Se muestran los artículos pertenecientes a Diciembre de 2018.20181205104010-graf-escalfament-subst-pura-pic1.png                                              CANVIS D’ESTAT.   - Canvis d’estat d’agregació de la matèria que anem a estudiar.


   - Què és un canvi d’estat?.

   - Experiment que hem fet al laboratori del canvi d’estat de VAPORITZACIÓ d’aigua
     pura i d’aigua amb sal. Mesurem com augmenta la temperatura a l’escalfar i com
     aquesta roman constant durant el canvi d’estat de líquid a gas. Després el proper
     dia construim la gràfica d’escalfament amb les dades obtenides per cada grup al
     mesurar les temperatures a cada minut. Fixeu-vos a les fotos com (segons la qua-
     litat del termòmetre emprat) l’aigua pura bull entorn als 100ºC mentres que l’aigua
     amb sal el termòmetre marca fins a 105ºC com a temperatura de canvi d’estat al
     principi, ja que després va canviat conforme es vaporitza l’aigua i es concentra més
     la sal, ja que no és una substància pura sinó una mescla.


           Foto 1     Foto 2     Foto 3     Foto 4     Foto 5     Foto 6     Foto 7     Foto 8

                                  Foto 9     Foto 10   Foto 11   Foto 12   Foto 13


                     Foto de la gràfica d’escalfament construïda a partir de les dades
                     de temperatures obtingudes al laboratori.

                                                                   FOTO
    - Pràctica de la sublimació del iode i de la sublimació inversa o regressiva fent servir
      un matraç amb gel :


                                Foto 1     Foto 2     Foto 3     Foto 4     Foto 5    
    
                                        Foto 6     Foto 7    Foto 8     Foto 9


                        +  Resum o informe de la pràctica a la pissarra :   FOTO

     - Pissarra amb els principals tipus de vaporitzacions : Evaporació i ebullició :


                        FOTO Pissarra :   Diferències entre evaporació i ebullició     - Canvi de la temperatura d’ebullició d'un líquid pur amb l’altura i la pressió :  
( Cal veure el video i després escriure l'explicació que es dóna del perquè de l'experiment i procés ).


                                               Consulta aquesta Website.       - Foto de l'esquema de la muntanya on la temperatura d’ebullició d'un líquid pur 
         canvia amb l'altura i per tant també amb la pressió: 


                                                              FOTO.


    
                
20181210231907-forces-title-pic.png


     - Let’s check these first links in order to find out what a force is and which is the 
       best way to explain it by writting :                                       a) FORCES AND DYNAMICS.

                                   b)  What is a force?.

                                      c) Forces for kids.

                      d) What a dynamometer is.


                                            e) Forces, motion and gravity.     + Now, take your workbook and answer these questions using your own words:

                                1- What is a foce?

                                2- How can be forces measured?.

                                3- What is the connection between forces and acceleration?.


     - Vector parts.     + Forces LINK 1 ( forces problems about concurrent and non concurrent forces )

     + Forces LINK 2 (examples of kind of forces )

     + Forces LINK 3 ( links to websites about forces, dynamics and kind of forces )

     + Forces LINK 4 ( normal force and equilibrium force )

     + Forces LINK 5 ( weight, mass and gravity force )

     + Forces LINK 6 ( friction force and video about Newton’s laws )

     + Forces LINK 7 (physicsclassroom website about the whole Forces lesson)
      - Forces, vectors and Newton’s laws worksheets and peer  talking assessment 
        rubric :
               Vector’s part sheet 1


             - Concurrent forces LINK

                              In physics, concurrent forces are defined as forces that pass through a 
                             common point. In other words, a concurrent force system is a set of two or
                             more forces whose lines of action intersect at a point at the same time.

                          * Concurrent forces image example :     FOTO

                          * Concurrent forces Video example exercise :   VIDEO


                      * Net Force calculation on concurrent forces exercises with the 
                         same and opposite direction :   LINK  

                      * Concurrent forces exercises :  Page 1        Page 2
                         And the exercises solutions :   Page 3        Page 4

                       * Tug of war game, concurrent forces exercise example :  FOTO

                       * Parallelogram method to get net Force :  FOTO 1     FOTO 2

                       * Parallelogram method exercises 1 i 2 :  FOTO 1      FOTO 2

                       * Parallelogram method for balanced forces in equilibrium :  FOTO

                       * Concurrent forces ex1 : FOTO

                       * Concurrent forces ex3 : FOTO

                       * Concurrent forces SCALE ex5 : FOTO

                       * Exam from past year about concurrent and non concurrent forces :
                 
                                                                 FOTO

  (At the following pic you find the answers to the exercises from this exam) : LINK                       * More complicated exercises examples related to concurrent forces
                          when involving coplanar ( 2-dimensional ) forces. Examples about
                          two tugboats towing a cargo ship (exercise 1) :    LINK
             - Non concurrent forces :  LINK

                        A couple is an example of a non-concurrent force because its 
                       line of action does not intersect at one point.

