aquesta setmana del vostre llibre :


             *  Aquesta setmana, torneu a fer i repassar els següents exercicis :


                           1) Fer i acabar els exercicis 1 al 16 de la pàgina 136 del llibre.

                               Aquí teniu les solucions per a comprovar-los :     Solucions
        > 3. Videos que cal que torneu a veure sobre resolució d’exercicis de cinètica 
             química i que cal que torneu a intentar fer per vosaltres mateixos després 
             de veure els videos :


                              Video 1                  Video 2                     Video 3

                               Video 4                   Video 5 (teoria)         Video 6 (teoria)

                               Video 7                   Video 8                     Video 9

 

           > 4. Començar a llegir el tema 6 d’Equilibri químic. Llegir una primera vegada
              , simplement com a primera toma de contacte, el tema sencer del vostre 
               llibre, des de la pàgina 137 fins a la 164. Després de llegir el tema del
               vostre llibre podeu acudir a l’apartat del bloc on teniu el material penjat
               d’aquest tema d’equilibri i començar a consultar parts d’aquest material:

                            

                               Material del bloc del tema d’Equilibri químic.                     * Una vegada llegida la teoria podeu consultar els exemples 1,2 i 3 resolts i fets del 
                     llibre de les pàgines 142, 143 i 144,  i una vegada els estudieu, intenteu fer-los per 
                     vosaltres mateixos sense mirar el llibre.
20200328182952-coronavirus-stop-pic3.jpg         CORONAVIRUS19’ CONFINEMENT PERIOD TASKS , WEEK 3 ( 30th March to 3rd April ) :  (física i química tasques).

        
  TOTS ELS ALUMNES DE QUALSEVOL CURS, 2eso, 4eso, 1st and 2nd Batxillerat, HAN DE LLEGIR AQUESTES INSTRUCCIONS DETENIDAMENT.                                  INSTRUCCIONS , de les tasques a fer, per la tercera setmana de confinament :   * En aquest article es penjaran, durant el període de confinament per evitar la propagació del CORONAVIRUS COVID19, les tasques a treballar a casa pels alumnes dels cursos de Física i Química de 2ESO, 4ESO i 1st i 2nd de Batxillerat.

     En aquest article, els alumnes han de baixar fins a trobar l’apartat corresponent al seu curs, on trobaran penjades les tasques a fer durant la setmana, el material necessari, els ajuts pertinents, les dates de lliurament i la forma de fer-ho i tot el material addicional necessari per treballar adequadament des de casa. Només cal llegir tot amb cura i calma i seguir les instruccións que es van indicant en cada activitat plantejada.     Els apartats corresponents als diferents cursos els trobareu en diferents colors, verd pels alumnes de FQ 2ESOvioleta pels alumnes de FQ 4ESOblau pels alumnes de Química 1st de Batxillerat i vermell pels alumnes de Química 2nd de batxillerat     Aquesta setmana trobareu aqui les tasques a fer durant la setmana del 30 Març al 3 d’Abril, i després ja es penjaran les tasques per a la següent.

 Els alumnes trobareu, a més de les instruccions i les tasques a realitzar, videos on repassar com fer els exercicis, arxius amb la correcció i resolució dels problemes perquè pugueu consultar-los en cas de no saber ben bé com fer els exercicis i altres links i arxius amb ajuda per poder realitzar les tasques adequadament. Tot ho trobareu a l’apartat corresponent al vostre curs perfectament explicat i organitzat perquè pugueu treballar amb comoditat i amb tranquilitat des de casa. Espero que aprofiteu el material i aneu fent les tasques que es penjen aquí. Espero que ens veiem aviat de nou amb normalitat a classe i tots amb bona salut.


                  - ACTIVITATS I FEINES PER CURSOS :
 - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2ESO FQ del 30 Març al 3 d’Abril.


       Com la setmana pasada, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 6 d’Abril.
     Aquesta setmana teniu només tasques d’Ampliació que són obligatories.     > Tasques de " Ampliació ": (Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).

       1)  Fes les següents activitats i exercicis ( copia els enunciats a la llibreta ) :

      + 1A)  Activitats 1 a 4 sobre solucions :     Enunciats      

           No miris les solucions fins que no sigui absolutament indispensable :     Solucions


         + 1B)  Instruccions per les següents activitats:  Abans de fer les activitats 5 a 8, cal que llegeixes molt bé
            el text dels enunciats. Cal que els llegeixis al menys 5 vegades abans de fer res, que els meditis, i que
            reflexionis sobre el que es diu en ells. Després, mira amb cura les dades numèriques que es propor-
            cionen a les taules en alguns dels exercicis. I ja després comença a llegir les preguntes i a intentar
            contestar-les. Són activitats per a meditar i reflexionar sobre tot el que has après en aquest tema, 
            llavors ho has d’agafar amb calma.  Tens les solucions a les activitats, però no les miris a no ser que 
            sigui totalment indispensable i ho necessitis de veritat per poder contestar les preguntes i per compro-
            var si ho saps fer i si has contestar les preguntes correctament :


                           > Activitat 5 (mescla natural sal de roca) :    Pic        Solucions
                           > Activitat 6 (Corbes de solubilitat) :            Pic         Solucions
                           > Activitat 7 (aliatges) :                              Pic        Solucions
                           > Activitat 8 (Destil.lador solar) :                 Pic         Solucions     - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 4ESO FQ del 30 Març al 3 d’Abril.


   
   Com la setmana pasada, hauràs de presentar aquestes tasques fetes enviant un email al teu professor, ja sigui amb un pdf o enviant les fotos de la teva llibreta amb els exercicis fets. Hauràs d’enviar els exercicis fets abans del dilluns 6 d’Abril.
     Aquesta setmana teniu tasques d’ampliació que són obligatories i feines extra que són optatives.   Tasques de " Ampliació " :(Tothom ha de copiar els enunciats a la llibreta).   1)  Primer de tot consulteu la teoria i els exemples resolts que us poso aquí 
       d’aquesta nova part del tema de forces NO CONCURRENTS. Cal que veieu i
       estudieu primer la teoria i mireu els videos que us penjo aquí i feu per vosal-
       tres mateixos a la vostra llibreta els mateixos exercicis que teniu aquí als vi-
       deos i als exemples resolts. Per tant aquesta setmana heu d’estudiar aquesta
       teoria, i fer a la vostra llibreta els exercicis que apareixen als videos i als e-
       xemples resolts i enviarme’ls a final de setmana. Per tant, fixa’t bé, només hi
       ha un apartat ( el 7 ) on ja diu que no has de fer aquests exercicis (ja ho diu 
       que només és un apartat per a consultar exercicis resolts), però tota la resta, 
       has de fer els mateixos problemes a la teva llibreta. Per tant, has de copiar els
       enunciats, i després de veure els videos, els has de fer per tu mateix a la teva
       llibreta i després enviarme’ls fets abans del dilluns 6 d’Abril per email. Així lla-
       vors has de fer a la teva llibreta, per tu mateix sense mirar els resultats, els
       problemes que apareixen als apartats següents del 1 al 9, excepte el 7 que 
       no els has de fer : + Forces NO CONCURRENTS :


 
                                                
 
                                                  

                                                
       8)    > VIDEO WITH PROBLEM’S SOLUTION.


       9)    + Now try by yourself the following exercises about non concurrent parallel forces:

                           Wording exercise 1 :   FOTO  ( like forces )
                           Solution exercise 1:     FOTO 

                           Wording exercise 2 :    FOTO( unlike forces )
                           Solution exercise 2 :    FOTO
      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 1st BATXILLERAT QUÍMICA DEL 30 Març AL 3 d’Abril.    > Tasques a fer del 30 Març al 3 d’Abril : ( Com encara no he rebut res de
        vosaltres aquesta setmana anterior, us torno a posar el mateix material que
        ja tenieu perquè suposo que no us ha donat temps a fer tant d’exercici a més
        que hi ha molta teoria nova per estudiar d’aquesta part nova del tema. Per 
        tant us torno a posar la mateixa feina perquè pugueu acabar els problemes i
        a més repassar la part de teoria nova i repassar els exemples resolts que heu
        de fer, i també pugueu repassar els problemes dels videos que us he penjat :


          1) Llegir 2 vegades cada dia d’aquesta setmana les pàgines 120 a 128 del 
            llibre (amb cura i atenció i interés...res de llegir per llegir).