                            * Non concurrent forces image example :       FOTO

                       * This is a great link where you can find and learn a lot about
                          working out resultant net forces on non concurrent like and 
                          unlike parallel forces systems :   LINK

                          ** And here you can check it but in a pdf file :  PDF
 - What’s a TORQUE ?  A TORQUE is … ( read also this website )

 - Website with problems having a TORQUE  involved :  Website


 - You can follow a nice explanation video about NON CONCURRENT PARALLEL FORCES separated certain distance :

        * At this link you can look up how to work out the resultant of of parallel coplanar forces :   LINK
         + And at this website you have a very clear explanation about an example of two unlike parallel forces
            exercise and how to find out the net resultant force and where its point of application is plot :

                                                                             WEBSITE  -  After you’ve practiced and watched the different videos, try to do the following exercise by your own. Check previous videos as many times as you need to develope the exercise by yourself. In case you cannot achieve the problem’s solution you have the problem explained at the video below :
  > Exercise :

          A 15kg metal bar 6m long has two objects hanged at the opposite ends of the bar. At the left end of the bar hangs an 20kg object and at the right end of the bar the second 30kg object. Find where exactly the net force must be placed in order not to let the system fall. Work out the value of the net or balance force, the exact spot it must be placed, the direction and if it is like or unlike to the forces involved initially.

       + Now try by yourself the following exercises about non concurrent parallel forces:

                           Wording exercise 1 :   FOTO  ( like forces )
                           Solution exercise 1:     FOTO 

                           Wording exercise 2 :    FOTO( unlike forces )
                           Solution exercise 2 :    FOTO
       + Activity about first Newton’s law :  Watch these VIDEO1 and VIDEO2
                                                                      then do the following :


           a) What’s the first Newton’s law and what does it talk about? Write the answer
               down on your notebook. Make a Word file to do it if you prefer.

           b) Draw an outline or a design or an example in which you could explain the
               first Newton’s law is being applied.        + Activity about second Newton’s law :  


            a) Read what this website has to say about second Newton’s law and
                summarize the most important at your notebook or on a Word file.

            b) Go to this SIMULATOR website and check how second Newton’s law
                can change objects’ motion.        + Activity about third Newton’s law :  


           a) Read the text at the following LINK and write on your notebook what
               third Newton’s law is and what it says. You can achieve the activity on
               a Word file too if you prefer.

           b) Go to this LINK and give an answer to every example and draw the 
               action and reaction forces acting in each one.         + NET FORCE and 2nd Newton’s law : Go to this link.

         + RESISTIVE OR FRICTION FORCE and 2nd Newton’s law : 
 
            Take a look at this LINK1 and later at this link2.

         + Next check this fantastic webpage about 2nd Newton’s law and all the main
            issues involved. You’ll find drawings, exercises, examples, definitions, it is
            just great!! , it also explains friction force with exemples :

                                      LUMEN PHYSICS 2nd NEWTON’S LAW.         + NEWTONS’S LAWS GLIMPSE :   FOTO   ( text with gaps to fill out )          + Specific ACTIVITIES ABOUT 2nd NEWTON’S LAW :


           * Steps to follow to work out 2nd Newton’s law problema with friction force
              involved. Check it to see how to figure out this kind of problems :  FOTO

           * 2nd Newton’s law leaflet with exercises to practice :   PDF

          + Solution of the 6 problems from the last leaflet about 2nd law : 

                                          FOTO 1     FOTO 2     FOTO 3


          * At this link you can find explanations, from easy ones to more complicated ones,
             about how to figure out resultant forces within different force systems. You can 
             also have there a wide variety of problems with solutions :   LINK
             ( At the end of that website you’ll find a link with problems ).           + This is a nicely done webpage from BBC in order to revew Newton’s main
              three laws about motion. You have there explanations, exemples, videos,
              graphs, outlines, working out problems and much more. Just check it!! :

                                               BBC Newton’s laws review

           - HOOKE’s LAW :

          * What’s Hooke’s law? …………. Check these LINK 1 , LINK 2 and  LINK 3.
             + Whatch these videos now :  VIDEO 1   and   VIDEO 2  about Hooke’s law.


          * TASK TO DO :

                  Pay attention now to the following PIC and the related GRAPH showing a 
                  spring stretching and then answer the following questions and exercises.


                       + Question 1 : What’s happening at the PIC’s image?. Explain it and
                                               write it down.


                       + Question 2 : Imagine that each weight that is added at the PIC’s 
                                               image is about 7N. Write down the formula you should
                                               use you explain the Force the spring is doing. Afterwards
                                               figure out the spring stiffness constant using that formula 
                                               and the values of displacement and force that are  
                                               displayed at the PIC.


                       + Question 3 : Take a look again at this Hooke’s spring law GRAPH and
                                               find the spring stiffness constant and also the stretching
                                               spring will take when a force of 3N is applied.


                       + Question 4 :  Do exercise 2 from page 43.

           * Forces Lesson multiple choice TEST            - Forces in Architecture :

           * Read  page 55  from your textbook about the importance forces have in
             Architecture and how they are spread out within the building structure.
 
                                                    Page 55 Big size pic

                                                               
                  + Look up this Link 1 and Link 2 about buttress ( contrafuertes ) in
                     architecture and the different ways that exist to spread out forces usind
                     different kind of buttress and flying buttress ( arbotante ).


                         + If you wanna know more about Gothic architecture : LINK


                   + TASK TO DO :

                      Once you have already checked, read and looked up all this material
                      and these websites, just make a presentation about explaining and 
                      showing how importants forces have been in architecture throughout
                      history and the methods and improvements that have been achieved
                      to make possible to buid bigger and greater buildings. You can make a
                      PowerPoint or just create your own file at your drive.