          2) Fer els exercicis números 27 al 33 de les pàgines 133 i 134 del llibre. Us  
           deixaré aquí penjades les solucions d’aquests exercicis perquè pugueu 
           comprovar si els feu correctament. 


                                           Solucions als exercicis          3) Després de llegir amb cura les pàgines 122, 123 i 124, contesta per escrit
            a aquestes dues preguntes :

                          a) Com explicaries amb claredat i concisió que una dissolució
                              necessiti de més temperatura per aconseguir bullir que el
                              mateix volum de dissolvent pur sense solut?.

                          b) I més complicat encara, com explicaries amb precisió que una
                              dissolució necessiti d’una temperatura més baixa, o sigui de
                              més fred, per aconseguir congelar-se o solidificar-se que la
                              mateixa quantitat de dissolvent pur sense solut?
                              

         4) Veieu aquests videos abans de fer els exemples indicats a sota :


                  > Propietats col.ligatives :   Link 1     Link 2     Link 3

                  > Video de propietats col.ligatives, llei de Raoult :   Video 1    Video 2

                  > Video d’exercici d’augment de la T d’ebullició :   Video

                  > Video d’exercici de descens crioscòpic :   Video

                  > Video d’exercici de pressió osmòtica :   Video

                      > Video explicatiu de les propietats col.ligatives :   Video

                      > Més de propietats col.ligatives :   Video


             Estudiar i fer elx exemples 12 de pag 122, 13 de pag 12, 14 de pag 125,
             15 de pag 127 i 16 de pag 128, fins que els puguis tornar a fer tu mateix
             sense necessitat de mirar el llibre.      - TASQUES A FER PELS ALUMNES DE 2nd BATXILLERAT QUÍMICA DEL 30 Març al 3 d’Abril :     - Aquestes són les tasques que cal fer aquesta setmana : 

      Com haveu tingut prou feina la setmana passada i encara veig que necessiteu repassar una mica més  
      alguns problemes de cinètica, aquesta setmana cal que repasseu una mica més els problemes que us 
      queden per acabar del tema de cinètica i els videos que us vaig penjat la setmana passada, i un penjaré
      aquí alguna ajuda més respecte dels problemes de cinètica que m’haveu dit que haveu tingut més dificul-
      tats.   Per altra banda, us torno a posar com a feina aquesta setmana també el començar a llegir la teoria
      del nou tema d’equilibri químic i començar a estudiar i fer els primers exemples resolts del tema que us 
      indico aquí a sota en l’apartat 2.           > 1.  Material complementari per tornar a fer i estudiar el problema de cinè-
                tica 3 de la sèria 1 de les PAU del 2017 : ( ho penjaré aviat )        > 2. Començar a llegir el tema 6 d’Equilibri químic. Llegir una primera vegada
              , simplement com a primera toma de contacte, el tema sencer del vostre 
               llibre, des de la pàgina 137 fins a la 164. Després de llegir el tema del
               vostre llibre podeu acudir a l’apartat del bloc on teniu el material penjat
               d’aquest tema d’equilibri i començar a consultar parts d’aquest material:

                            

                               Material del bloc del tema d’Equilibri químic.                     * Una vegada llegida la teoria podeu consultar els exemples 1,2 i 3 resolts i fets del 
                     llibre de les pàgines 142, 143 i 144,  i una vegada els estudieu, intenteu fer-los per 
                     vosaltres mateixos sense mirar el llibre.